Haluan muutosta työelämääni

Kaipaatko muutosta työelämääsi? Kiinnostaako uusi ura tai opiskelu? Työmarkkinatorilla kerromme eri vaihtoehdoista, joilla voit saada työelämääsi uutta vipinää.

Onko sinulla ammattiosaamista, jota haluat kehittää? Nykyisen osaamisesi hyödyntäminen ja sen kehittäminen voi auttaa sinua urallasi tai ammatissasi haluamasi suuntaan. 

Työmarkkinatorilta löydät vinkkejä, joilla voit kehittää nykyisiä tietojasi ja taitojasi.

Tunnista osaamisesi

Tiedätkö jo kaiken mitä osaat? Osaamiskartoituksen avulla voit oppia lisää itsestäsi ja taidoista, joita sinun kannattaisi kehittää.   

Opintojen ja tutkintojen täydentäminen

Korkeakoulujen kautta on myös mahdollista suorittaa aiempia korkeakoulututkintoja täydentäen ja aiempaan osaamiseen pohjautuen. Nämä opinnot sujuvat usein myös työn ohessa.

Aiheesta muualla

Työssä oppiminen

Opitko paremmin tekemällä? Työssä oppiminen voi olla vaihtoehto sinulle. On erilaisia tapoja oppia ja opiskella työssä.

Oppisopimus

Oppisopimus on työpaikalla tapahtuvaa kouluttautumista. Saat siis tutkinnon työtä tekemällä. Oppisopimukseen kuuluu myös teoriapäiviä oppilaitoksessa. 

Työkokeilu

Jos haluat kokeilla, sopiiko jokin ala sinulle tai millaisia työtehtäviä johonkin ammattiin kuuluu, voit hakeutua työkokeiluun TE-toimiston kautta. Työkokeilu on tarkoitettu työttömille ja osa-aikatyössä oleville.

Työharjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa myös useimpia ammatillisia- ja korkeakouluopintoja, jolloin pääset ehkä ensimmäistä kertaa viemään teorian käytäntöön. Paikan valintaan kannattaakin käyttää aikaa, sillä saat kenties jalkasi oven väliin.

Trainee-ohjelma

Jos haluaisit edetä omassa organisaatiossasi, selvitä, onko työpaikallasi mahdollisuutta trainee-ohjelmaan.

Palkkatuki

Jos työllistyminen on ollut sinulle haastavaa osaamisessa olevien puutteiden takia, voit mahdollisesti työllistyä palkkatuen avulla ja kehittää ammatillista osaamistasi työtä tekemällä. Voit hakea palkkatukikorttia TE-toimistosta ja kertoa potentiaalisille työnantajille, että tuot osan palkasta mukanasi.

Palvelut

Lue lisää

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksena järjestettävän yrittäjyyskurssin kautta voit aloittaa oman yritystoiminnan matalalla kynnyksellä. Työvoimakoulutuksena voi suorittaa myös ammatillisen tutkinnon tai sen osan.  Työvoimakoulutuksia ovat myös suositut F.E.C.-koulutusohjelmat. Työvoimakoulutukset ovat ensisijaisesti työttömille.

Palvelut

Osaamisen kehittäminen työttömänä

Jos haluat hyödyntää mahdollisuuden kehittää osaamistasi työttömyysaikana, tutustu omaehtoiseen opiskeluun. Tai jos sinulla puuttuu vain pieni pala tutkintoa tai mielessäsi on jokin lyhyt täydentävä kurssi, kuten vaikka taksikurssi, tutustu lyhytkestoisiin opintoihin työttömyysetuudella.

Palvelut

Lue lisää

  • Onko kurssi hukassa opintojen ristiaallokossa? Olemme koonneet Työmarkkinatorille tietoa eri opiskelutavoista.  

  • On vähintään yhtä monta tapaa tulla toimeen opintojen aikana kuin on opiskelijaakin. Tutustu eri vaihtoehtoihin, olit sitten lähdössä opinpolulle työttömänä,...

Onko kurssi hukassa opintojen ristiaallokossa? Olemme koonneet Työmarkkinatorille tietoa eri opiskelutavoista.  

Opiskelemalla voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon, osatutkinnon tai hankkia itsellesi lisäpätevyyksiä. Työvoimakoulutuksella voit opiskella itsellesi uuden ammattitutkinnon tai sen osan. Voit opiskella nykyisen osaamisesi pohjalta tai vaihtaa kokonaan suuntaa.

Opiskeleminen ei useinkaan tänä päivänä tarkoita pulpetissa istumista, vaan opiskelutapoja on monia. Näitä ovat esimerkiksi etä- tai lähiopetus, monimuoto-opetus sekä itsenäinen opiskelu. Voit jopa oppia uuden kielen tai soittamisen taidon pelkän älypuhelinsovelluksen avulla.

Oppia ikä kaikki - voit tilanteeseesi sopien opiskella kokoaikaisesti, työn ohessa tai työttömänä ollessasi. Jos olet esimerkiksi kotoutuja, sairauslomalla, eläkkeellä tai vanhempainvapailla, se voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi opiskella, mutta ihan kaikissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista opiskella jotakin ja jotenkin.

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työn ohessa

Jos olet töissä, sinua saattaa kiinnostaa erilaiset monimuoto-opinnot tai kurssit sekä mahdollisuus opiskella vuorottelu- tai opintovapaalla. Monimuoto-opinnot on suunniteltu käytäväksi työn ohessa, jolloin lähiopetusta on vähemmän ja se painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

Opintovapaakäytännöt vaihtelevat työpaikoittain, joten niistä kannattaa keskustella oman työnantajan kanssa. 

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työttömänä

Työttömänä sinulla on paljon erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista tai kokeilla jotain ihan uutta. Jos olet työtön työnhakija, on tärkeää, että sovit opintojen aloittamisesta alueesi TE-toimiston kanssa aina ennen opintojen aloittamista.

Aiheesta muualla

Palvelut

On vähintään yhtä monta tapaa tulla toimeen opintojen aikana kuin on opiskelijaakin. Tutustu eri vaihtoehtoihin, olit sitten lähdössä opinpolulle työttömänä, lomautettuna, osa-aikatyöstä, yrittäjänä tai kokoaikatyöstä.

Kun opiskelet, mahdollisia tulonlähteitäsi ovat Kelan opintotuki, työstäsi saamasi palkka tai työttömyysturva. Pidemmän uran tehneille mahdollisia ovat myös aikuiskoulutustuki tai vuorottelukorvaus. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi kotoutumiskoulutus, oppisopimus tai erilaiset apurahat. 

Palkan lisäksi voit saada samaan aikaan vain yhtä etuutta kerrallaan. Huomaa, että palkka voi vaikuttaa tukien määriin. Opintotuella on tulorajat, aikuiskoulutustuella on sivutuloraja ja työttömyysetuuskin sovitellaan palkkatulojen kanssa. Myös vuorottelukorvausta vähentävät muut tulot, joita saat vapaan aikana. 

Työttömyysturvaa saadaksesi sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Työnhakijana sinun pitää ilmoittaa kaikista opinnoistasi TE-toimistolle, jossa niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään. Huomaa kuitenkin, että jos vähennät työtunteja tai irtisanoudut työstä opintojen takia, menetät samalla oikeuden työttömyysturvaan. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä omaan kotikuntaasi, kun tarvitset tukea tilanteeseesi. Kotikuntasi ohjeistaa sinua myös koulutuksiin ja valmennuksiin liittyvissä asioissa.

Opiskelu työttömänä 

Työttömänä voit rahoittaa opintosi joko työttömyysetuudella tai Kelan opintotuella, jos opinnot kestävät vähintään kaksi kuukautta. Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opiskelu on sovittu yhdessä TE-toimiston kanssa. Työvoimakoulutus on maksutonta ja sen aikana voi saada myös kulukorvausta. 

Palvelut

Opiskelu osa-aikatyön ohessa 

Osa-aikatyön ohessa voit rahoittaa opintoja palkkatuloilla tai sovitellulla työttömyysetuudella. Yli kahden kuukauden opintoihin voi saada myös Kelan opintotukea tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. 

Opiskelu lomautettuna 

Lomautettuna opintojesi rahoitusmahdollisuudet ovat samat kuin työttömillä. Sinun tulee vain ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoittaa opinnoistasi.  

Opiskelu yrittäjänä 

Päätoimisena yrittäjänä voit rahoittaa opintojasi yritystoiminnasta saatavilla tuloilla tai yli kaksi kuukautta kestävät opinnot myös Kelan opintotuella tai yrittäjän aikuiskoulutustuella. Sivutoimisena yrittäjänä sinua koskevat samat rahoitusvaihtoehdot kuin työttömiä. 

Opiskelu kokoaikatyön ohessa 

Kokoaikatyössä käyvänä voit rahoittaa opintojasi palkalla, aikuiskoulutustuella, Kelan opintotuella tai vuorottelukorvauksella. Palkan lisäksi voit saada samaan aikaan vain yhtä etuutta kerrallaan. Huomaa, että palkka voi vaikuttaa tukien määriin. Opintotuki ja aikuiskoulutustuki on tarkoitettu yli kaksi kuukautta kestävään opiskeluun.  

Lue lisää 

Palvelut

Aiheesta muualla

Toimeentulotuki

Opiskelijana voit olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea esimerkiksi silloin, kun opintotuki on katkaistu tai se on loppunut. Voit olla oikeutettu toimentulotukeen myös kesällä, jos opiskelu ei ole mahdollista etkä ole saanut työpaikkaa. Huomioithan, että elämäntilanteesi ja varallisuutesi vaikuttavat toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.  

Aiheesta muualla

Opitko tekemällä? Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella koko toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. 

Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa kouluttautumista. Saat siis tutkinnon työtä tekemällä.  Koulutusta voi tarvittaessa täydentää esimerkiksi oppilaitoksessa järjestettävällä opiskelulla. Koulutus on yleensä maksutonta ja sen aikana saat alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, joka solmitaan koulutuksen järjestäjän, opiskelija ja työpaikan kesken. Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias ja viikoittaisen työajan tulee olla vähintään 25 tuntia.  

Sopivan paikan löytäminen 

Oppisopimusta varten tarvitaan työpaikka, jonka oppisopimusopiskelijan tulee löytää itse. Jos olet työnhakija, voit etsiä tarjolla olevia oppisopimustyöpaikkoja TE-palvelujen avoimista työpaikoista tai ottaa yhteyttä sinua kiinnostaviin työpaikkoihin. Jos olet työssä, voit kysyä työnantajaltasi, voisitko suorittaa oppisopimuskoulutuksen nykyisellä työpaikallasi. Kun työpaikka on tiedossa, ottakaa yhteyttä lähimpään oppisopimustoimijaan. 

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että työpaikka on sopiva oppimisympäristöksi. Samalla arvioidaan työpaikan turvallisuutta opiskelijalle. Työpaikalta nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja. Jos edellytykset koulutuksen järjestämiselle ovat kunnossa, oppisopimus voidaan tehdä. 

Opintojen suunnittelu 

Opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä suunnittelevat oppisopimuskoulutuksen sisällön yhdessä. Opiskelijan osaamistarve arvioidaan ja aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon. Oppisopimuksen liitteeksi tulevaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjataan työtehtävät, opinnot, näytöt ja ohjaustoimet. 

Toimeentulo oppisopimuskoulutuksen aikana 

  • Ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa palkkaa.  
  • Jos työnantaja ei maksa sinulle palkkaa teoriaopintojen ajalta, voit saada siihen taloudellista tukea.  
  • Jos olet työtön työnhakija, kannattaa sinun selvittää mahdollisuutesi saada palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi TE-toimistosta.  

Lue lisää

Palvelu

Aiheesta muualla