Haluan muutosta työelämääni

Kaipaatko muutosta työelämääsi? Kiinnostaako uusi ura tai opiskelu? Työmarkkinatorilla kerromme eri vaihtoehdoista, joilla voit saada työelämääsi uutta vipinää.

Kun harkitset ammatin vaihtoa, kerromme Työmarkkinatorilla eri vaihtoehdoista, joilla voit saada uutta vipinää työelämääsi.  

Ammatinvaihto voi tulla ajankohtaiseksi elämäsi aikana useaankin kertaan. Joskus ammatinvaihto on ainoa mahdollisuus, esimerkiksi jos oman alasi töitä ei ole enää tarjolla tai joudut vaihtamaan alaa terveydellisestä syystä.

Lue lisää

Työhön kyllästyminen on kovin tavallista, mutta voit löytää motivaation uudelleen pienemmilläkin muutoksilla. Jos työpaikan ilmapiiri on tulehtunut, työpaikan vaihto voi olla helpompi ratkaisu kuin uuden ammatin opiskelu. 

Ammatinvaihto ei välttämättä merkitse alan tai työpaikan vaihtoa. Suuret organisaatiot tarjoavat työntekijöille omia koulutusohjelmiaan, joita voi suorittaa työn ohella. Osaamisen kehittäminen omalla työpaikalla voi antaa pätevyyden uusiin työtehtäviin ja vaikuttaa myös palkkaan.

Lue lisää

Osa yrityksistä tarjoaa koulutuspaketteja irtisanomistilanteessa. Paketti voi sisältää osaamisen kehittämisen lisäksi apua ammatinvalintaan ja työnhakuun.  

Palvelut

Kun puntaroit tulevaisuuden uraasi, voit tutustua eri ammatteihin Työmarkkinatorin Ammattitieto-osiossa

Voit saada vinkkejä omaan tilanteeseesi myös sieltä löytyvistä haastatteluista ja uratarinoista.

Hyödynnä myös AVO-ohjelman itsearviointitehtäviä - ne auttavat sinua päätöksenteossasi. Mikäli harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen.

Lue lisää

Palvelut

Arvioi, mikä ala sopisi sinulle ja tutki, millaiset työllistymismahdollisuudet siinä on. Ammattibarometrista löydät tietoa 200 keskeisen ammatin työllisyystilanteesta ja kehitysnäkymistä.    

Aiheesta muualla

Oletko eksynyt ammattiviidakkoon? Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut sekä Koulutusneuvonta tukevat sinua, kun haluat löytää itsellesi sopivan ratkaisun. Voit pohtia kouluttautumisasioita myös Uravalmennuksessa. 

Palvelut

Uuden ammatin vaatima koulutus voi olla kaikkea lyhyen kurssin ja korkeakouluopintojen väliltä. Selvitä, millaista koulutusta uusi ammattisi vaatii. Mieti, millaisiin opintoihin sinulla on aikaa ja energiaa. Pohdi myös, miten mahdollinen tulojen putoaminen tai työn perässä muuttaminen voivat vaikuttaa talouteesi.   

Tarjolla on myös koulutusohjelmia, joita voi suorittaa etänä ja työn ohella. Koulutusneuvonta auttaa sinua soveltuvimman koulutuksen löytymisessä. 

Lue lisää

Palvelut

Onko sinulla ammattiosaamista, jota haluat kehittää? Nykyisen osaamisesi hyödyntäminen ja sen kehittäminen voi auttaa sinua urallasi tai ammatissasi haluamasi suuntaan. 

Työmarkkinatorilta löydät vinkkejä, joilla voit kehittää nykyisiä tietojasi ja taitojasi.

Tunnista osaamisesi

Tiedätkö jo kaiken mitä osaat? Osaamiskartoituksen avulla voit oppia lisää itsestäsi ja mitä taitoja sinun kannattaisi kehittää.   

Opintojen ja tutkintojen täydentäminen

Korkeakoulujen kautta on myös mahdollista suorittaa aiempia korkeakoulututkintoja täydentäen ja aiempaan osaamiseen pohjautuen. Nämä opinnot sujuvat usein myös työn ohessa.

Aiheesta muualla

Työssä oppiminen

Opitko paremmin tekemällä? Työssä oppiminen voi olla vaihtoehto sinulle. On erilaisia tapoja oppia ja opiskella työssä.

Oppisopimus on työpaikalla tapahtuvaa kouluttautumista. Saat siis tutkinnon työtä tekemällä. Oppisopimukseen kuuluu myös teoriapäiviä oppilaitoksessa. Selvitä TE-toimistosta mahdollisuutesi saada palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi.

Jos työllistyminen on ollut sinulle haastavaa osaamisessa olevien puutteiden takia, voit mahdollisesti työllistyä palkkatuen avulla ja kehittää ammatillista osaamistasi työtä tekemällä. Voit hakea palkkatukikorttia TE-toimistosta ja kertoa potentiaalisille työnantajille, että tuot osan palkasta mukanasi.

Jos haluat kokeilla, sopiiko jokin ala sinulle tai millaisia työtehtäviä johonkin ammattiin kuuluu, voit hakeutua työkokeiluun TE-toimiston kautta. Työkokeilu on tarkoitettu työttömille ja osa-aikatyössä oleville.

Työharjoittelu on tärkeä osa myös useimpia ammatillisia- ja korkeakouluopintoja, jolloin pääset ehkä ensimmäistä kertaa viemään teorian käytäntöön. Paikan valintaan kannattaakin käyttää aikaa, sillä saat kenties jalkasi oven väliin.

Jos haluaisit edetä omassa organisaatiossasi, selvitä, onko työpaikallasi mahdollisuutta trainee-ohjelmaan.

Palvelut

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksena järjestettävän yrittäjyyskurssin kautta voit aloittaa oman yritystoiminnan matalalla kynnyksellä. Työvoimakoulutuksena voi suorittaa myös ammatillisen tutkinnon tai sen osan.  Työvoimakoulutuksia ovat myös suositut F.E.C.-koulutusohjelmat. Työvoimakoulutukset ovat ensisijaisesti työttömille.

Palvelut

Osaamisen kehittäminen työttömänä

Jos haluat hyödyntää mahdollisuuden kehittää osaamistasi työttömyysaikana, tutustu omaehtoiseen opiskeluun. Tai jos sinulla puuttuu vain pieni pala tutkintoa tai mielessäsi on jokin lyhyt täydentävä kurssi, kuten vaikka taksikurssi, tutustu lyhytkestoisiin opintoihin työttömyysetuudella.

Palvelut

Lue lisää

Onko kurssi hukassa opintojen ristiaallokossa? Olemme koonneet Työmarkkinatorille tietoa eri opiskelutavoista.  

Opiskelemalla voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon, osatutkinnon tai hankkia itsellesi lisäpätevyyksiä. Työvoimakoulutuksella voit opiskella itsellesi uuden ammattitutkinnon tai sen osan. Voit opiskella nykyisen osaamisesi pohjalta tai vaihtaa kokonaan suuntaa.

Opiskeleminen ei useinkaan tänä päivänä tarkoita pulpetissa istumista, vaan opiskelutapoja on monia. Näitä ovat esimerkiksi etä- tai lähiopetus, monimuoto-opetus sekä itsenäinen opiskelu. Voit jopa oppia uuden kielen tai soittamisen taidon pelkän älypuhelinsovelluksen avulla.

Oppia ikä kaikki - voit tilanteeseesi sopien opiskella kokoaikaisesti, työn ohessa tai työttömänä ollessasi. Jos olet esimerkiksi kotoutuja, sairauslomalla, eläkkeellä tai vanhempainvapailla, se voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi opiskella, mutta ihan kaikissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista opiskella jotakin ja jotenkin.

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työn ohessa

Jos olet töissä, sinua saattaa kiinnostaa erilaiset monimuoto-opinnot tai kurssit sekä mahdollisuus opiskella vuorottelu- tai opintovapaalla. Monimuoto-opinnot on suunniteltu käytäväksi työn ohessa, jolloin lähiopetusta on vähemmän ja se painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

Opintovapaakäytännöt vaihtelevat työpaikoittain, joten niistä kannattaa keskustella oman työnantajan kanssa. 

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työttömänä

Työttömänä sinulla on paljon erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista tai kokeilla jotain ihan uutta. Jos olet työtön työnhakija, on tärkeää, että sovit opintojen aloittamisesta alueesi TE-toimiston kanssa aina ennen opintojen aloittamista.

Palvelut

On monta erilaista tapaa tulla toimeen opintojen aikana.

Opiskelijana ensisijaiset tulonlähteesi ovat opintotuki sekä mahdollisesti työstä saamasi palkka. Mahdollisia toimeentulon tapoja ovat myös esimerkiksi työttömyysetuudella opiskelu, kuntoutustuki sekä erilaiset apurahat. 

Aiheesta muualla

Palvelut

Opiskelijana voit olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea esimerkiksi silloin, kun opintotuki on katkaistu tai se on loppunut. Voit olla oikeutettu toimentulotukeen myös kesällä, jos opiskelu ei ole mahdollista etkä ole saanut työpaikkaa. Huomioithan, että elämäntilanteesi ja varallisuutesi vaikuttavat toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.  

Aiheesta muualla

Opitko tekemällä? Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia.

Koulutus on yleensä maksutonta ja sen aikana saat alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos olet työtön työnhakija, kannattaa sinun selvittää mahdollisuutesi saada palkkatukea oppisopimuskoulutukseen TE-toimistosta.  

Jos työnantaja ei maksa sinulle palkkaa teoriaopintojen ajalta, voit saada myös siihen taloudellista tukea. 

Aiheesta muualla

Palvelu