Haluan muutosta työelämääni

Kaipaatko muutosta työelämääsi? Kiinnostaako uusi ura tai opiskelu? Työmarkkinatorille kerromme eri vaihtoehdoista, joilla voit saada työelämääsi uutta vipinää.

Kun harkitset ammatin vaihtoa, kerromme Työmarkkinatorilla eri vaihtoehdoista, joilla voit saada uutta vipinää työelämääsi.  

Ammatinvaihto voi tulla ajankohtaiseksi elämäsi aikana useaankin kertaan. Joskus ammatinvaihto on ainoa mahdollisuus, esimerkiksi jos oman alasi töitä ei ole enää tarjolla tai joudut vaihtamaan alaa terveydellisestä syystä. Työhön kyllästyminen on normaalia, mutta voit löytää motivaation uudelleen pienemmilläkin muutoksilla. Jos työpaikan ilmapiiri on tulehtunut, työpaikan vaihto voi olla helpompi ratkaisu kuin uuden ammatin opiskelu.    

Ammatinvaihto ei välttämättä merkitse alan tai työpaikan vaihtoa. Suuret organisaatiot tarjoavat työntekijöille omia koulutusohjelmiaan, joita voi suorittaa työn ohella. Osaamisen kehittäminen voi antaa pätevyyden uusiin työtehtäviin ja vaikuttaa myös palkkaan. Osa yrityksistä tarjoaa myös koulutuspaketteja irtisanotuille. Paketti voi sisältää osaamisen kehittämisen lisäksi apua ammatinvalintaan ja työnhakuun.   

Kun puntaroit tulevaisuuden uraasi, voit tutustua eri ammatteihin Työmarkkinatorin Ammattitieto-osiossa

Voit saada vinkkejä omaan tilanteeseesi myös sieltä löytyvistä haastatteluista ja uratarinoista.

Hyödynnä myös AVO-ohjelman itsearviointitehtäviä - ne auttavat sinua päätöksenteossasi. Mikäli harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen.

Lue lisää

Palvelut

Arvioi, mikä ala sopisi sinulle ja tutki, millaiset työllistymismahdollisuudet siinä on. Ammattibarometrista löydät tietoa 200 keskeisen ammatin työllisyystilanteesta ja kehitysnäkymistä.    

Aiheesta muualla

Oletko eksynyt ammattiviidakkoon? Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut sekä Koulutusneuvonta tukevat sinua, kun haluat löytää itsellesi sopivan ratkaisun. Voit pohtia kouluttautumisasioita myös Uravalmennuksessa. 

Palvelut

Uuden ammatin vaatima koulutus voi olla kaikkea lyhyen kurssin ja korkeakouluopintojen väliltä. Selvitä, millaista koulutusta uusi ammattisi vaatii. Mieti, millaisiin opintoihin sinulla on aikaa ja energiaa. Pohdi myös, miten tulojen putoaminen tai työn perässä muuttaminen vaikuttavat talouteesi.   

Tarjolla on myös koulutusohjelmia, joita voi suorittaa etänä ja työn ohella. Koulutusneuvonta auttaa sinua soveltuvimman koulutuksen löytymisessä. 

Lue lisää

Palvelut

Onko sinulla ammattiosaamista, jota haluat kehittää? Nykyisen osaamisesi hyödyntäminen ja sen kehittäminen voi auttaa sinua urallasi tai ammatissasi haluamasi suuntaan. 

Työmarkkinatorilta löydät kursseja, valmennuksia tai koulutuksia, joilla voit kehittää nykyisiä tietojasi ja taitojasi. Esimerkiksi työvoimakoulutuksena järjestettävän yrittäjyyskurssin kautta voit aloittaa oman yrityksen matalalla kynnyksellä tai suorittaa ammatillista tutkintoa.  

Korkeakoulujen kautta on myös mahdollista suorittaa korkeakoulututkintoja aiempiin opintoihin ja osaamiseen pohjautuen.  

Entä tiedätkö jo kaiken mitä osaat? Esimerkiksi osaamiskartoituksen avulla voit oppia lisää itsestäsi ja mitä taitoja kannattaa kehittää.    

Jos etsit vielä suuntaa urapolullasi, työkokeilun avulla voit tutustua uuteen ammattiin. Lisätietoa ammateista saat Ammattitieto-osiosta.  

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Onko kurssi hukassa opintojen ristiaallokossa? Olemme koonneet Työmarkkinatorille tietoa eri opiskelutavoista.  

Opiskelemalla voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon tai osatutkinnon tai hankkia itsellesi lisäpätevyyksiä. Opintojen laajuus voi vaihdella.  

Opiskeleminen ei aina välttämättä tarkoita pulpetissa istumista, vaan tapoja on monia. Näitä ovat esimerkiksi etä- tai lähiopetus, monimuoto-opetus sekä itsenäinen opiskelu.   

Voit opiskella kokoaikaisesti, työn ohessa tai työttömänä ollessasi. Tilanteesi, eli oletko esimerkiksi kotoutuja, sairauslomalla, eläkkeellä tai vanhempainvapailla, voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi opiskella.  Ihan kaikissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista opiskella jotakin ja jotenkin.  

Lisää tietoa saat esimerkiksi Koulutusneuvonnasta.

Palvelut

Aiheesta muualla

Jos olet töissä, sinua ehkä kiinnostaa erilaiset monimuoto-opinnot ja kurssit sekä mahdollisuus opiskella vuorottelu- tai opintovapaalla. 

Palvelut

Aiheesta muualla

Jos olet työtön, sovi opintojen aloittamisesta alueesi TE-toimiston kanssa aina etukäteen. Myös Koulutusneuvonta tukee ja neuvoo koulutusasioissa.

Palvelut

On monta erilaista tapaa tulla toimeen opintojen aikana.

Opiskelijana ensisijaiset tulonlähteesi ovat opintotuki sekä mahdollisesti työstä saamasi palkka. Mahdollisia toimeentulon tapoja ovat myös esimerkiksi työttömyysetuudella opiskelu, kuntoutustuki sekä erilaiset apurahat. 

Aiheesta muualla

Opiskelijana voit olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea esimerkiksi silloin, kun opintotuki on katkaistu tai se on loppunut. Voit olla oikeutettu toimentulotukeen myös kesällä, jos opiskelu ei ole mahdollista etkä ole saanut työpaikkaa. Huomioithan, että elämäntilanteesi ja varallisuutesi vaikuttavat toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.  

Aiheesta muualla

Opitko tekemällä? Oppisopimuskoulutuksella voit opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia.

Koulutus on yleensä maksutonta ja sen aikana saat alan työehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos olet työtön työnhakija, kannattaa sinun selvittää mahdollisuutesi saada palkkatukea oppisopimuskoulutukseen TE-toimistosta.  

Jos työnantaja ei maksa sinulle palkkaa teoriaopintojen ajalta, voit saada myös siihen taloudellista tukea. 

Aiheesta muualla

Palvelu

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia työllistyä. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi voit työllistää itsesi esimerkiksi kevytyrittäjänä, apurahalla, freelancerina, työosuuskunnassa, omaishoitajana, ammattiurheilijana tai vaikkapa vapaaehtoistyössä. Eri tavat tarjoavat myös vaihtoehtoja varautuessasi työelämän muutoksiin.

Työn tekemisen tapoja on monia. Voit kerätä toimeentulosi samanaikaisesti tai vuorotellen useasta eri lähteestä. Voit esimerkiksi työskennellä palkkatyön tai opiskelun ohella osa-aikaisesti yrittäjänä tai työsi voi koostua myös monista lyhytaikaisista työtilaisuuksista. Entä oletko tullut ajatelleeksi, että myös harrastuksestasi voisit saada tuloja?   

Työllistäessäsi itsesi voit ehkä vaikuttaa siihen, missä ja milloin työtäsi teet. Parhaimmillaan joustavuus lisääntyy ja voit tehdä valintoja oman elämäntilanteesi mukaan.  

Työn tekemisen eri muodoissa monia meistä askarruttaa työttömyysturvaan liittyvä asiat, sillä mitään yksiselitteistä mallia niihin ei ole. Oikeuteesi saada työttömyysturvaa vaikuttaa se, työskenteletkö palkansaajana vai yrittäjänä vai työllistytkö omassa työssä (esimerkiksi omaishoitajana tai urheilijana). Myös työllistymisesi vaatimalla työmäärällä ja kestolla on merkitystä.  

Lue lisää

  1. Kevytyrittäjänä voit tehdä töitä esimerkiksi laskutuspalveluiden, -osuuskuntien tai digitaalisten työnvälitysalustojen kautta.

  2. Voit työllistyä apurahalla esimerkiksi kulttuurin ja tieteen aloilla, vaikka tutkijana tai taiteilijana. Apurahoja myöntävät valtio ja yksityiset säätiöt.

  3. Freelancerina voit tehdä töitä ilman vakituista työsuhdetta yhdelle tai useammalla työntarjoajalle samanaikaisesti.

  4. Työosuuskunnan jäsenenä omistat siitä osan ja voit työllistyä sen avulla.

  5. Omaishoitajana työllistyt pitämällä huolta perheenjäsenestä tai muusta läheisestä, joka on sairas, vammainen tai muuten erityisen hoivan tarpeessa, eikä selviydy arjestaan itse.

  6. Ammattiurheilijana voit turvata toimeentulosi rahallisella sopimuksella esimerkiksi urheiluseuran kanssa, apurahana, sponsorisopimuksella tai muulla tulonlähteellä. 

  7. Vapaaehtois- tai talkootyö on palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä tai naapuriavun kaltaista työtä.

  8. Onko sinulla hyvä liikeidea ja mietit yrityksen perustamista?