Haluan opiskella

Jos olet opiskelija tai haluat koulun penkille, löydät Työmarkkinatorilta neuvoja toimeentulon järjestämiseksi sekä vinkkejä työnhakuun. Lue myös eri tavoista opiskella joko täyspäiväisesti tai työn ohella.

Onko kurssi hukassa opintojen ristiaallokossa? Olemme koonneet Työmarkkinatorille tietoa eri opiskelutavoista.  

Opiskelemalla voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon, osatutkinnon tai hankkia itsellesi lisäpätevyyksiä. Työvoimakoulutuksella voit opiskella itsellesi uuden ammattitutkinnon tai sen osan. Voit opiskella nykyisen osaamisesi pohjalta tai vaihtaa kokonaan suuntaa.

Opiskeleminen ei useinkaan tänä päivänä tarkoita pulpetissa istumista, vaan opiskelutapoja on monia. Näitä ovat esimerkiksi etä- tai lähiopetus, monimuoto-opetus sekä itsenäinen opiskelu. Voit jopa oppia uuden kielen tai soittamisen taidon pelkän älypuhelinsovelluksen avulla.

Oppia ikä kaikki - voit tilanteeseesi sopien opiskella kokoaikaisesti, työn ohessa tai työttömänä ollessasi. Jos olet esimerkiksi kotoutuja, sairauslomalla, eläkkeellä tai vanhempainvapailla, se voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi opiskella, mutta ihan kaikissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista opiskella jotakin ja jotenkin.

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työn ohessa

Jos olet töissä, sinua saattaa kiinnostaa erilaiset monimuoto-opinnot tai kurssit sekä mahdollisuus opiskella vuorottelu- tai opintovapaalla. Monimuoto-opinnot on suunniteltu käytäväksi työn ohessa, jolloin lähiopetusta on vähemmän ja se painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

Opintovapaakäytännöt vaihtelevat työpaikoittain, joten niistä kannattaa keskustella oman työnantajan kanssa. 

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työttömänä

Työttömänä sinulla on paljon erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista tai kokeilla jotain ihan uutta. Jos olet työtön työnhakija, on tärkeää, että sovit opintojen aloittamisesta alueesi TE-toimiston kanssa aina ennen opintojen aloittamista.

Aiheesta muualla

Palvelut

Ulkomailla työskentelemällä tai opiskelemalla kehität kielitaitoasi ja saat arvokasta kokemusta, josta on varmasti hyötyä myös jatkossa. Jos olet 30-vuotias tai sitä nuorempi, voit hakea myös nuorisovaihtoon. Tältä sivulta löydät tietoa eri vaihtoehdoista.

Opiskelu ulkomailla

Voit opiskella ulkomailla eri elämänvaiheissa. Opiskelusi voi kestää muutamasta viikosta useaan vuoteen.

Jos opiskelet Suomessa, voit hakea opiskelijavaihtoon ulkomaille. Siellä suoritat osan suomalaisen tutkinnon opinnoista. Tietoa vaihto-opiskelusta saat oman oppilaitoksesi kansainvälisten asioiden koordinaattorilta.

Voit suorittaa ulkomailla myös kokonaisen tutkinnon. Opiskelu kestää useamman vuoden, mihin vaikuttaa tutkinnon laajuus.

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu ulkomailla liittyy läheisesti opintoihin ja on mahdollista ensisijaisesti opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Harjoittelu tukee

 • harjoittelijan ammatillista kehittymistä ja kielitaitoa
 • harjoittelijoiden ja heidän työnantajiensa yleisiä valmiuksia kansainvälistyä.

Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta.

Kun olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta voit löytää esimerkiksi

 • itsenäisesti ottamalla yhteyttä suoraan työnantajiin. Tarkista omasta korkeakoulustasi, voitko hakea sitä kautta harjoittelutukea. Erasmus+ -tukea voi saada harjoitteluun EU-maissa, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Makedoniassa tai Turkissa. Voit etsiä harjoittelupaikkoja esimerkiksi EURES-portaalin kautta
 • oman korkeakoulusi kontaktien kautta
 • opetushallituksen kautta (EDUFI-harjoittelu) tai
 • kansainväliset opiskelijajärjestöt.

Jos olet vastavalmistunut tai työtön nuori, voit hakea

 • työharjoittelupaikkaa ulkomailta erilaisten ohjelmien ja hankkeiden kautta
 • työelämävalmennukseen ulkomaille.

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta hiljattain valmistuneet 18-35 -vuotiaat voivat hakea ulkomaille Erasmus+ -tuettuun harjoitteluun Allianssin nuorisovaihdon Ready for Life -hankkeen kautta.
Korkeakouluista vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta EDUFI-harjoittelupaikkoja. Harjoittelun alkaessa valmistumisesta saa olla kulunut enintään vuosi.

Lisätietoja erilaisista mahdollisuuksista kansainvälistyä saat Opetushallituksen Maailmalle.net-palvelusta sekä neuvontapalveluista.

Youth in Action vie Eurooppaan

Euroopan unionin Youth in Action 

 • edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä liikkuvuutta Euroopan unionin maiden välillä osana Erasmus+-ohjelmaa
 • tukee eurooppalaista nuorisoalan yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa
 • on tarkoitettu 13–30-vuotiaille nuorille ja ilman ikärajaa niille, jotka toimivat nuorten parissa.

Ohjelmaan sisältyy useita eri nuorisohankkeita ja toimintoja ryhmätapaamisista Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun.

Työleirille tai vapaaehtoistyöhön

Kansainväliset työleirit ovat hyvä keino tutustua kohdemaan kulttuuriin. Samalla teet vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa ryhmässä paikallisen yleishyödyllisen yhteisön hyväksi.

Leirit kestävät yleensä 2–3 viikkoa. Niitä järjestetään eri puolilla maailmaa, pääsääntöisesti kesäisin. Osanottajat ovat yleensä 18–30-vuotiaita, mutta yläikärajaa ei ole. Työstä ei makseta palkkaa, vaan korvaukseksi saat ruoan ja majoituksen.

Kansainvälisille työleireille voit hakea muun muassa Kansainvälisen Vapaaehtoistyö ry:n eli KVT:n ja  Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kautta.

Pitkäaikainen vapaaehtoistyö on hyvä vaihtoehto esimerkiksi välivuotta pitävälle. Yleensä vapaaehtoistyöjaksosta aiheutuu joitakin kuluja, jotka on hoidettava itse. Eurooppalainen vapaaehtoistyö (EVS) tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden myös EU-tuettuun pitempiaikaiseen vapaaehtoistyöhön 17-30 vuotiaille eurooppalaisille nuorille

Aiheesta muualla

On vähintään yhtä monta tapaa tulla toimeen opintojen aikana kuin on opiskelijaakin. Tutustu eri vaihtoehtoihin, olit sitten lähdössä opinpolulle työttömänä, lomautettuna, osa-aikatyöstä, yrittäjänä tai kokoaikatyöstä.

Kun opiskelet, mahdollisia tulonlähteitäsi ovat Kelan opintotuki, työstäsi saamasi palkka tai työttömyysturva. Pidemmän uran tehneille mahdollisia ovat myös aikuiskoulutustuki tai vuorottelukorvaus. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi kotoutumiskoulutus, oppisopimus tai erilaiset apurahat. 

Palkan lisäksi voit saada samaan aikaan vain yhtä etuutta kerrallaan. Huomaa, että palkka voi vaikuttaa tukien määriin. Opintotuella on tulorajat, aikuiskoulutustuella on sivutuloraja ja työttömyysetuuskin sovitellaan palkkatulojen kanssa. Myös vuorottelukorvausta vähentävät muut tulot, joita saat vapaan aikana. 

Työttömyysturvaa saadaksesi sinun pitää olla ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Työnhakijana sinun pitää ilmoittaa kaikista opinnoistasi TE-toimistolle, jossa niiden mahdollinen vaikutus työttömyysetuuden saamiseen selvitetään. Huomaa kuitenkin, että jos vähennät työtunteja tai irtisanoudut työstä opintojen takia, menetät samalla oikeuden työttömyysturvaan. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä omaan kotikuntaasi, kun tarvitset tukea tilanteeseesi. Kotikuntasi ohjeistaa sinua myös koulutuksiin ja valmennuksiin liittyvissä asioissa.

Opiskelu työttömänä 

Työttömänä voit rahoittaa opintosi joko työttömyysetuudella tai Kelan opintotuella, jos opinnot kestävät vähintään kaksi kuukautta. Opiskelu ei estä työttömyysetuuden saamista, jos opiskelu on sovittu yhdessä TE-toimiston kanssa. Työvoimakoulutus on maksutonta ja sen aikana voi saada myös kulukorvausta. 

Palvelut

Opiskelu osa-aikatyön ohessa 

Osa-aikatyön ohessa voit rahoittaa opintoja palkkatuloilla tai sovitellulla työttömyysetuudella. Yli kahden kuukauden opintoihin voi saada myös Kelan opintotukea tai Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. 

Opiskelu lomautettuna 

Lomautettuna opintojesi rahoitusmahdollisuudet ovat samat kuin työttömillä. Sinun tulee vain ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoittaa opinnoistasi.  

Opiskelu yrittäjänä 

Päätoimisena yrittäjänä voit rahoittaa opintojasi yritystoiminnasta saatavilla tuloilla tai yli kaksi kuukautta kestävät opinnot myös Kelan opintotuella tai yrittäjän aikuiskoulutustuella. Sivutoimisena yrittäjänä sinua koskevat samat rahoitusvaihtoehdot kuin työttömiä. 

Opiskelu kokoaikatyön ohessa 

Kokoaikatyössä käyvänä voit rahoittaa opintojasi palkalla, aikuiskoulutustuella, Kelan opintotuella tai vuorottelukorvauksella. Palkan lisäksi voit saada samaan aikaan vain yhtä etuutta kerrallaan. Huomaa, että palkka voi vaikuttaa tukien määriin. Opintotuki ja aikuiskoulutustuki on tarkoitettu yli kaksi kuukautta kestävään opiskeluun.  

Lue lisää 

Palvelut

Aiheesta muualla

Toimeentulotuki

Opiskelijana voit olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea esimerkiksi silloin, kun opintotuki on katkaistu tai se on loppunut. Voit olla oikeutettu toimentulotukeen myös kesällä, jos opiskelu ei ole mahdollista etkä ole saanut työpaikkaa. Huomioithan, että elämäntilanteesi ja varallisuutesi vaikuttavat toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.  

Aiheesta muualla

Harvalla on koulun jälkeen selvää, mitä haluaa tehdä työkseen. Ammatteja ja koulutusvaihtoehtoja on satoja – sinullekin löytyy varmasti kiinnostavia vaihtoehtoja. Omaa juttuaan kannattaa etsiä huolella. 

Kun etsit omaa ammattia, mieti  

 • kiinnostuksiasi, joiden voimalla toimit määrätietoisesti ja saavutat näin varmemmin tavoitteesi  
 • mitä asioita arvostat ja missä asioissa olet hyvä  
 • onko tehtäviä, joissa et syystä tai toisesta usko pärjääväsi.  

Tiedosta myös, ettet voi varmuudella tietää, onko tietty ratkaisu paras mahdollinen. Älä jätä valintoja yhden kortin varaan – unelma-ammatille voi olla monia hyviä vaihtoehtoja. Niiden löytäminen vaatii vaivannäköä.  

Ammattivaihtoehtoja löydät Ammatit-osiosta, jossa on kuvauksia ammattialoista ja yksittäisistä ammateista sekä haastatteluja eri alojen ammattilaisilta.  

Lue lisää

Ammattien työllisyysnäkymät   

Ammattibarometrista näet TE-toimistojen näkemykset eri ammattien työmarkkinatilanteesta.  

 • Onko ammatin osalla työvoimapulaa tai työvoiman ylitarjontaa  
 • Työttömien ja avointen paikkojen määrien viimeaikainen taso  
 • Miten tilanne ammateissa vaihtelee eri alueilla  

Aiheesta muualla

Tutustu ForeAmmatti-palveluun

ForeAmmatista näet millaisia ovat ammattien työtehtävät ja keskipalkka  

 • kuinka paljon työpaikkoja on tarjolla ja missä päin Suomea  
 • kuinka moni muu hakee samoja työtehtäviä  
 • millaisia toiveita osaamisesta työnantajat ovat listanneet työpaikkailmoituksissaan.  

Aiheesta muualla

Apua ammatinvalintaan   

Jos et tiedä, mikä koulutus tai ammatti sinua kiinnostaa, tee AVO-ammatinvalintaohjelmassa itsearviointitesti.  Sen avulla voit  

 • testata, mitkä ammatit vastaavat toiveitasi ja millä perusteella  
 • tallentaa omat tuloksesi ja tutkia ajatuksella eri koulutusten ja ammattien vaihtoehtoja.  

  Aiheesta muualla

Voit myös jutella tilanteestasi ja toiveistasi paikallisen TE-toimiston psykologin kanssa ja etsiä hänen tuellaan ratkaisua tilanteeseesi. Keskustelut lähtevät juuri sinun toiveistasi ja ne ovat luottamuksellisia. Voit myös varata ajan puhelin- tai video-ohjaukseen valtakunnallisen Uraohjauksen psykologille. Jos etsit tietoa koulutuksista, ota rohkeasti yhteyttä Koulutusneuvontaan, jossa palvellaan puhelimitse, chatissa ja Facebookissa.  

Palvelut

Aiheesta muualla

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia työllistyä. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi voit työllistää itsesi esimerkiksi kevytyrittäjänä, apurahalla, freelancerina, työosuuskunnassa, omaishoitajana, ammattiurheilijana tai vaikkapa vapaaehtoistyössä. Eri tavat tarjoavat myös vaihtoehtoja varautuessasi työelämän muutoksiin.

kuvituskuva

Itsensä voi työllistää monin eri tavoin. Voit kerätä toimeentulosi samanaikaisesti tai vuorotellen useasta eri lähteestä. Voit esimerkiksi työskennellä palkkatyön tai opiskelun ohella osa-aikaisesti yrittäjänä tai työsi voi koostua myös monista lyhytaikaisista työtilaisuuksista. Entä oletko tullut ajatelleeksi, että myös harrastuksestasi voisit saada tuloja?   

Työllistäessäsi itsesi voit mahdollisesti vaikuttaa siihen, missä ja milloin työtäsi teet. Joustavuus voi lisääntyä ja voit tehdä valintoja oman elämäntilanteesi mukaan.  

Monia meistä saattaa askarruttaa työttömyysturvaan liittyvä asiat, sillä mitään yksiselitteistä mallia niihin ei ole. Oikeuteesi saada työttömyysturvaa vaikuttaa se, työskenteletkö palkansaajana vai yrittäjänä vai työllistytkö omassa työssä (esimerkiksi omaishoitajana tai urheilijana). Myös työllistymisesi vaatimalla työmäärällä ja kestolla on merkitystä.  

Lue lisää

Olisiko yrittäjyys sinun juttusi? Täältä löydät vinkit yritystoiminnan aloittamiseen ja ohjeet eteenpäin.

kuvituskuva

Työnhaku on taito, jonka voi oppia ja jossa voi kehittyä vaikka mestariksi asti.

Tee töitä saadaksesi töitä. Näe vaivaa, ole rohkea!

Työnhaku ei juuri koskaan ole helppoa ja matkan varrella joutuu usein painimaan monimutkaistenkin ongelmien kanssa. 

Löysitkö kiinnostavan työpaikan? Alla on muutama vinkki, miten sinun kannattaa toimia.

 • Mitkä ovat tehtävän päävastuut ja erityisvaatimukset? 
 • Vaatiiko työpaikka tiettyä tutkintoa tai työkokemusta? 
 • Mitkä tehtävän vaatimuksista voit oppia? 
 • Millaista henkilöä työtehtävään etsitään? 
 • Vastaavatko tehtävät osaamistasi? 
 • Kiinnostavatko työantaja, toimiala ja työtehtävät sinua? 

Hanki työnantajasta lisää taustatietoja. Selvitä ainakin työnantajan 

 • toimiala, koko ja visio sekä organisaatiorakenne 
 • eri osastot ja niissä työskentelevien työtehtävät. 

Ota yhteyttä työnantajaan ja varmista, että haettu tehtävä vastaa osaamistasi ja toiveitasi. Yhteydenottotavat on yleensä tarkkaan ilmaistu ilmoituksessa. Soita aina, kun se on mahdollista – se auttaa, kun päätät lähetätkö hakemuksen vai et. 

Työnhaku on neuvottelua työnantajan ja mahdollisen työntekijän välillä. Soittosi saa parhaimmassa tapauksessa työnantajan kiinnostumaan osaamisestasi. Nimesi jää mieleen ja auttaa, kun valinnat etenevät. Kysy, millaista henkilöä tehtävään halutaan, ja millainen osaaminen valinnassa painottuu. 

Kirjoita keskustelua varten itsellesi muistilista työhön liittyvästä osaamisestasi ja vahvuuksistasi ja pidä CV esillä. Jos työ ei täysin vastaa työ- ja koulutuskokemustasi, mutta on sinusta silti kiinnostava, yritä miettiä, miten hankkimiasi taitoja voisi käyttää myös toisentyyppisissä työtehtävissä. 

Eri työtehtävät vaativat erilaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja valmiuksia – ne voivat olla vahvuuksiasi. Tärkeintä kaikissa työtehtävissä asiaosaamisen ja ominaisuuksien lisäksi on oikea asenne. Luota itseesi hyvänä hakijana ja mahdollisena uutena työntekijänä. 

Kun soitat työnantajalle, jolla ei ole paikkaa haussa 

 • yritä ensin selvittää, kuka yrityksessä vastaa rekrytoinnista haluamaasi työhön 
 • varmista, että saat ylös tittelin, nimen ja puhelinnumeron 
 • soita yhteyshenkilölle ja kerro, millaisia tehtäviä olet hakemassa ja miksi juuri heidän organisaationsa kiinnostaa sinua työpaikkana 
 • tavoitteenasi on sopia tapaaminen tai saada lupa lähettää CV. 

Vaikka perinteisen työnhakudokumentin kirjoittaminen voi joskus tuntua vanhanaikaiselta, se vaaditaan edelleen lähes jokaisessa työnhakuprosessissa. Oman osaamisen muotoilu kiinnostavaan ja kaiken olennaisen esiintuovaan muotoon voi kuitenkin olla haastavaa. Erityisesti, kun CV:tä kirjoittaa ensimmäisen kerran tai hakemusta muotoilee ensimmäistä työpaikkaa varten, saattaa runosuoni olla ajoittain tukossa. Mitään maagista kikkailua näiden dokumenttien laatiminen ei kuitenkaan vaadi. Keräsimmekin muutaman perusohjeen ja vinkkivitosen oman työnhakuprofiilin parantamiseen. 

Työhakemuksessasi kerrot, miten täytät työtehtävän valintakriteerit. Kerro myös muista vahvuuksistasi, jos niistä on hyötyä hakemassasi työssä. Jos haet muuta kuin täsmälleen oman alasi työtehtäviä, sinun on arvioitava, miten osaamisesi soveltuu juuri hakemaasi työpaikkaan. 

Pitkiä poissaoloja työelämästä ei kannata selvittää hakemuksessa. Kerro neutraalisti vaikeistakin asioista. 

Pyri erottautumaan, sillä hyvä hakemus on portti työhaastatteluun. Erottuminen on helppoa, mutta edukseen erottuminen on vaikeaa. 

Hakemusten lukijoillakin on erilaisia mieltymyksiä. Joskus vaikutuksen voi tehdä myös pidempi ja poikkeavampi, markkinoiva hakemus. Voit kirjoittaa luovasti oman mallisi, kunhan se ei poikkea liikaa yleisistä asiakirjastandardeista. Työnantaja saattaa olla tottunut löytämään tietyt asiat tietyiltä paikoilta. Tärkeää on, että se on vastaanottajasta houkutteleva. 

Varmin muoto hyvälle hakemukselle on yksisivuinen hakukirje sekä riittävän tarkka, kaksisivuinen ansioluettelo. 

Hyvä hakemus on 

 • visuaalisesti houkutteleva 
 • selkeä ja virheetön 
 • ymmärrettävä ensi lukemisella – siitä selviää, täytätkö työtehtävän ammatilliset vaatimukset ja henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Liitä sähköpostiviestiisi saate, johon kirjoitat tervehdyksesi ja yhteystietosi sekä osaamisesi lyhyesti muutamalla rivillä. 

LinkedIn -profiili ei ole vielä täysin syrjäyttänyt perinteistä CV:tä, mutta useissa tapauksissa palvelu toimii CV:n tukena työnhakuprosessissa. LinkedIn toimii myös hyvänä online -versiona CV:stäsi myös silloin, kun et aktiivisesti hae töitä. 

Mallihakemuksen avulla jäsennät ja kerrot osaamisestasi ja taidoistasi helposti. Hakemuksen 

 • aloituksessa lähestyt aihetta 
 • keskiosassa kerrot osaamisestasi ja taidoistasi 
 • lopuksi toivotaan henkilökohtaista tapaamista. 

Avoimella hakemuksella tai markkinointikirjeellä haet työtehtäviä, joita ei ole ilmoitettu julkisesti. Kiinnitä huomiota osaamisesi rajaamiseen – älä maalaa liian leveällä pensselillä. 

 • Pyri tuomaan esille osaamisesi vain niihin tehtäviin, joita olet hakemassa. 
 • Mieti valmiiksi, mitä tehtäviä haluat tehdä. 
 • Pohdi, millaisiin työnantajan tarpeisiin pystyt vastaamaan. 

Hakemuksen voi kirjoittaa myös sähköpostin viestikenttään. Mieti sähköpostiviesti yhtä huolellisesti kuin jos tekisit perinteisen hakemuksen. Voit hyödyntää perinteisen hakemuksen mallia. 

Kirjoita otsikkoriviin Hakemus ja haettavan tehtävän nimi. 

 • Aloita tervehdyksellä. 
 • Kirjeen muotoon kirjoitettu hakemus voi olla tyyliltään perinteistä hakemusta kertovampi ja poiketa asiakirjastandardista. 
 • Kerro ennen lopputervehdystä, että CV on hakemuksen liitteenä. 
 • Päätä kirje lopputervehdykseen ja yhteydenottotietoihin. 

Verkkopalvelujen sähköisissä hakemuksissa on omat erityispiirteensä. Rekrytoija voi tehdä niihin sanahakuja, joten etsi ilmoituksesta tehtävän luonnetta ja hakijan ominaisuuksia kuvaavia sanoja. Hyödynnä hakemuksessasi näitä avainsanoja, mutta huomioi myös erityisosaamisesi. 

Kun teet hakemuksen 

 • lue täyttöohjeet 
 • kirjoita avoimiin kohtiin tarkoitettu teksti valmiiksi ja kopioi se sähköiseen hakemukseen 
 • tulosta hakemus itsellesi 
 • päivitä sitä myöhemmin säännöllisesti, jos kyseessä on avoin hakemus. 

Videohakemusten pyytäminen on yleistynyt nopeasti. Työnhakijalle video tarjoaa keinon erottautua massasta ja työnantajan kannalta videomateriaalin saaminen helpottaa hakijoiden esikarsinta. Videon välityksellä voit antaa itsestäsi aidomman kuvan, kuin perinteisen työhakemuksen kautta.

Tee lyhyt, 1–3 minuutin mittainen video, jonka lataat videopalveluun ja lähetät linkkinä työnantajalle. 

Esittely kannattaa opetella tekemään luontevasti ilman paperin lukemista.  Voit esimerkiksi 

 • kuvailla erityistaitojasi 
 • kertoa luonteestasi tai vahvuuksistasi 
 • antaa näytteen kielitaidostasi.

Video-CV -ohjeita löytyy verkkosivuilta, kannattaa etsiä itselle sopiva ohje ja tyyli.

Olemme keränneet muutaman ohjelinkin, joiden avulla pääset liikkeelle:

Vinkkejä Video-CV:n tekemiseen

Millainen on hyvä videohakemus? – 5 huikeaa esimerkkiä (duunitori.fi)

Portfolio on kokoelma parhaista ja tärkeimmistä töistä tai saavutuksista. Sen tavoitteena on antaa lisäarvoa työnhakuun. Portfolion voi koota eri tavoin. Se voi olla kansio, salkku, näytetyö, suunnitelma tai piirros, valokuvakokoelma, muistitikku tai dvd. 

Luovilla suunnittelualoilla näkee paljon portfolioita, mutta ne toimivat monilla muillakin aloilla. Esimerkiksi kokin portfoliossa voisi olla itse kehitettyjä reseptejä, valokuvia annoksista ja asiakaspalautteita. 

Jokaista työnhakukertaa varten on hyvä koota uusi portfolio. Älä tee portfoliosta kuitenkaan liian laajaa. 

Portfolio voi sisältää 

 • todistuksia, suosituksia ja arviointeja 
 • näytteitä erilaisista työtehtävistä, esimerkiksi esitteinä, julisteina, käsiohjelmina tai lehtiartikkeleina 
 • mitä tahansa, mikä auttaa sinua saamaan työpaikan. 

Voit lähettää portfolion työnantajalle tai ottaa sen mukaan työhaastatteluun ja esitellä siellä. Voit myös laittaa linkin portfolioon, jos se löytyy netistä.   

Työhaastattelua ei pidä ajatella yksipuolisena kuulusteluna, vaan mahdollisuutena tutustua puolin ja toisin. Työnantajalle haastattelu on tapa testata työnhakijan sopivuutta tiettyyn tehtävään ja työyhteisöön, mutta myös hakija testaa samalla sopivuuttaan kyseiseen yritykseen. Hakijan vastuu usein unohtuu töitä hakiessa, mutta haastamalla haastattelijaa voit jättää itsestäsi motivoituneen ja aidosti kiinnostuneen kuvan ja samalla miettiä kriittisesti, sopiiko kyseinen paikka juuri sinulle. Alta löydät lisää vinkkejä niin perinteisessä haastattelussa kuin videohaastattelussakin onnistumiseen. 

Kun valmistaudut haastatteluun hyvin, voit itse tilaisuudessa rentoutua ja olla oma itsesi. Pieni jännittäminen ei haittaa. 

Toimi seuraavasti ennen haastattelua: 

 • Hanki tietoa työnantajasta. 
 • Palauta mieleesi, millainen on tehtävänkuva, jota olet hakenut ja mitä ilmoituksessa on kerrottu. 
 • Kertaa osaamisesi käymällä läpi ansioluettelosi. Valmistaudu kertomaan myös, millaisissa työtehtäviin liittyvissä asioissa saatat tarvita apua. 
 • Valmistaudu kertomaan motiivit ja syyt työpaikkojen vaihdoksiin, aukkoihin CV:ssä ja valintoihisi elämässäsi. 
 • Mieti kysymyksiä, joita haluat esittää tehtävästä ja työnantajasta. 

Myönteisellä ensivaikutelmalla on suuri merkitys, kun ihmiset kohtaavat. Pukeudu haastatteluun haettavan tehtävän ja työnantajan mukaan. Ota mukaan hakemuksesi, työ- ja koulutodistuksesi sekä mahdollinen portfoliosi. Ole ajoissa paikalla. 

Haastattelussa rekrytoija arvioi, oletko aidosti kiinnostunut tehtävästä, ja millaisia ovat taitosi ja osaamisesi. Haastattelussa selviää ennen kaikkea, millaisia ovat vuorovaikutustaitosi ja asenteesi. Jos haastattelijoita on enemmän kuin yksi, huomioi kaikki haastattelijat tasapuolisesti. 

Muista, että eleillä, ilmeillä ja tavallasi puhua kerrot itsestäsi paljon. Kuuntele, mitä sinulta kysytään ja mieti rauhassa vastaukset. Ole vastatessasi rehellinen, mutta arvioi myös, mitä kannattaa jättää kertomatta. 

Haastattelussa on yleensä kolme vaihetta: 

 • Alussa jutellaan usein yleisistä asioista – tavoitteena on luoda yleiskuva haastateltavasta. 
 • Haastattelun keskivaiheen kysymykset selvittävät miten motivoitunut olet. Kysymykset koskevat myös työuraasi ja siinä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi haastattelijat haluavat tietää, millainen ihminen olet sekä millaisia arvoja ja asenteita sinulla on. 
 • Haastattelun loppuvaihe käy läpi työtehtävään liittyviä käytännöllisiä asioita, kuten palkkaa, työaikaa ja aloitusaikaa. Usein kerrotaan myös, miten hakuprosessi jatkuu seuraavaksi – tarvittaessa kysy tätä itse lopuksi. 

Pohdi haastattelun jälkeen, miten haastattelu mielestäsi sujui. Mikä meni hyvin ja missä voisi parantaa.

Ellet tule valituksi, selvitä työnantajalta tai haastattelijalta, mitkä tekijät painottuivat valinnassa ja mitkä vaikuttivat siihen, että et tullut valituksi. 

Alla on luettelo työpaikkahaastatteluissa yleisesti kysytyistä kysymyksistä. Harjoittele vastaamista. Mitä paremmin valmistaudut, sitä varmempi olo sinulla on haastattelussa. 

 • Kerro lyhyesti itsestäsi. 
 • Kuvaile tämän hetkistä tai viimeisintä työsuhdettasi. 
 • Miksi haet tätä työpaikkaa? 
 • Miksi haluat vaihtaa työpaikkaa? 
 • Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteesi? 
 • Millainen työtoveri tai esimies olet? 
 • Mitä tärkeää olet oppinut aiemmissa työpaikoissasi? 
 • Millainen on unelmatyöpaikkasi tai -tehtäväsi? 
 • Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? 
 • Miten vahvuutesi auttavat sinua onnistumaan tehtävässäsi? Mitä olet tehnyt tai aiot tehdä korjataksesi heikkouksiasi? 
 • Mikä motivoi sinua työntekijänä? 
 • Millaisessa työyhteisössä viihdyt? 
 • Millainen on mielestäsi hyvä työpaikka? 
 • Työskenteletkö mieluiten yksin vai ryhmässä? 
 • Miksi haet paikkaa, joka ei vastaa aiempaa työkokemustasi ja koulutustasi? 
 • Miten työskentelet paineen alla? Anna konkreettinen esimerkki. 
 • Oletko valmis matkustamaan työsi vuoksi? 
 • Oletko valmis joustamaan työajoissa? 
 • Mikä on palkkatoiveesi? 
 • Mitä olet oppinut aiemmissa työpaikoissasi? 
 • Mistä saavutuksestasi olet erityisen ylpeä? 
 • Miksi juuri sinut pitäisi valita? 
 • Mitä haluat tietää meistä? 
 • Kuka sinua voisi suositella? 
 • Jos soitamme suosittelijallesi, mitä hän sinusta kertoisi? 

Sinulta saatetaan kysyä useita samankaltaisia kysymyksiä tai kysymysten järjestys voi tuntua täysin sattumanvaraiselta. Tosiasiassa haastattelija voi testata paineensietokykyäsi. 

On kysymyksiä, joihin työhaastattelussa ei tarvitse vastata. Tällaisia ovat muun muassa kysymykset, jotka liittyvät 

 • uskontoon 
 • perhesuhteisiin 
 • seksuaaliseen suuntautumiseen 
 • poliittisiin vakaumuksiin. 

Henkilökohtaisen työhaastattelun lisäksi pätevyyttäsi ja soveltuvuuttasi tehtävään voidaan selvittää myös muilla tavoin. 

Ammatillista pätevyyttä voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi antamalla työnäyte työtä muistuttavassa tilanteessa. Tehtävä voi olla myös ryhmätyötilanne tai pienimuotoinen esiintymistilanne. 

Psykologinen arviointi selvittää tai ennustaa, miten suoriudut työssä tutkimalla ajatteluasi, osaamistasi, kykyjäsi, ominaisuuksiasi tai toimintamallejasi. 

Psykologisen arvioinnin kautta työnantaja haluaa esimerkiksi tietää 

 • miten ratkaiset ongelmia 
 • millainen on paineensietokykysi 
 • millainen on vuorovaikutustyylisi ja persoonallisuutesi – oletko siis hyvä tyyppi. 

Työnantajan velvollisuus on varmistaa, että testit perustuvat luotettaviin menetelmiin ja testauksella saatavat tiedot ovat virheettömiä. Niiden suorittajien tulee olla riittävän asiantuntevia. 

Valmistaudut testeihin parhaiten, kun olet oma itsesi ja menet paikalle avoimin mielin. Sinulla on aina oikeus saada halutessasi kopio tai suullinen palaute testiraportista. 

 

Voit selata avoimia työpaikkoja vapaasanahaun avulla. Jos haluat rajata hakutuloksia, valitse "Enemmän hakuehtoja". Kannattaa myös kirjautua sisään ja luoda oma työnhakuprofiili. Tällöin näet sinulle parhaiten sopivia avoimia työpaikkoja, ja työntekijöitä etsivät työnantajat voivat olla sinuun suoraan yhteyksissä.