Itsensä työllistämisen käsitteitä

ltsensä työllistäminen kuvaa monella tapaa tehtäviä uusia työn ja yrittäjyyden muotoja. 

Se heijastaa työn tekemisen tapojen muutosta ja moninaisuutta. Käsite kattaa erilaisia itsensä työllistämisen muotoja, joita yhdistää työn tekeminen yksin ja itsenäisesti sekä työn yrittäjämäisyys. Itsensä työllistäjä työskentelee pää- tai sivutoimisesti yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai apurahansaajana.

Yksinyrittäjä on henkilö, joka työskentelee itsekseen omassa yrityksessään. Yhtiömuoto voi olla osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osuuskunta. 

Ammatinharjoittaja tai yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilö, joka työskentelee toiminimellä. 

Freelancer tarkoittaa itsensä työllistäjää, joka ei kuulu edellä mainittuihin muihin vastaajaryhmiin. Freelancereilla on usein samanaikaisesti useampia työnantajia. Freelancereissa on mukana myös ns. kevytyrittäjiä 

Apurahansaajat työskentelevät vastaavalla tavalla usein erilaisissa pätkissä apurahalla joko yhdelle tai useammalle toimeksiantajalle. 

Laskutuspalveluiden hyödyntäminen eli ns. kevytyrittäjyys on yksi itsensä työllistämisen muoto. Kevytyrittäjän käsite on syntynyt laskutuspalveluyritysten myötä ja on puhekielessä vakiintunut termi. Käsite ei kuitenkaan kuvaa henkilön virallista statusta ja kevytyrittäjät luokitellaan näkökulmasta riippuen palkansaajiksi tai yrittäjiksi. Laskutuspalveluja käyttämällä itsensä työllistäjä voi laskuttaa työnsä ilman omaa yritystä, ns. kevytyrittäjänä. Laskutus- tai palkanmaksupalvelu hoitaa lupaamansa lakisääteiset velvollisuudet. 

Digitaaliset työnvälitysalustat ovat markkinapaikkoja, joissa työn tarjoajat ja työn tilaajat kohtaavat. Työnvälitysalustoja on erilaisia ja niiden palvelutarjonta vaihtelee. Tyypillisesti työnvälitysalustat välittävät lyhytaikaisia työtehtäviä tai projektityötä, ja alustasta riippuen ne saattavat myös hoitaa työn teettäjän puolesta palkanmaksun sekä muita työnantajavelvoitteita. 

Päivitetty: