Minut on lomautettu

Joutuessasi lomautetuksi työsuhteesi ja palkanmaksu keskeytyy määräajaksi. Sinulla on tiettyjä oikeuksia lomautukseen liittyen. Työttömyyskorvaus voi turvata toimeentulosi lomautuksen aikana.

Joutuessasi lomautetuksi työskentelysi ja palkanmaksusi keskeytyy lomautuksen keston ajaksi. Työsuhteesi on voimassa lomautuksen ajan. Työttömyysturva voi turvata toimeentulosi lomautuksen aikana. 

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänäsi. Voit ilmoittautua jo ennen kuin lomautus tai lyhennetty työviikko alkaa.         

Voit joutua lomautetuksi työsuhteestasi joko toistaiseksi tai määräajaksi. Kokoaikainen lomautus tarkoittaa työvelvoitteesi poistumista kokonaan. Osa-aikaisessa lomautuksessa päivittäistä tai viikoittaista työaikaasi lyhennetään. 

Jos sinut lomautetaan tai on lomautettu toistaiseksi tai määräaikaisesti yli kolmeksi kuukaudeksi, tutustu huolellisesti ohjeisiin siitä, miten asiakkuutesi TE-palveluissa etenee työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen.    

Jos lomautuksesi on määräaikainen ja kestää enintään kolme kuukautta, et todennäköisesti tarvitse henkilökohtaista asiantuntijapalveluamme. Jos kuitenkin haluat henkilökohtaista palvelua, voit itse ottaa yhteyttä TE-palveluihin.     

Lomautuksen ajalta saat työttömyyskorvausta, jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon ja myös muut etuuden edellytykset täyttyvät. TE-palvelut antaa työttömyyskassalle tai Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyyskorvaukseen lomautuksen ajalta.  

Lue lisää

Palvelut

Aiheesta muualla

Jos jäät työttömäksi tai opintosi päättyvät eikä sinulla ole työpaikkaa, ilmoittaudu heti, viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi verkossa TE-palveluiden Oma asioinnissa.  

Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia, tai et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, voi ilmoittautua puhelinpalvelussa, tai henkilökohtaisesti TE-toimistossa.  

Jos haet työttömyysturvaa, niin työnhaun aloittamisen jälkeen saat työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan tai lisäselvityspyynnön lausunnon antamista varten. On monia seikkoja, jotka voivat vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyysturvaa. Niistä on kerrottu tarkemmin kohdassa työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet. TE-palveluiden Oma asioinnissa voit vastata selvityspyyntöön, näet annetut työvoimapoliittiset lausunnot ja antamiesi selvitysten käsittelyn tilan.  

Aiheesta muualla

Voit hakea työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelasta. Työttömyysturvaa maksetaan vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-palveluissa.  

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi uudestaan myös mahdollisen työvoimakoulutuksen ja palkkatukijakson jälkeen.  

Lue lisää

Palvelut

Muutosturva astuu kuvioihin siinä vaiheessa, kun työntekijöitä ollaan irtisanomassa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Muutosturva on palvelu, joka tarjoaa tukea irtisanomistilanteessa olevalle.  

Muutosturvaan liittyvää neuvontaa saat puhelinpalvelusta ja TE-toimiston muutosturva-asiantuntijoilta.

Työntekijä - Muutosturvan tavoitteena on auttaa sinua eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Muutosturvaan voi sisältyä mm. palkallista vapaata työnhakuun, koulutusta irtisanomisaikana ja toimintasuunnitelman laadintaa yhdessä TE-toimiston kanssa. 
 
Työnantajalle - Muutosturvan tavoite on auttaa irtisanottua työntekijää eteenpäin ja tehdä muutostilanteesta sinullekin helpompi. Toimintamalliin sisältyy tehostunutta tiedostusta, yhdessä henkilöstön kanssa tehty toimintasuunnitelma ja mahdollisuus auttaa irtisanottua eteenpäin.  

Työnantajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa YT-neuvotteluiden käynnistämisestä TE-toimistoon. Muutosturvaan sisältyy myös muita velvollisuuksia sinulle työnantajana. Velvollisuudet riippuvat siitä, paljonko irtisanottavia on ja montako henkilöä sinulla on palveluksessasi. 

Henkilöstön määrän vaikutus 

Jos palveluksessasi on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa. Tämä koskee yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleita. 

Irtisanottavien määrän vaikutus  

Kun irtisanottavia on yli kymmenen, sinun on valmisteltava työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa.   

Kun irtisanottavia on alle kymmenen, YT- menettelyssä on esitettävä tavat, jotka tukevat työntekijöitä irtisanomisaikana hakeutumaan muuhun työhön, koulutukseen sekä TE-palveluihin. 

Palvelut

Aiheesta muualla