Opiskelemaan ulkomaille

Ulkomailla työskentelemällä tai opiskelemalla kehität kielitaitoasi ja saat arvokasta kokemusta, josta on varmasti hyötyä myös jatkossa. Jos olet 30-vuotias tai sitä nuorempi, voit hakea myös nuorisovaihtoon. Tältä sivulta löydät tietoa eri vaihtoehdoista.

Opiskelu ulkomailla

Voit opiskella ulkomailla eri elämänvaiheissa. Opiskelusi voi kestää muutamasta viikosta useaan vuoteen.

Jos opiskelet Suomessa, voit hakea opiskelijavaihtoon ulkomaille. Siellä suoritat osan suomalaisen tutkinnon opinnoista. Tietoa vaihto-opiskelusta saat oman oppilaitoksesi kansainvälisten asioiden koordinaattorilta.

Voit suorittaa ulkomailla myös kokonaisen tutkinnon. Opiskelu kestää useamman vuoden, mihin vaikuttaa tutkinnon laajuus.

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu ulkomailla liittyy läheisesti opintoihin ja on mahdollista ensisijaisesti opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Harjoittelu tukee

 • harjoittelijan ammatillista kehittymistä ja kielitaitoa
 • harjoittelijoiden ja heidän työnantajiensa yleisiä valmiuksia kansainvälistyä.

Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta.

Kun olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta voit löytää esimerkiksi

 • itsenäisesti ottamalla yhteyttä suoraan työnantajiin. Tarkista omasta korkeakoulustasi, voitko hakea sitä kautta harjoittelutukea. Erasmus+ -tukea voi saada harjoitteluun EU-maissa, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Makedoniassa tai Turkissa. Voit etsiä harjoittelupaikkoja esimerkiksi EURES-portaalin kautta
 • oman korkeakoulusi kontaktien kautta
 • opetushallituksen kautta (EDUFI-harjoittelu) tai
 • kansainväliset opiskelijajärjestöt.

Jos olet vastavalmistunut tai työtön nuori, voit hakea

 • työharjoittelupaikkaa ulkomailta erilaisten ohjelmien ja hankkeiden kautta
 • työelämävalmennukseen ulkomaille.

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta hiljattain valmistuneet 18-35 -vuotiaat voivat hakea ulkomaille Erasmus+ -tuettuun harjoitteluun Allianssin nuorisovaihdon Ready for Life -hankkeen kautta.
Korkeakouluista vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta EDUFI-harjoittelupaikkoja. Harjoittelun alkaessa valmistumisesta saa olla kulunut enintään vuosi.

Lisätietoja erilaisista mahdollisuuksista kansainvälistyä saat Opetushallituksen Maailmalle.net-palvelusta sekä neuvontapalveluista.

Youth in Action vie Eurooppaan

Euroopan unionin Youth in Action 

 • edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä liikkuvuutta Euroopan unionin maiden välillä osana Erasmus+-ohjelmaa
 • tukee eurooppalaista nuorisoalan yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa
 • on tarkoitettu 13–30-vuotiaille nuorille ja ilman ikärajaa niille, jotka toimivat nuorten parissa.

Ohjelmaan sisältyy useita eri nuorisohankkeita ja toimintoja ryhmätapaamisista Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun.

Työleirille tai vapaaehtoistyöhön

Kansainväliset työleirit ovat hyvä keino tutustua kohdemaan kulttuuriin. Samalla teet vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa ryhmässä paikallisen yleishyödyllisen yhteisön hyväksi.

Leirit kestävät yleensä 2–3 viikkoa. Niitä järjestetään eri puolilla maailmaa, pääsääntöisesti kesäisin. Osanottajat ovat yleensä 18–30-vuotiaita, mutta yläikärajaa ei ole. Työstä ei makseta palkkaa, vaan korvaukseksi saat ruoan ja majoituksen.

Kansainvälisille työleireille voit hakea muun muassa Kansainvälisen Vapaaehtoistyö ry:n eli KVT:n ja  Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kautta.

Pitkäaikainen vapaaehtoistyö on hyvä vaihtoehto esimerkiksi välivuotta pitävälle. Yleensä vapaaehtoistyöjaksosta aiheutuu joitakin kuluja, jotka on hoidettava itse. Eurooppalainen vapaaehtoistyö (EVS) tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden myös EU-tuettuun pitempiaikaiseen vapaaehtoistyöhön 17-30 vuotiaille eurooppalaisille nuorille

Aiheesta muualla

Päivitetty: