Haluan muutosta työelämääni

Kaipaatko muutosta työelämääsi? Kiinnostaako uusi ura tai opiskelu? Työmarkkinatorilla kerromme eri vaihtoehdoista, joilla voit saada työelämääsi uutta vipinää.

Harkitsetko ammatinvaihtoa? Kerromme Työmarkkinatorilla vaihtoehdoista, joilla voit saada uutta vipinää työelämääsi

Ammatinvaihto voi tulla ajankohtaiseksi elämäsi aikana useaankin kertaan. Hommaan ei kannata kuitenkaan syöksyä suin päin. Ammattitieto-palvelumme avulla voit tutustua ensin eri alojen työllisyystilanteeseen sekä uratarinoihin.

Lue lisää

Jos sinulla ei ole tarvetta pistää kaikkea uusiksi, vaan etsit vain toisenlaista työnkuvaa nykyisellä osaamisellasi, kurkkaa avoimet työpaikat. Voit myös luoda profiilin ja antaa tekoälymme ehdottaa osaamiseesi perustuen paikkoja, joita et ehkä olisi itse hoksannut hakea. 

Ammatinvaihdon ei kuitenkaan tarvitse merkitä alan tai edes työpaikan vaihtoa. Monet organisaatiot tarjoavat työntekijöille opintovapaapäiviä tai omia koulutusohjelmiaan, joita voi suorittaa työn ohella. Osaamisen kehittäminen omalla työpaikalla tai työn ohessa voi antaa pätevyyden uusiin työtehtäviin ja mahdollisesti vaikuttaa myös palkkaan. 

Lue lisää

Joskus ammatinvaihto on ainoa mahdollisuus, esimerkiksi jos joudut vaihtamaan alaa terveydellisestä syystä tai oman alasi töitä ei ole enää tarjolla. Tukea ja tietoa on tarjolla myös näihin tilanteisiin.  

Irtisanomistilanteessa osa yrityksistä tarjoaa koulutuspaketteja, joka voi sisältää osaamisen kehittämisen lisäksi apua ammatinvalintaan ja työnhakuun.

Lue lisää

Palvelut

Kun puntaroit tulevaisuuden uravaihtoehtoja, voit tutustua eri ammatteihin Työmarkkinatorin Ammattitieto-osiossa. Voit saada vinkkejä omaan tilanteeseesi myös sieltä löytyvistä haastatteluista ja uratarinoista.

Hyödynnä AVO-ohjelman itsearviointitehtäviä - ne auttavat sinua päätöksenteossasi ja ehdottavat sinulle sopivia ammatteja. 

Palvelut

Kun olet arvioinut, mikä ala sinulle sopii, voit tutkia millaiset työllistymismahdollisuudet sillä on. Ammattibarometrista löydät tietoa 200 keskeisen ammatin työllisyystilanteesta ja kehitysnäkymistä.   

Aiheesta muualla

Kouluttaudu uuteen ammattiin 

Selvitä, millaista koulutusta uusi ammattisi vaatii. Uuden ammatin vaatima koulutus voi olla kaikkea lyhyen kurssin ja korkeakouluopintojen väliltä.  Tarjolla on myös koulutusohjelmia, joita voi suorittaa etänä ja työn ohella.  

Mieti, millaisiin opintoihin sinulla on aikaa ja energiaa. Pohdi myös, miten mahdollinen tulotason muuttuminen tai työn perässä muuttaminen voivat vaikuttaa talouteesi.  

Lue lisää

Mikäli harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen.

Lue lisää

Neuvonta

Oletko eksynyt ammattiviidakkoon? Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut sekä Koulutusneuvonta tukevat sinua, kun haluat löytää itsellesi sopivan ratkaisun. Voit pohtia kouluttautumisasioita myös Uravalmennuksessa. 

Palvelut

Onko sinulla ammattiosaamista, jota haluat kehittää? Nykyisen osaamisesi hyödyntäminen ja sen kehittäminen voi auttaa sinua urallasi tai ammatissasi haluamasi suuntaan. 

Työmarkkinatorilta löydät vinkkejä, joilla voit kehittää nykyisiä tietojasi ja taitojasi.

Tunnista osaamisesi

Tiedätkö jo kaiken mitä osaat? Osaamiskartoituksen avulla voit oppia lisää itsestäsi ja taidoista, joita sinun kannattaisi kehittää.   

Opintojen ja tutkintojen täydentäminen

Korkeakoulujen kautta on myös mahdollista suorittaa aiempia korkeakoulututkintoja täydentäen ja aiempaan osaamiseen pohjautuen. Nämä opinnot sujuvat usein myös työn ohessa.

Aiheesta muualla

Työssä oppiminen

Opitko paremmin tekemällä? Työssä oppiminen voi olla vaihtoehto sinulle. On erilaisia tapoja oppia ja opiskella työssä.

Oppisopimus

Oppisopimus on työpaikalla tapahtuvaa kouluttautumista. Saat siis tutkinnon työtä tekemällä. Oppisopimukseen kuuluu myös teoriapäiviä oppilaitoksessa. 

Työkokeilu

Jos haluat kokeilla, sopiiko jokin ala sinulle tai millaisia työtehtäviä johonkin ammattiin kuuluu, voit hakeutua työkokeiluun TE-toimiston kautta. Työkokeilu on tarkoitettu työttömille ja osa-aikatyössä oleville.

Työharjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa myös useimpia ammatillisia- ja korkeakouluopintoja, jolloin pääset ehkä ensimmäistä kertaa viemään teorian käytäntöön. Paikan valintaan kannattaakin käyttää aikaa, sillä saat kenties jalkasi oven väliin.

Trainee-ohjelma

Jos haluaisit edetä omassa organisaatiossasi, selvitä, onko työpaikallasi mahdollisuutta trainee-ohjelmaan.

Palkkatuki

Jos työllistyminen on ollut sinulle haastavaa osaamisessa olevien puutteiden takia, voit mahdollisesti työllistyä palkkatuen avulla ja kehittää ammatillista osaamistasi työtä tekemällä. Voit hakea palkkatukikorttia TE-toimistosta ja kertoa potentiaalisille työnantajille, että tuot osan palkasta mukanasi.

Palvelut

Lue lisää

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksena järjestettävän yrittäjyyskurssin kautta voit aloittaa oman yritystoiminnan matalalla kynnyksellä. Työvoimakoulutuksena voi suorittaa myös ammatillisen tutkinnon tai sen osan.  Työvoimakoulutuksia ovat myös suositut F.E.C.-koulutusohjelmat. Työvoimakoulutukset ovat ensisijaisesti työttömille.

Palvelut

Osaamisen kehittäminen työttömänä

Jos haluat hyödyntää mahdollisuuden kehittää osaamistasi työttömyysaikana, tutustu omaehtoiseen opiskeluun. Tai jos sinulla puuttuu vain pieni pala tutkintoa tai mielessäsi on jokin lyhyt täydentävä kurssi, kuten vaikka taksikurssi, tutustu lyhytkestoisiin opintoihin työttömyysetuudella.

Palvelut

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiden palveluita

Onko kurssi hukassa opintojen ristiaallokossa? Olemme koonneet Työmarkkinatorille tietoa eri opiskelutavoista.  

Opiskelemalla voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon, osatutkinnon tai hankkia itsellesi lisäpätevyyksiä. Työvoimakoulutuksella voit opiskella itsellesi uuden ammattitutkinnon tai sen osan. Voit opiskella nykyisen osaamisesi pohjalta tai vaihtaa kokonaan suuntaa.

Opiskeleminen ei useinkaan tänä päivänä tarkoita pulpetissa istumista, vaan opiskelutapoja on monia. Näitä ovat esimerkiksi etä- tai lähiopetus, monimuoto-opetus sekä itsenäinen opiskelu. Voit jopa oppia uuden kielen tai soittamisen taidon pelkän älypuhelinsovelluksen avulla.

Oppia ikä kaikki - voit tilanteeseesi sopien opiskella kokoaikaisesti, työn ohessa tai työttömänä ollessasi. Jos olet esimerkiksi kotoutuja, sairauslomalla, eläkkeellä tai vanhempainvapailla, se voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi opiskella, mutta ihan kaikissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista opiskella jotakin ja jotenkin.

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työn ohessa

Jos olet töissä, sinua saattaa kiinnostaa erilaiset monimuoto-opinnot tai kurssit sekä mahdollisuus opiskella vuorottelu- tai opintovapaalla. Monimuoto-opinnot on suunniteltu käytäväksi työn ohessa, jolloin lähiopetusta on vähemmän ja se painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

Opintovapaakäytännöt vaihtelevat työpaikoittain, joten niistä kannattaa keskustella oman työnantajan kanssa. 

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työttömänä

Työttömänä sinulla on paljon erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista tai kokeilla jotain ihan uutta. Jos olet työtön työnhakija, on tärkeää, että sovit opintojen aloittamisesta alueesi TE-toimiston kanssa aina ennen opintojen aloittamista.

Aiheesta muualla

Palvelut

On vähintään yhtä monta tapaa tulla toimeen opintojen aikana kuin on opiskelijaakin. Tutustu eri vaihtoehtoihin, olit sitten lähdössä opinpolulle työttömänä, lomautettuna, osa-aikatyöstä, yrittäjänä tai kokoaikatyöstä.

Kun opiskelet, mahdollisia tulonlähteitäsi ovat Kelan opintotuki, työstäsi saamasi palkka tai työttömyysturva. Pidemmän uran tehneille mahdollisia ovat myös aikuiskoulutustuki tai vuorottelukorvaus. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi kotoutumiskoulutus, oppisopimus tai erilaiset apurahat. 

Palkan lisäksi voit saada samaan aikaan vain yhtä etuutta kerrallaan. Huomaa, että palkka voi vaikuttaa tukien määriin. Opintotuella on tulorajat, aikuiskoulutustuella on sivutuloraja ja työttömyysetuuskin sovitellaan palkkatulojen kanssa. Myös vuorottelukorvausta vähentävät muut tulot, joita saat vapaan aikana. 

Työttömyysturvaa saadaksesi sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Työnhakijana sinun pitää ilmoittaa kaikista opinnoistasi TE-toimistolle, jossa niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään. Huomaa kuitenkin, että jos vähennät työtunteja tai irtisanoudut työstä opintojen takia, menetät samalla oikeuden työttömyysturvaan. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä omaan kotikuntaasi, kun tarvitset tukea tilanteeseesi. Kotikuntasi ohjeistaa sinua myös koulutuksiin ja valmennuksiin liittyvissä asioissa.

Opiskelu työttömänä 

Työttömänä voit rahoittaa opintosi joko työttömyysetuudella tai Kelan opintotuella, jos opinnot kestävät vähintään kaksi kuukautta. Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opiskelu on sovittu yhdessä TE-toimiston kanssa. Työvoimakoulutus on maksutonta ja sen aikana voi saada myös kulukorvausta. 

Palvelut

Opiskelu osa-aikatyön ohessa 

Osa-aikatyön ohessa voit rahoittaa opintoja palkkatuloilla tai sovitellulla työttömyysetuudella. Yli kahden kuukauden opintoihin voi saada myös Kelan opintotukea tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. 

Opiskelu lomautettuna 

Lomautettuna opintojesi rahoitusmahdollisuudet ovat samat kuin työttömillä. Sinun tulee vain ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoittaa opinnoistasi.  

Opiskelu yrittäjänä 

Päätoimisena yrittäjänä voit rahoittaa opintojasi yritystoiminnasta saatavilla tuloilla tai yli kaksi kuukautta kestävät opinnot myös Kelan opintotuella tai yrittäjän aikuiskoulutustuella. Sivutoimisena yrittäjänä sinua koskevat samat rahoitusvaihtoehdot kuin työttömiä. 

Opiskelu kokoaikatyön ohessa 

Kokoaikatyössä käyvänä voit rahoittaa opintojasi palkalla, aikuiskoulutustuella, Kelan opintotuella tai vuorottelukorvauksella. Palkan lisäksi voit saada samaan aikaan vain yhtä etuutta kerrallaan. Huomaa, että palkka voi vaikuttaa tukien määriin. Opintotuki ja aikuiskoulutustuki on tarkoitettu yli kaksi kuukautta kestävään opiskeluun.  

Lue lisää 

Palvelut

Aiheesta muualla

Toimeentulotuki

Opiskelijana voit olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea esimerkiksi silloin, kun opintotuki on katkaistu tai se on loppunut. Voit olla oikeutettu toimentulotukeen myös kesällä, jos opiskelu ei ole mahdollista etkä ole saanut työpaikkaa. Huomioithan, että elämäntilanteesi ja varallisuutesi vaikuttavat toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.  

Aiheesta muualla

Opiskelu ei ole vain nuorten juttu. Myös aikuisena voit lähteä kehittämään ammattitaitoasi tai opiskelemaan kokonaan uutta.

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki voi olla ratkaisu toimeentulosi turvaamiseen opintojen aikana. Jos täytät aikuiskoulutustuen edellytykset, sinulla on mahdollisuus tutkintoon johtaviin opintoihin, tutkinnon osien suorittamiseen sekä ammatilliseen lisäkoulutukseen Suomessa.  

Tukiaikana sinun pitää olla opintovapaalla tai muulla palkattomalla vapaalla. Jos haluat työskennellä opintojesi aikana tai sinulla on muita tuloja, voit saada soviteltua aikuiskoulutustukea helpottamaan toimeentuloasi. 

Myös yrittäjänä sinulla on mahdollisuus aikuiskoulutustukeen. 

Ahvenanmaalla noudatetaan maakunnan omia opintotukilakeja. 

Aiheesta muualla

Opitko tekemällä? Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella koko toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. 

Oppisopimus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa kouluttautumista. Saat siis tutkinnon työtä tekemällä.  Koulutusta voi tarvittaessa täydentää esimerkiksi oppilaitoksessa järjestettävällä opiskelulla. Koulutus on yleensä maksutonta ja sen aikana saat alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, joka solmitaan koulutuksen järjestäjän, opiskelija ja työpaikan kesken. Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias ja viikoittaisen työajan tulee olla vähintään 25 tuntia.  

Sopivan paikan löytäminen 

Oppisopimusta varten tarvitaan työpaikka, jonka oppisopimusopiskelijan tulee löytää itse. Jos olet työnhakija, voit etsiä tarjolla olevia oppisopimustyöpaikkoja TE-palvelujen avoimista työpaikoista tai ottaa yhteyttä sinua kiinnostaviin työpaikkoihin. Jos olet työssä, voit kysyä työnantajaltasi, voisitko suorittaa oppisopimuskoulutuksen nykyisellä työpaikallasi. Kun työpaikka on tiedossa, ottakaa yhteyttä lähimpään oppisopimustoimijaan. 

Koulutuksen järjestäjä varmistaa, että työpaikka on sopiva oppimisympäristöksi. Samalla arvioidaan työpaikan turvallisuutta opiskelijalle. Työpaikalta nimetään vastuullinen työpaikkaohjaaja. Jos edellytykset koulutuksen järjestämiselle ovat kunnossa, oppisopimus voidaan tehdä. 

Opintojen suunnittelu 

Opiskelija, työnantaja ja koulutuksen järjestäjä suunnittelevat oppisopimuskoulutuksen sisällön yhdessä. Opiskelijan osaamistarve arvioidaan ja aiemmin hankittu osaaminen otetaan huomioon. Oppisopimuksen liitteeksi tulevaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjataan työtehtävät, opinnot, näytöt ja ohjaustoimet. 

Toimeentulo oppisopimuskoulutuksen aikana 

  • Ensisijaisesti oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa palkkaa.  
  • Jos työnantaja ei maksa sinulle palkkaa teoriaopintojen ajalta, voit saada siihen taloudellista tukea.  
  • Jos olet työtön työnhakija, kannattaa sinun selvittää mahdollisuutesi saada palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi TE-toimistosta.  

Lue lisää

Palvelu

Aiheesta muualla

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia työllistyä. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi voit työllistää itsesi esimerkiksi kevytyrittäjänä, apurahalla, freelancerina, työosuuskunnassa, omaishoitajana, ammattiurheilijana tai vaikkapa vapaaehtoistyössä. Eri tavat tarjoavat myös vaihtoehtoja varautuessasi työelämän muutoksiin.

kuvituskuva

Itsensä voi työllistää monin eri tavoin. Voit kerätä toimeentulosi samanaikaisesti tai vuorotellen useasta eri lähteestä. Voit esimerkiksi työskennellä palkkatyön tai opiskelun ohella osa-aikaisesti yrittäjänä tai työsi voi koostua myös monista lyhytaikaisista työtilaisuuksista. Entä oletko tullut ajatelleeksi, että myös harrastuksestasi voisit saada tuloja?   

Työllistäessäsi itsesi voit mahdollisesti vaikuttaa siihen, missä ja milloin työtäsi teet. Joustavuus voi lisääntyä ja voit tehdä valintoja oman elämäntilanteesi mukaan.  

Monia meistä saattaa askarruttaa työttömyysturvaan liittyvä asiat, sillä mitään yksiselitteistä mallia niihin ei ole. Oikeuteesi saada työttömyysturvaa vaikuttaa se, työskenteletkö palkansaajana vai yrittäjänä vai työllistytkö omassa työssä (esimerkiksi omaishoitajana tai urheilijana). Myös työllistymisesi vaatimalla työmäärällä ja kestolla on merkitystä.  

Lue lisää