Apurahansaaja

Voit työllistyä apurahalla esimerkiksi kulttuurin ja tieteen aloilla, vaikka tutkijana tai taiteilijana. Apurahoja myöntävät valtio ja yksityiset säätiöt.

Apurahan hakeminen taiteen tekemiseen 

Taiteen edistämiskeskus Taike jakaa vuosittain valtionavustuksia apurahoina ja avustuksina taiteen tekemiseen sekä yksittäisille taiteilijoille, työryhmille että yhteisöille. Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille tai taiteenalojen arvostelijoille. Taiteilija-apurahat ja työskentelyapurahat ovat tarkoitettu käytettäväksi taiteelliseen työskentelyyn. 

Lisäksi Taike myöntää kohdeapurahoja yksittäisiin projekteihin sekä liikkuvuusapurahoja ammattitaiteilijoiden ulkomaanmatkoihin. Kohde- ja liikkuvuusapurahoja myönnetään myös työryhmille. 
Taiken myöntämät yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustukset ovat tarkoitettu yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnilla ja yrityksille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakaa valtionavustuksia muun muassa koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön. Avustuksia myönnetään hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Ministeriö myöntää avustuksia lähinnä yhteisöille. 

Suomessa on lisäksi useita apurahoja myöntäviä yksityisiä säätiöitä ja rahastoja. 

Apurahoja myöntäviä tahoja on listattu Aurora-tietokantaan, josta löytyy suomalaisen tieteen, taiteen tai kulttuurin rahoittajien tietoja. Useimmilla apurahojen myöntäjillä on hakuajat, mutta joissain on jatkuva haku. 

Aiheesta muualla

Apurahan hakeminen tieteen tekemiseen 

Jos teet tieteellistä työtä tai tutkimusta, voit hakea apurahaa toimeentuloosi ja tutkimukseen liittyvien kulujen kattamiseen. Apurahaa voivat saada perustutkintoa suorittavat ja jatko-opiskelijat. Perustutkintoa opiskeleville myönnetään apuraha usein kertaluontoisesti, jatko-opiskelijoille myönnettävät apurahat voivat olla pitkäaikaisia. Apurahaa voivat saada myös työryhmät.  

Apurahoja myöntäviä tahoja on listattu Aurora-tietokantaan, josta löytyy suomalaisen tieteen, taiteen tai kulttuurin rahoittajien tietoja. Useimmilla apurahojen myöntäjillä on hakuajat, mutta joissain on jatkuva haku. 

Aiheesta muualla

Päivitetty: