Työttömyyteni on jatkunut pitkään

Tuntuuko työn saanti kaukaiselta tai onko edellisestä työsuhteesta kulunut jo pitkä aika? Lue miten voit päästä takaisin kiinni työelämään.

Vaikuttaako työllistymiseesi, että olet ollut pitkään työttömänä tai sinulla on terveysongelmia?   

Työnsaanti ei ole aina kiinni pelkästään omasta aktiivisuudesta. Työllistymiskynnys voi olla korkea eri syistä, olet ehkä ollut kotona pienten lasten kanssa, työttömyys on pitkittynyt tai työllistymistä hankaloittaa vamma tai sairaus.  

Työmarkkinoille pääsy voi vaatia henkilökohtaista ohjausta tai taloudellista tukea. Jos tuntuu siltä, että yksin asiat eivät etene, hae apua TE-palveluista.  

TE-palveluiden yhteistyö esimerkiksi kunnan, Kelan ja eri työllistämishankkeiden kanssa antaa lisää mahdollisuuksia työllistymisellesi. Polku voi myös olla pitkä ja sisältää erilaisia palvelujen yhdistelmiä. 

Aiheesta muualla 

Palvelut

Jos olet palaamassa työelämään, aloittelemassa uraasi tai kuntoutumassa sairaudesta tai vaikeista ajoista, kuntouttava työtoiminta voi olla ratkaisu työn syrjään kiinni pääsemiseen.  

Kuntouttava työtoiminta on suunnattu henkilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt ja jotka eivät pysty osallistumaan TE-palveluiden tarjoamiin palveluihin. 

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, jonka avulla voit päästä helpommin takaisin kiinni työelämään. Sen avulla voit löytää vahvuuksiasi ja saada rytmiä arkeesi.  

Kyse voi olla esimerkiksi kunnan, yhdistyksen tai säätiön järjestämä työpajasta tai seurakunnan toiminnasta – kuitenkin aina jostain, joka parantaa mahdollisuuksia työhön tai kouluttautumiseen ja antaa eväitä elämänhallintaan.   

Määrä ja toiminta mitoitetaan sinun tarpeidesi mukaan. Jakso kestää vähintään kolme (3) kuukautta, kertoja on viikossa yhdestä neljään. Kuntouttavan työtoiminnan ajalta sinulle maksetaan työttömyysetuutta ja kulukorvausta (9 € / työpäivä), joskus voit saada myös matkakorvausta.   

Jotta pääset mukaan kuntouttavaan työtoimintaan, tarvitset aktivointisuunnitelman. Tee suunnitelma yhdessä TE-toimistojen ja kunnan sosiaalitoimen kanssa. Jos haluat kuntouttavaan työtoimintaa, on siis hyvä aloittaa olemalla yhteydessä omaan TE-toimistoosi.  

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tästä lähtien 25 eri alueella osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä kotikuntaasi kuntouttavaan työtoimintaan liittyvissä asioissa. Kotikuntasi asiantuntija laatii tarpeen mukaan kanssasi aktivointisuunnitelman, jossa sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä.

Palvelut

Aiheesta muualla

TYP on malli, jossa TE-toimisto, kunta sekä Kela etsivät yhteistyössä ratkaisua tilanteeseesi ja tarjoavat apuja.

Jos olet pitkään ollut poissa töistä, voi sinun olla mahdollista päästä mukaan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun eli TYP:iin. TYP voi olla sinulle juuri se oikea palvelu, jos työllistymisvaikeutesi eivät johdu vain työpaikkojen tai osaamisen puutteesta, vaan sinulla on lisäksi elämänhallinnan ongelmia tai toimintakyvyn rajoitteita. Se voi auttaa myös työkyvyn muuten ollessa alentunut.  

TYP on malli, jossa TE-toimisto, kunta sekä Kela etsivät yhteistyössä ratkaisua tilanteeseesi ja tarjoavat apuja. Saat siis eri viranomaisten palveluja yhdestä paikasta. TYP:in kautta voit saada itsellesi sopivia sosiaali- ja terveyspalveluita, työvoimapalveluita ja kuntoutuspalveluita. Voitte pohtia myös mahdollisuuksia kouluttautumiseen tai esimerkiksi työtoimintaan osallistumiseen.  

TE-toimisto, kunta tai Kela ohjaa sinut yhteispalvelun asiakkaaksi. Voit myös kysyä palveluun pääsystä omasta TE-toimistostasi.  

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tästä lähtien 25 eri alueella osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi ohjaa sinut tarvittaessa työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Monialaisessa yhteispalvelussa kotikuntasi laatii kanssasi monialaisen työllistymissuunnitelman.

Aiheesta muualla