Itsensä työllistämisen käsitteitä

ltsensä työllistäminen kuvaa monella tapaa tehtäviä uusia työn ja yrittäjyyden muotoja. 

Se heijastaa työn tekemisen tapojen muutosta ja moninaisuutta. Käsite kattaa erilaisia itsensä työllistämisen muotoja, joita yhdistää työn tekeminen yksin ja itsenäisesti sekä työn yrittäjämäisyys. Itsensä työllistäjä työskentelee pää- tai sivutoimisesti yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai apurahansaajana.

Yksinyrittäjä

Henkilö, joka työskentelee itsekseen omassa yrityksessään. Yhtiömuoto voi olla osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osuuskunta. 

Ammatinharjoittaja tai yksityinen elinkeinonharjoittaja

Henkilö, joka työskentelee toiminimellä. 

Freelancer

Tarkoittaa itsensä työllistäjää, joka ei ole yrittäjä, ammatinharjoittaja tai yksityinen elinkeinonharjoittaja. Freelancereilla on usein samanaikaisesti useampia työnantajia. Freelancer voi olla myös kevytyrittäjä 

Työosuuskunnan jäsen

Jäsenenä omistat osuuskunnasta osan ja voit työllistyä sen avulla. Yleensä työosuuskunnan jakaa tuottamansa voiton työtä tehneille jäsenilleen palkkoina.

Apurahansaaja

Työskentelee vastaavalla tavalla usein erilaisissa pätkissä apurahalla joko yhdelle tai useammalle toimeksiantajalle. 

Laskutuspalvelut

Laskutuspalveluiden hyödyntäminen eli niin sanottu kevytyrittäjyys on yksi itsensä työllistämisen muoto. Kevytyrittäjän käsite on syntynyt laskutuspalveluyritysten myötä ja on puhekielessä vakiintunut termi. Käsite ei kuitenkaan kuvaa henkilön virallista asemaa ja kevytyrittäjät luokitellaan näkökulmasta riippuen palkansaajiksi tai yrittäjiksi. Laskutuspalveluja käyttämällä itsensä työllistäjä voi laskuttaa työnsä ilman omaa yritystä, ns. kevytyrittäjänä. Laskutus- tai palkanmaksupalvelu hoitaa lupaamansa lakisääteiset velvollisuudet. 

Digitaaliset työnvälitysalustat

Digitaaliset työnvälitysalustat ovat markkinapaikkoja, joissa työn tarjoajat ja työn tilaajat kohtaavat. Työnvälitysalustoja on erilaisia ja niiden palvelutarjonta vaihtelee. Tyypillisesti työnvälitysalustat välittävät lyhytaikaisia työtehtäviä tai projektityötä, ja alustasta riippuen ne saattavat myös hoitaa työn teettäjän puolesta palkanmaksun sekä muita työnantajavelvoitteita. 

Päivitetty: