Olen kiinnostunut itseni työllistämisestä

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia työllistää itsesi. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi voit työllistyä esimerkiksi kevytyrittäjänä, freelancerina tai omaishoitajana. Eri tavat tarjoavat myös vaihtoehtoja varautuessasi työelämän muutoksiin.

Voit työllistyä apurahalla kulttuurin ja tieteen aloilla esimerkiksi tutkijana tai taiteilijana. Apurahoja myöntävät valtio ja yksityiset säätiöt.

Apurahan hakeminen taiteen tekemiseen 

Taiteen edistämiskeskus Taike jakaa vuosittain valtionavustuksia apurahoina ja avustuksina taiteen tekemiseen sekä yksittäisille taiteilijoille, työryhmille että yhteisöille. Valtion taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille tai taiteenalojen arvostelijoille. Taiteilija-apurahat ja työskentelyapurahat ovat tarkoitettu käytettäväksi taiteelliseen työskentelyyn. 

Lisäksi Taike myöntää kohdeapurahoja yksittäisiin projekteihin sekä liikkuvuusapurahoja ammattitaiteilijoiden ulkomaanmatkoihin. Kohde- ja liikkuvuusapurahoja myönnetään myös työryhmille. 
Taiken myöntämät yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustukset ovat tarkoitettu yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnilla ja yrityksille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakaa valtionavustuksia muun muassa koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön. Avustuksia myönnetään hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Ministeriö myöntää avustuksia lähinnä yhteisöille. 

Suomessa on lisäksi useita apurahoja myöntäviä yksityisiä säätiöitä ja rahastoja. 

Apurahoja myöntäviä tahoja on listattu Aurora-tietokantaan, josta löytyy suomalaisen tieteen, taiteen tai kulttuurin rahoittajien tietoja. Useimmilla apurahojen myöntäjillä on hakuajat, mutta joissain on jatkuva haku. 

Aiheesta muualla

Apurahan hakeminen tieteen tekemiseen 

Jos teet tieteellistä työtä tai tutkimusta, voit hakea apurahaa toimeentuloosi ja tutkimukseen liittyvien kulujen kattamiseen. Apurahaa voivat saada perustutkintoa suorittavat ja jatko-opiskelijat. Perustutkintoa opiskeleville myönnetään apuraha usein kertaluontoisesti, jatko-opiskelijoille myönnettävät apurahat voivat olla pitkäaikaisia. Apurahaa voivat saada myös työryhmät.  

Apurahoja myöntäviä tahoja on listattu Aurora-tietokantaan, josta löytyy suomalaisen tieteen, taiteen tai kulttuurin rahoittajien tietoja. Useimmilla apurahojen myöntäjillä on hakuajat, mutta joissain on jatkuva haku. 

Aiheesta muualla

Franchising mahdollistaa sinulle yrityksen perustamisen itsenäisenä yrittäjänä, mutta valmiilla mallilla yritysketjun jäsenenä.

Tekemällä franchising-sopimuksen saat oikeuden käyttää yritysketjun tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia. Maksat siitä sopimuksen mukaisen korvauksen, joka voi olla vuosittainen maksu tai prosenttiosuus joko myynnistä tai voitosta. Franchising on ollut viime vuosikymmeninä kasvava yrittäjyyden muoto. Se on levinnyt myös Suomessa yhä uusille toimialoille.

Freelancerina voit tehdä töitä ilman vakituista työsuhdetta yhdelle tai useammalla työntarjoajalle samanaikaisesti.

kuvituskuva

Toimit joko työntekijänä, yrittäjänä tai saat työstäsi työkorvausta. Voit tehdä toimeksiantosopimuksen, joka on joko määräaikainen työsuhde tai teet työn yrittäjänä. Jos saat työstäsi työkorvauksen, sinuun ei sovelleta työlainsäädäntöä, vaan asemasi rinnastetaan yrittäjään. 

Aiheesta muualla

Kevytyrittäjänä voit tehdä töitä esimerkiksi laskutuspalveluiden, laskutusosuuskuntien tai digitaalisten työnvälitysalustojen kautta. Työsi voi olla esimerkiksi kotiin, hyvinvointiin, viihteeseen, rakentamiseen, opetukseen tai tietotekniikkaan liittyviä tehtäviä.

Laskutuspalvelut  

Työsi voi koostua lyhytaikaisista työtilaisuuksista, joita teet käyttämällä esimerkiksi laskutuspalveluja tai laskutusosuuskuntia niin sanottuna kevytyrittäjänä.  

Laskutuspalveluja käyttämällä voit laskuttaa työsi ilman omaa yritystä. Laskutus- tai palkanmaksupalvelu hoitaa lupaamansa lakisääteiset velvollisuudet.

Digitaaliset työnvälitysalustat 

Työsi voi koostua lyhytaikaisista työtilaisuuksista, joita saat esimerkiksi digitaalisten työnvälitysalustojen kautta. Niissä välitetään yleensä lyhytaikaisia työtehtäviä tai projektitöitä. Ne hoitavat työn teettäjän puolesta palkanmaksun sekä monesti myös muita työnantajavelvoitteita. Yleensä tarjolla on yksittäisiä keikkoja ilman työsuhdetta, mutta osa alustoista palkkaa tekijöitä työsuhteeseen.  

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiden palveluita

Omaishoitajana työllistyt pitämällä huolta perheenjäsenestä tai muusta läheisestä, joka on sairas, vammainen tai muuten erityisen hoivan tarpeessa, eikä selviydy arjestaan itse.

Omaishoitosopimus tehdään kunnan kanssa, jolloin voit saada omaishoidon tukea.

Aiheesta muualla

Ammattiurheilijana voit turvata toimeentulosi rahallisella sopimuksella esimerkiksi urheiluseuran kanssa, apurahana, sponsorisopimuksella tai muulla tulonlähteellä. 

Vapaaehtois- tai talkootyö on palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä tai naapuriavun kaltaista työtä.

Vapaaehtoistyöstä voit saada kokemusta ja osaamista, jotka auttavat työllistymisessä.

Aiheesta muualla

Voit työllistää itsesi vuokratyöntekijänä henkilöstövuokrausyrityksen kautta.

Vuokratyösuhteessa on kolme osapuolta: työntekijä, henkilöstövuokrausyritys ja käyttäjäyritys. Työntekijöitä tarvitseva yritys voi tehdä sopimuksen henkilöstövuokrayrityksen kanssa työntekijöiden vuokraamisesta. Teet työsopimuksen henkilöstövuokrausyrityksen kanssa, joten se on työnantajasi ja maksaa palkkasi. Työskentelet käyttäjäyrityksen työpaikalla ja se vastaa työsi ohjauksesta ja opastuksesta. Vuokratyöntekijänä saatat olla usean eri käyttäjäyrityksen palveluksessa samanaikaisesti.  

Vuokratyössä pätee lähtökohtaisesti sama työnlainsäädäntö kuin muissakin työsuhteissa, mutta työsopimuslaista löytyy tiettyjä juuri vuokratyötä koskevia säädöksiä. 

Aiheesta muualla 

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiden palveluita