Työurani on alussa

Työurasi alkaa ensimmäisestä työpaikasta - ota kokemuksesta kaikki irti, hyödyt siitä jatkossa.

Miten saa työkokemusta ilman työkokemusta – siinä on aikamoinen haaste! Älä ole turhan ronkeli, kun etsit ensimmäistä työpaikkaa - siitä ovat kuitenkin kaikki työurat alkaneet. Aluksi tarjolla on yleensä erilaisia pätkätöitä: kesätöitä, sijaisuuksia, harjoittelua. Tärkeintä on, että saat jalkasi työpaikan oven väliin.  

Työpaikkaa metsästämässä  

Kun kartutat työkokemusta, kannattaa olla luova – kaikki työpaikat eivät ole avoimessa haussa vaan niitä täytetään, kun ”sopiva tyyppi” osuu kohdalle. Työnhaussa kannattaa haravoida kaikenlaiset työnantajat, kuten yritykset, virastot ja yksityishenkilöt.  

Työkokemusta voi kartuttaa myös vapaaehtoistyöllä ja yhdistystoiminnalla. Tuo esiin myös omat harrastukset ja sen myötä kertyneet erityistaidot, vaikka ne eivät suoranaisesti liity hakemaasi työtehtävään.  

Jos työpaikkailmoituksessa on yhteystiedot, kannattaa rohkeasti soittaa tai käydä paikan päällä. Henkilökohtainen kontakti parantaa mahdollisuuksia – nimesi ja kasvosi jäävät työnantajan mieleen.  

Näytä taitosi työpaikalla  

Lyhytaikaisiinkin työsuhteisiin kannattaa suhtautua vakavasti. Tee työsi hyvin – voihan olla, että yrityksessä ilmaantuu hyvälle työntekijälle jossain vaiheessa jatkomahdollisuuksia.  

Työskentely samassa työpaikassa useampana kesänä peräkkäin kertoo tuleville työnantajille, että sinusta on pidetty. Toisaalta työnantaja voi arvostaa monipuolista työkokemusta eri paikoista.   

Palvelut

Harvalla on koulun jälkeen selvää, mitä haluaa tehdä työkseen. Ammatteja ja koulutusvaihtoehtoja on satoja – sinullekin löytyy varmasti kiinnostavia vaihtoehtoja. Omaa juttuaan kannattaa etsiä huolella. 

Kun etsit omaa ammattia, mieti  

 • kiinnostuksiasi, joiden voimalla toimit määrätietoisesti ja saavutat näin varmemmin tavoitteesi  
 • mitä asioita arvostat ja missä asioissa olet hyvä  
 • onko tehtäviä, joissa et syystä tai toisesta usko pärjääväsi.  

Tiedosta myös, ettet voi varmuudella tietää, onko tietty ratkaisu paras mahdollinen. Älä jätä valintoja yhden kortin varaan – unelma-ammatille voi olla monia hyviä vaihtoehtoja. Niiden löytäminen vaatii vaivannäköä.  

Ammattivaihtoehtoja löydät Ammatit-osiosta, jossa on kuvauksia ammattialoista ja yksittäisistä ammateista sekä haastatteluja eri alojen ammattilaisilta.  

Lue lisää

Aiheesta muualla

Ammattien työllisyysnäkymät   

Ammattibarometrista näet TE-toimistojen näkemykset eri ammattien työmarkkinatilanteesta.  

 • Onko ammatin osalla työvoimapulaa tai työvoiman ylitarjontaa  
 • Työttömien ja avointen paikkojen määrien viimeaikainen taso  
 • Miten tilanne ammateissa vaihtelee eri alueilla  

Aiheesta muualla

Tutustu ForeAmmatti-palveluun

ForeAmmatista näet millaisia ovat ammattien työtehtävät ja keskipalkka  

 • kuinka paljon työpaikkoja on tarjolla ja missä päin Suomea  
 • kuinka moni muu hakee samoja työtehtäviä  
 • millaisia toiveita osaamisesta työnantajat ovat listanneet työpaikkailmoituksissaan.  

Aiheesta muualla

Apua ammatinvalintaan   

Jos et tiedä, mikä koulutus tai ammatti sinua kiinnostaa, tee AVO-ammatinvalintaohjelmassa itsearviointitesti.  Sen avulla voit  

 • testata, mitkä ammatit vastaavat toiveitasi ja millä perusteella  
 • tallentaa omat tuloksesi ja tutkia ajatuksella eri koulutusten ja ammattien vaihtoehtoja.  

  Aiheesta muualla

Voit myös jutella tilanteestasi ja toiveistasi sinun paikallisten TE-palvelujen psykologin kanssa ja etsiä hänen tuellaan ratkaisua tilanteeseesi. Keskustelut lähtevät juuri sinun toiveistasi ja ne ovat luottamuksellisia. Voit myös varata ajan puhelin- tai video-ohjaukseen valtakunnallisen Uraohjauksen psykologille. Jos etsit tietoa koulutuksista, ota rohkeasti yhteyttä Koulutusneuvontaan, jossa palvellaan puhelimitse, sähköpostilla ja Facebookissa.  

Palvelut

Aiheesta muualla

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammattikoulutusta? Sinua koskevat osittain muista työnhakijoista poikkeavat ehdot työttömyysturvaan liittyen. Tilanteesi muuttuu, kun hankit ammatillisen koulutuksen tai osallistut TE-toimistojen tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömyysturva 17- ja 18-vuotiaille  

Jos sinulla on oikeus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan ansiopäivärahaan, sitä voidaan maksaa sinulle sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, kun olet täyttänyt 17 vuotta.  

Alle 17-vuotiaana et ole oikeutettu työmarkkinatukeen ajalta, jolloin olet työtön tai osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin.  

Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada työmarkkinatukea ajalta, jolloin osallistut työllistymistä edistävään palveluun, mutta et työttömyysajalta muutoin.  

18-vuotiaana voit saada työmarkkinatukea myös työttömyysajalta, jos muut edellytykset työmarkkinatukeen täyttyvät.  

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen  

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta? Jotta saat työttömyysturvaa, sinun pitää hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät.  

Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.  

 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Voit hakea myös esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.  
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös opiskelupaikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista, joiden opetuksen laajuus on vähintään 75 kurssia.  
 • Sinun pitää hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen edellytykset täytät.  
 • Jos saat kutsun pääsykokeisiin, sinun on osallistuttava niihin sekä muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.  
 • Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.  

Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuuden täyttäminen voidaan tällöin sopia korvattavaksi jollain muulla tavalla, kuin edellä on kerrottu.  

Aiheesta muualla

Varmista, ettet menetä työttömyysturvaasi 

Jos olet syyslukukauden alussa eli 1.9. edelleen työtön, TE-toimiston asiantuntija tiedustelee sinulta, mihin koulutuksiin olet hakenut.  

Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahteen koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysturvaan 1.9. alkaen toistaiseksi. 

Menetät työttömyysturvan toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutusta tai keskeytät tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen tai nuorten lukio-opinnot.  

Työttömyysturvan saaminen ei edellytä, että syksyllä haet keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysturvaan toistaiseksi.  

Oikeutesi työttömyysturvaan palautuu, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:  

 • Olet suorittanut ammatillisen tai korkeakoulututkinnon.  
 • Olet ollut yhteensä vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä eli työskennellyt vähintään 18 h/vko, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.  
 • Täytät 25 vuotta.  

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jota ennen et saa työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa. Odotusajan ratkaisee Kela.  

Aiheesta muualla

Työllistymistä edistävät palvelut 

Jos et saa työttömyysturvaa koulutukseen hakeutumatta jättämisen takia, voit kuitenkin saada työttömyysturvaa työllistymistä edistävän palvelun aikana.  

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:  

 • työnhaku- ja uravalmennus  
 • koulutus- ja työkokeilu  
 • työvoimakoulutus  
 • työttömyysetuudella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu  
 • omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna  
 • kuntouttava työtoiminta.  

Huom! Voit aloittaa työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikaisintaan 25-vuotiaana.  

Hae koulutukseen – turvaat myös työttömyysturvasi

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammattikoulutusta? Jotta saat työttömyysturvaa, pitää sinun hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät.  

 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa koulutusta, joka antaa ammatillisia valmiuksia, kuten yliopisto-opintoja.  
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea opiskelupaikkoja myös nuorille tarkoitetuista lukioista, joissa tutkinnon laajuus on vähintään 75 kurssia.  
 • Jos olet kevään abiturientti, sinun täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja antaa ammatillisia valmiuksia. Näin myös, jos aikomuksenasi on suorittaa ase- tai siviilipalvelus heti lukion jälkeen. 

Menetät oikeuden työttömyysturvaan syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen, jos  

 • jätät ilman pätevää syytä hakematta koulutukseen  
 • omalla menettelylläsi aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen  
 • kieltäydyt koulutuksesta.  

Jos keskeytät opinnot ilman pätevää syytä, menetät oikeuden työttömyysturvaan keskeyttämispäivästä alkaen.  

Opinnot ja työttömyysturva 

Päätoimisena opiskelijana ensisijainen tukesi on opintotuki. Opintotuesta vastaa Kela.  

Et voi saada opintotukea ja työttömyysturvaa samaan aikaan.    

Opiskelu työttömyysturvalla

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opinnot, kannattaa sinun tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella (ei alle 25-vuotiaille).  

Ne ovat tapoja, joilla voi olla mahdollista opiskella työttömyysturvaa saaden.  

Päätoimiset opinnot  

Päätoimisena opiskelijana et yleensä ole oikeutettu työttömyysturvaan – et myöskään opiskelun loma-ajalla.    

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa  

 • ammattikorkeakoulututkinto  
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa 
 • lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.  

Päätoimisia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opinnot, joiden tavoitteena on  

 • ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan  
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai  
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen.  

Päätoimisia ovat myös muut opinnot, kun  

 • opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa  
 • opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.  

TE-toimisto selvittää opintojesi pää- tai sivutoimisuuden.   

Opintojen päättyminen  

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti.  

Voit tarvittaessa osoittaa, että opintosi ovat päättyneet esimerkiksi  

 • tutkintotodistuksella  
 • erotodistuksella  
 • selvityksellä, että näyttökokeeseen valmistava koulutus on päättynyt.  

Opintojesi päättymistä osoittaa myös se, että opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyneenä olo tarkoittaa sitä, ettei sinulla ole opintosuorituksia etkä ole osallistunut opetukseen tai valmistellut ohjatusti esimerkiksi lopputyötäsi.  

Alle 18-vuotiaan nuoren työsuhteeseen liittyy erityispiirteitä.

Lain mukaan nuorella ei saa teettää työtä, joka voi olla ikään nähden kohtuuttoman rasittavaa tai haitata hänen koulunkäyntiään.    

Joitakin töitä ja tehtäviä on rajoitettu tai kielletty kokonaan nuorilta työntekijöiltä. Olitpa sitten itse alle 18-vuotias työntekijä tai alaikäisen työnantaja, kannattaa tutustua työsuhteen erityissäädöksiin, jotta tiedät oikeutesi ja velvollisuutesi.   

Nuori työntekijä - muistathan tehdä työsopimuksen kirjallisesti ja pitää huolta, että saat oikein maksetut palkat ja lomapäivät. Jos olet alle 15-vuotias, on lisäksi huoltajasi hyväksyttävä työsuhteesi. Jos olet epävarma oikeuksistasi, kannattaa tutustua Työsuojeluhallinnon Nuori työntekijä -sivustoon. Ohjaamosta voit saada apua ja tukea työhön liittyvissä asioissa.  

Aiheesta muualla

Nuoren työnantaja - muistathan tavanomaiset velvollisuutesi myös nuoren työntekijän kohdalla. Näiden lisäksi sinun on hyvä kiinnittää huomiota riittävään perehdytykseen ja varmistettava, että työtehtävät ovat työntekijän nuoreen ikään nähden sopivia. 

Aiheesta muualla

Onko kurssi hukassa opintojen ristiaallokossa? Olemme koonneet Työmarkkinatorille tietoa eri opiskelutavoista.  

Opiskelemalla voit suorittaa kokonaan uuden tutkinnon, osatutkinnon tai hankkia itsellesi lisäpätevyyksiä. Työvoimakoulutuksella voit opiskella itsellesi uuden ammattitutkinnon tai sen osan. Voit opiskella nykyisen osaamisesi pohjalta tai vaihtaa kokonaan suuntaa.

Opiskeleminen ei useinkaan tänä päivänä tarkoita pulpetissa istumista, vaan opiskelutapoja on monia. Näitä ovat esimerkiksi etä- tai lähiopetus, monimuoto-opetus sekä itsenäinen opiskelu. Voit jopa oppia uuden kielen tai soittamisen taidon pelkän älypuhelinsovelluksen avulla.

Oppia ikä kaikki - voit tilanteeseesi sopien opiskella kokoaikaisesti, työn ohessa tai työttömänä ollessasi. Jos olet esimerkiksi kotoutuja, sairauslomalla, eläkkeellä tai vanhempainvapailla, se voi vaikuttaa mahdollisuuksiisi opiskella, mutta ihan kaikissa tilanteissa on kuitenkin mahdollista opiskella jotakin ja jotenkin.

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työn ohessa

Jos olet töissä, sinua saattaa kiinnostaa erilaiset monimuoto-opinnot tai kurssit sekä mahdollisuus opiskella vuorottelu- tai opintovapaalla. Monimuoto-opinnot on suunniteltu käytäväksi työn ohessa, jolloin lähiopetusta on vähemmän ja se painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.

Opintovapaakäytännöt vaihtelevat työpaikoittain, joten niistä kannattaa keskustella oman työnantajan kanssa. 

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Opiskelu työttömänä

Työttömänä sinulla on paljon erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista tai kokeilla jotain ihan uutta. Jos olet työtön työnhakija, on tärkeää, että sovit opintojen aloittamisesta alueesi TE-toimiston kanssa aina ennen opintojen aloittamista.

Palvelut

On monta erilaista tapaa tulla toimeen opintojen aikana.

Opiskelijana ensisijaiset tulonlähteesi ovat opintotuki sekä mahdollisesti työstä saamasi palkka. Mahdollisia toimeentulon tapoja ovat myös esimerkiksi työttömyysetuudella opiskelu, kuntoutustuki sekä erilaiset apurahat. 

Aiheesta muualla

Palvelut

Opiskelijana voit olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea esimerkiksi silloin, kun opintotuki on katkaistu tai se on loppunut. Voit olla oikeutettu toimentulotukeen myös kesällä, jos opiskelu ei ole mahdollista etkä ole saanut työpaikkaa. Huomioithan, että elämäntilanteesi ja varallisuutesi vaikuttavat toimeentulotuen saamiseen. Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto.  

Aiheesta muualla

Työntekoon tai opiskeluun ulkomailla vaikuttaa, hakeudutko EU- tai ETA-maahan vai niiden ulkopuolelle. Ennen kuin aloitat työnhaun ulkomailta, kartoita kielitaitosi ja osaamisesi sekä oman alasi työllisyystilanne kohdemaassa.  

Työskentely EU- tai ETA -maissa ja Sveitsissä 

Suomen kansalaisena sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet työnteossa kuin maan omilla kansalaisilla. 

Kun hakeudut Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan tai sieltä Suomeen, EURES-verkkopalvelusta löydät parhaiten tietoa avoimista työpaikoista, koulutuksesta ja työmarkkinoista. 

Työskentely EU- ja ETA-alueen ulkopuolisissa maissa 

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tarvitset pääsääntöisesti työluvan, jonka myöntää kunkin maan maahanmuuttoviranomainen. Työnhakijana sinun täytyy itse selvittää työlupiin liittyvät vaatimukset ja menettelyt. Lisätietoja löydät muun muassa maiden edustustoista. 

Harjoittelu ulkomailla 

Harjoittelu tukee ammatillista kehittymistäsi ja kielitaitoasi sekä valmiuksiasi kansainvälistyä. 

Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta. 

Kun olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta välittävät esimerkiksi 

 • oma oppilaitos 
 • EDUFI-harjoittelun osalta Opetushallitus, joka vastaa kansainvälisestä liikkuvuudesta ja yhteistyöstä 
 • kansainväliset opiskelijajärjestöt. 

Työhaastattelu- tai työnhakumatka EU- ja ETA-alueelle ja Sveitsiin 

TE-toimisto voi myöntää korvausta toiseen EU- tai ETA-maahan tehtyjen edestakaisten työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannuksista, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.   

Työnhakumatka työttömyyspäivärahalla 

Työttömänä työnhakijana voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää samalla oikeutesi Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan.   

Työnhakumatkan aikana voit mahdollisesti saada vain ansiopäivärahaa ja peruspäivärahaa. Työmarkkinatukea et voi saada matkan ajalta. 

Työttömyysturvan saanti ulkomaille edellyttää, että olet ennen matkaa ollut työttömänä vähintään neljä viikkoa. TE-toimisto voi harkintansa mukaan lyhentää tätä jaksoa erityisestä syystä, jos olet esimerkiksi sopinut työhaastattelun. Työttömyysajaksi voi lukeutua myös aika, jolloin olet osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin. 

Hae työttömyysetuutta ajoissa 

Ilmoita matkustuspäivä hyvissä ajoin ennen lähtöäsi TE-toimistoon, joka 

 • tutkii, että edellytykset siirtää sen toimivaltaan kuuluvaa työttömyyspäivärahaa täyttyvät 
 • tiedottaa työttömyysetuuden maksajalle, että lähdet työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin. 

Tilaa myös hyvissä ajoin ennen lähtöäsi Kelalta tai työttömyyskassaltasi U2-lomake, jonka viet kohdemaan työvoimatoimistoon. Kela tai työttömyyskassa ratkaisee, täyttyvätkö edellytykset siirtää niiden toimivaltaan kuuluvaa työttömyyspäivärahaa. 

Ilmoittaudu ulkomailla työvoimatoimistoon 

Ilmoittaudu kohdemaassa seitsemän päivän kuluessa työnhakijaksi paikalliseen työvoimatoimistoon. Näin saat päivärahan myös matkan ajalta. Jos ilmoittaudut myöhemmin, maksatus alkaa ilmoittautumispäivästäsi. 

Työnhakusi aikana sinun pitää noudattaa velvoitteita ja valvontamenettelyjä, jotka kohdemaan työvoimaviranomaiset ovat asettaneet. 

Työttömyyspäivärahan maksaa Kela tai työttömyyskassa. Työhakumatkan aikana haet työttömyyspäivärahaa tavalliseen tapaan internetissä tai postittamalla työttömyysajan ilmoituksesi maksajalle. 

Ilmoittaudu TE-toimistoon matkan jälkeen 

Kun palaat Suomeen, ilmoittaudu TE-toimistossa välittömästi. 

Työttömyyspäivärahaasi vaikuttaa, jos et palaa Suomeen etkä ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa viimeistään paluupäivänä, joka on mainittu U2-lomakkeessa. Tällöin et saa työttömyyspäivärahaa ennen kuin olet ollut työssä tai työvoimakoulutuksessa Suomessa neljä viikkoa. Työmarkkinatukeen sinulla voi olla oikeus. 

Saat tarkempia ohjeita TE-toimistosta sekä Kelasta ja työttömyyskassoilta. 

Jos et ole EU- tai ETA-maan etkä Sveitsin kansalainen, ota yhteyttä TE-toimistoon ja työttömyysturvan maksajaan. 

Eka EURES-työpaikka -työnhaun tukiin nuorille 

Eka EURES-työpaikka -hankkeella pyritään auttamaan 18–35-vuotiaita nuoria löytämään työpaikka toisesta EU-maasta. Työnsaantiasi voidaan tukea taloudellisesti.  

Eka Eures työpaikka- hankkeita on neljällä EU-maalla: Ruotsilla, Ranskalla, Italialla ja Saksalla.  Suomi on kumppanina Ruotsin, Saksan ja Italian hankkeissa. Voit kuitenkin valita minkä tahansa näistä neljästä hankkeesta.   

Eka EURES-työpaikka voi auttaa sinua, jos haluat  

 • saada oman alan työkokemusta, vaikka olisitkin jo ollut töissä EU-maassa 
 • startin työurasi alkuun  
 • vaihtaa ammatillista suuntautumistasi. 

Voit hakea tukea Eka EURES-työpaikka -hankkeesta, jos olet 

 • 18–35-vuotias 
 • EU-kansalainen, joka asuu virallisesti jossakin EU-maassa. 

Taloudellinen tuki

Kun olet löytänyt avoimen työpaikan toisesta EU-maasta ja sopinut työhaastattelusta, voit saada rahallista tukea  

 • haastattelumatkaan 100–350 euroa etäisyydestä riippuen 
 • uuteen maahan asettautumiseen tai muuttoon työpaikan varmistuttua 700–1400 euroa kohdemaasta riippuen 
 • kielikoulutukseen todellisten kustannusten mukaan 2000 euroon saakka 
 • pätevyyksien tunnustamiseen tasasumma 400 euroa 
 • täydentävänä muuttoavustuksena enintään 500 euroa. Tämä tuki on ainoastaan eritystarpeisille nuorille. 

Hankkeet varaavat oikeuden muutoksiin. 

Tuen saannin ehtoja

 • Työsopimus pitää tehdä vähintään 6 kuukaudeksi ja työajan tulee olla vähintään 50% kohdemaan kokoaikatyön määrästä. 
 • Hae tukea haastattelumatkaan ja muuttokustannuksiin hyvissä ajoin etukäteen, ennen kuin aloitat haastattelumatkan tai muutat maasta. 
 • Tukea voi hakea EU-maihin sekä Norjaan ja Islantiin, mutta ei Sveitsiin tai Liechtensteiniin. 
 • Tukea työhaastatteluun ja/tai asettautumiseen ei enää myönnetä myyntiä ja telemarkkinointia sisältäviin Business Support / Callcentre -tehtäviin. 

Tukea kielikoulutukseen, pätevyyksien tunnustamiseen ja täydentävään muuttoavustukseen 

 • Voit hakea tukea myös kielikoulutukseen, tutkinnon tunnustamiseen tai täydentävään muuttoavustukseen erityistarpeena. 
 • Päätökset tehdään tapauskohtaisesti. 
 • Vahvistus tuen saamisesta erityistarpeena on saatava etukäteen, ennen kuin aloitat kielikoulutuksen tai tutkinnon tunnustamisprosessin. Myös tarve erityistuen saamiseen tulee selvittää etukäteen. 
 • Korvaus maksetaan kuittia vastaan takautuvasti. 

Linkit Eka Eures –hankesivuihin 

Reactivate-tuki 35 vuotta täyttäneille 

Reactivate -hankkeella pyritään auttamaan vähintään 35-vuotiaita työnhakijoita löytämään työpaikka toisesta EU-maasta. Reactivate -hankkeita on kolmella EU-maalla: Italialla, Saksalla ja Puolalla. Voit hakea tukea Reactivate -hankkeesta, jos olet 

 • vähintään 35-vuotias 
 • EU-kansalainen, joka asuu virallisesti jossakin EU-maassa 
 • työtön työnhakija, osa-aikatyötä tekevä työnhakija, alanvaihtaja tai työnvaihtaja. 

Taloudellinen tuki 

Kun olet löytänyt avoimen työpaikan toisesta EU-maasta ja sopinut työhaastattelusta, voit saada rahallista tukea 

 • haastattelumatkaan 
 • uuteen maahan asettautumiseen tai muuttoon työpaikan varmistuttua 
 • kielikoulutukseen 
 • pätevyyksien tunnustamiseen 
 • perhetukena 

Tuen saannin ehtoja 

 •  Sinun täytyy olla työtön työnhakija, osa-aikatyötä tekevä työnhakija, alanvaihtaja tai työnvaihtaja. 
 • Työsopimus pitää tehdä vähintään 6 kuukaudeksi ja työajan tulee olla vähintään 50 % kohdemaan kokoaikatyön määrästä. 
 • Hae tukea haastattelumatkaan ja muuttokustannuksiin sekä perhetukiin hyvissä ajoin etukäteen, ennen kuin aloitat haastattelumatkan tai muutat maasta. 
 • Tukea voi hakea EU-maihin (ei Norja, Islanti, Sveitsi tai Liechtenstein). 

Mitä teen seuraavaksi? 

Reactivate–hankkeita on kolme, joista voit valita itsellesi sopivimman hankkeen. Hankkeita koordinoivat Saksan ja Italian työvoimaviranomaiset sekä Puolan hanketta yksityinen yliopisto. 

Saksan Reactivate 

Hanke tukee yksinomaan Saksan työmarkkinoille pyrkiviä työnhakijoita. Saksa ensi sijassa toivoo seuraavien alojen hakijoita: insinöörejä ja teknisen alan osaajia, lääkäreitä ja muita terveydenhuollon ammattilaisia sekä hotelli- ja ravintola-alan osaajia. Mikäli olet kiinnostunut tästä hankkeesta, lähetä meille CV:si englannin tai saksan kielellä ja toimitamme sen eteenpäin Saksaan.  

Italian Reactivate 

Italia myöntää tukea työhön, työharjoitteluun tai oppisopimuskoulutukseen yli 35-vuotiaille hakijoille. Pääpaino on turismiin liittyvissä tehtävissä sekä logistiikka-, insinööri- ja terveydenhuoltoaloilla.       

Puolan Reactivate 

Hanketta koordinoi Lublinin kauppatieteiden ja innovaatioiden korkeakoulu. Hankkeessa palveluita tarjoavat Lublinin korkeakoulun johtama kumppaniverkosto, jossa on mukana mm. kauppakamareita ja koulutusinstituutteja Italiasta, Belgiasta, Espanjasta ja Kreikasta. Puolan Reactivate-hanke on pilottihanke ja sen vuoksi sen hanke kausi on lyhyempi. Tukia voi hankkeen kautta hakea 31.10.2019 saakka. 

Hankkeen kautta on mahdollisuus saada tukea työhön, työharjoitteluun tai oppisopimuskoulutukseen. Ensi sijassa hanke keskittyy terveydenhuolto- ja IT-alan työpaikkoihin. Erityisenä kohderyhmänä ovat vähintään 35-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät, maaseutualueiden työnhakijat sekä työnhakijat, joilla on sosiaalisia, taloudellisia tai terveydellisiä esteitä työllistymiselle. Hanke tarjoaa taloudellisen tuen lisäksi esim. ammatinvalinnanohjausta, räätälöityä koulutusta ja kielikursseja. Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin allaolevan linkin kautta. 

Tuen saaminen edellyttää

Jos rekisteröidyt hankkeeseen, suosittelemme valitsemaan rekisteröinnin yhteydessä tarjotusta viidestä palveluntarjoajasta Lublinin korkeakoulun.   

Ansioluettelo 

Työn hakeminen 

Maastamuuttajan muistilista 

Ota hyvissä ajoin selvää asioista ja perehdy kohdemaan työelämään ja tapoihin, kun harkitset lähtöä tai olet lähdössä ulkomaille. Monet asiat täytyy hoitaa jo kotimaassa. Kun valmistaudut hyvin ennakkoon, saat hoidettua asioita ulkomailla mahdollisimman helposti ja sopeudut nopeammin uuteen maahan ja kulttuuriin. 

Työttömyysturvaa työnhakuun ulkomaille 

Varmista, voitko saada Suomesta työttömyysturvaa ajalta, jolloin haet työtä Euroopassa. 

Voit siirtää oman työttömyysturvasi enintään kolmen kuukauden työnhakumatkan ajaksi toiseen EU- tai ETA-maahan, jos olet 

 • oikeutettu peruspäivärahaan tai ansiosidonnaiseen päivärahaan 

 • ollut työttömänä työnhakijana vähintään neljä viikkoa ennen ulkomaille lähtöäsi. 

Tilaa siirtoa varten U2-lomake maksajalta eli Kelalta tai työttömyyskassalta. Niiden lisäksi saat tarkempia tietoja myös TE-toimistosta. 

Siirrä työhistoriasi maasta toiseen U1-lomakkeella, jonka saat Suomessa työttömyysturvasi maksajalta. Muista pyytää U1-lomake myös paikallisilta viranomaisilta, kun lopetat työskentelyn toisessa maassa. Tarvitset sitä, kun palaat Suomeen. Lisätietoja saat Kelasta tai työttömyyskassoista. 

Tee seuraavat ilmoitukset ennen muuttoa ulkomaille 

 1. Ilmoita muutosta TE-toimistolle. Käytä sähköistä asiointipalvelua ja päivitä omia työnhakutietojasi. Tämä koskee sinua, jos olet työtön työnhakija. 
 2. Tee postiosoite- ja maastamuuttoilmoitus. Se täytyy tehdä aina kirjallisesti. Lomakkeen löydät Väestörekisterikeskuksen sivuilta tai maistraatista, Postista tai Kelan toimistosta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluttua muutosta. Lisätietoa saat väestörekisterikeskuksesta. 
 3. Ilmoita muutosta isännöitsijälle tai kiinteistönhoitajalle. 
 4. Ilmoita muutosta verotoimistoon. 
 5. Ilmoita lähdöstäsi Kelaan, josta saat tarvittaessa eurooppalaisen sairaanhoitokortin. 

Ota mukaan tärkeät asiakirjat 

 • Passi on edelleen kätevin, vaikka virallisen henkilötodistuksen pitäisi riittää Pohjoismaissa ja Schengen-alueella. Ota tarvittaessa mukaan viisumi ja rokotustodistukset. Varmista, tarvitsetko oleskelu- tai työluvan kohdemaahasi. 
 • Varaudu tarvittaessa esittämään syntymätodistus. 
 • Hanki kansainvälinen ajokortti tai selvitä Autoliitosta, onko suomalaisen ajokortin käytölle aikarajoituksia. 
 • Jos muutat lemmikkieläimen kanssa, tarkista maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tarvitsemasi asiakirjat, kuten EU-lemmikkieläinpassi. 

Mieti ja järjestä taloudelliset asiat etukäteen 

 • Selvitä, miten teet veroilmoituksen Suomeen ulkomailta käsin. 
 • Varmista, karttuuko työeläkkeesi ulkomaan työskentelysi aikana. 
 • Solmi mahdolliset maksupalvelusopimukset pankin kanssa. Tarkista samalla, onko pankillasi niin sanottua yhteistyöpankkia kohdemaassasi. 
 • Vakuutusten tarpeeseen vaikuttaa, oletko ulkomailla työssä vai et. EU- ja ETA-maissa olet joka tapauksessa oikeutettu perussairaanhoitoon paikallisilla hinnoilla. Kun muutat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, mieti tarvitsetko lisävakuutusta. 
 • Anna tarvittaessa valtakirja esimerkiksi pankki- ja vero-asioihin kontaktihenkilöllesi Suomessa. 

Ota ajoissa selvää kohdemaan olosuhteista 

Perehdy ennakkoon ainakin seuraaviin kohdemaasi asioihin: 

 • Suomen ulkomaan edustustojen kotisivut 
 • asunnot ja niiden varustelu, kustannukset ja sähkölaitteiden pistokkeet 
 • lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden taso ja kustannukset sekä vakuutukset 
 • kulttuuri ja elinolot. 

Muista kohdemaassasi 

Tee seuraavat ilmoitukset: 

 • Jos olet ilmoittanut TE-toimistoon, että lähdet EU- tai ETA-maahan työnhakuun enintään kolmeksi kuukaudeksi, muista ilmoittautua myös kohdemaan työnvälitykseen. Ilmoittaudu seitsemän päivän kuluessa lähtöpäivästäsi, jotta saat työttömyyspäivärahaa myös matkapäiviltä. 
 • Tee maahanmuuttoilmoitus ja ilmoita yhteystietosi paikalliseen Suomen edustustoon. Kun muutat toiseen Pohjoismaahan, ilmoittaudu maan rekisteriviranomaiselle. 

Tee seuraavat sopimukset: 

 • Pyydä kirjallinen työsopimus. 
 • Tee kirjallinen vuokrasopimus asunnostasi. 
 • Solmi tarvittavat sähkö-, kaasu- ja vesisopimukset. 
 • Solmi pankkisopimukset. 

Selvitä myös terveyspalveluiden saatavuus ja hätänumerot. 

Kysymyksiä ja vastauksia

EU- ja ETA-maiden avoimet työpaikat löydät Eurooppalaisesta ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaalista. Työpaikkailmoitukset tulevat EURESin jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta, erityisesti Euroopan julkisilta työnvälitystoimistoilta. Tunnistat ne lyhenteestä EPES. 

Portaalissa työnantajat ilmoittavat työpaikoista, joihin he ovat erityisen kiinnostuneita palkkaamaan työntekijöitä muista Euroopan maista. Nämä "EURES-työpaikat" tunnistat sinisestä lipusta. 

EURES-portaalista saat apua myös CV:n laadintaan. Portaalin lisäksi löydät vinkkejä ja linkkejä työnhakuun TE-palveluiden sivuilta. Käytä Avoimet paikat -haussa Ulkomaat-hakuvalikkoa. 

Kysy ensin työnantajaltasi, voiko hän auttaa sinua löytämään asunnon. EURES-työpaikkatiedoissa voi olla maininta siitä, onko työnantajalla tarjota asuntoa. 

Usein asunto täytyy kuitenkin etsiä itse yksityisiltä markkinoilta samaan tapaan kuin Suomessa. 

Työnantajasi ratkaisee, mitä kielitaitoa tehtävä edellyttää. Työnhaussa tarvitset pääsääntöisesti vähintään hyvää kohdemaan kielitaitoa. Kansainvälisissä yrityksissä työskentelykieli voi olla esimerkiksi englanti maasta riippumatta. Arkielämässä tarvitset kuitenkin usein paikallista kieltä. 

Työpaikkailmoituksesta useimmiten selviää, millaista hakemusta työnantaja toivoo. Hakukirjeen ja CV:n sisällöt ovat samantyyppiset kuin suomalaisessa hakumenettelyssä. 

Ota kuitenkin huomioon, että eri maiden käytännöissä on eroja. Esimerkiksi Britanniassa hakemukseen liitetään suosittelijoiden yhteystiedot ja Saksassa myös todistusjäljennöksiä. 

EU:ssa on hyväksytty ansioluettelon yhtenäinen eurooppalainen malli. Se sopii sekä ammatillisen että akateemisen tutkinnon suorittaneille. Tämä Europass-ansioluettelo antaa selkeän kuvan pätevyydestäsi ja ammattitaidostasi. 

Merkitse Europass-ansioluetteloosi 

 • henkilötiedot 
 • koulutus 
 • aikaisempi työkokemus 
 • urasi ja elämäsi aikana karttuneet tiedot ja taidot, joista et välttämättä ole saanut todistusta. 

Voit ladata ansioluettelomallin EURES-portaalista kohdasta CV online tai Europassin verkkosivuilta. Se on saatavana usealla eri kielellä. 

Todistusjäljennöksiä ei kannata lähettää, ellei niitä työpaikkailmoituksessa erikseen pyydetä. Ota kuitenkin huomioon, että eri maissa on eri käytäntöjä – esimerkiksi Saksassa niitä voidaan pyytää. Useimmiten aluksi riittää, että lähetät hakukirjeen ja ansioluettelosi eli CV:n. 

Jos sinulla ei ole todistuksia valmiiksi kohdemaan kielellä, harkitse niiden kääntämistä. Itse käännetyistä todistuksista on hyötyä työnhaussa. 

Viralliset käännökset maksavat ja saatat tarvita niitä lähinnä silloin, jos haet säänneltyyn ammattiin. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkärin ja sairaanhoitajan ammatit, joihin maan laki tai muu säädös asettaa tietyt pätevyysvaatimukset. 

Et voi tietää tarkkaan, kuinka kauan työnhakuun kuluu aikaa, kun haet työtä Suomesta tai ulkomailta. Jos alalla on työvoimapulaa, voit löytää paikan nopeasti. Työnantajasi saattaa toivoa, että aloitat työn hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. 

Kun haet työtä ulkomailta, varaa hakuprosessiin enemmän aikaa, esimerkiksi 3–4 kuukautta. Ulkomaille muuttoon liittyy monia käytännön järjestelyjä, jotka vievät aikaa. 

Ulkomailla tekemäsi työn verotukseen vaikuttaa, maksaako palkkasi ulkomainen vai suomalainen työnantaja. 

Jos palkkasi maksaa ulkomainen työnantaja 

 • maksat verot siihen maahan, jossa työskentelet 
 • et tarvitse suomalaista verokorttia ulkomailla 
 • veroprosenttisi määräytyy työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan. 

Palkka on veronalaista tuloa myös Suomessa, mutta käytännössä verosopimukset ehkäisevät kaksinkertaisen verotuksen. Käy heti ensimmäisinä työpäivinä ulkomailla paikallisessa verotoimistossa. 

Selvitä kohdemaan verotuksen perusasioita työnantajasi kanssa jo ennen kuin otat työn vastaan. On myös hyvä, että ennen lähtöäsi otat yhteyttä omaan verotoimistoosi Suomessa. 

TE-toimisto voi myöntää korvausta toiseen EU- tai ETA-maahan tehtyjen edestakaisten työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannuksista, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.   

Työttömänä työnhakijana voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää samalla oikeutesi Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan. 

Voit saada liikkuvuusavustusta kustannuksista, jotka aiheutuvat työn vastaanottamisesta. Korvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kela. 

Lisätietoa työhaastattelu- tai työnhakumatkasta EU- ja ETA-alueelle ja Sveitsiin 
Lisätietoa matka- ja yöpymiskustannusten korvauksista 

Voit hakea tukea Eka EURES-työpaikka -hankkeesta ulkomaille työhaastatteluun tai töihin lähdettäessä, jos 

 • olet 18–35-vuotias 
 • olet EU-kansalainen ja asut virallisesti jossakin EU-maassa, Norjassa tai Islannissa 
 • työpaikkasi sijaitsee EU-maassa, Norjassa tai Islannissa, mutta ei Sveitsissä tai Liechtensteinissa. 

Lisätietoa Eka EURES-työpaikka -tuesta nuorelle 

Voit hakea tukea Reactivate-hankkeesta ulkomaille työhaastatteluun tai töihin lähdettäessä, jos 

 • olet vähintään 35-vuotias 

 • olet EU-kansalainen ja asut virallisesti jossain EU-maassa 

 • haet työtä toisesta EU-maasta 

Lisätietoa Reactivate-tuesta 

Lomakkeiden tietojen avulla määritellään sosiaalietuutesi, kun siirryt maasta toiseen. 

Lomakkeella U2 saat siirrettyä työttömyysturvasi toiseen maahan enintään kolmeksi kuukaudeksi, jolloin haet työtä ulkomailta.  

Lomakkeella U1 todistat vakuutus- ja työskentelykautesi. Jos olet työskennellyt EU-maassa ja jäät työttömäksi ennen kuin työttömyysetuuksiin tarvittava työssäoloaika on tullut täyteen, voit hyödyntää vakuutus- ja työskentelykautesi toisista EU-maista. 

Kun liikut EU-kansalaisena jäsenvaltiosta toiseen, sosiaaliturvasi määrittelee EU:n asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta eli niin sanottu perusasetus. Sitä sovelletaan EU- ja ETA-jäsenmaissa. 

Sosiaaliturva-asetusta sovelletaan edelleen niin sanottuihin kolmansien maiden – eli muiden kuin EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin – kansalaisiin, jos lähtö- tai työnhakumaana on Yhdistynyt kuningaskunta tai Tanska. Tähän asetukseen kuuluvat lomakkeet E303 ja E301, ja ne vastaavat EU-maissa käytettäviä U-lomakkeita. 

Lisätietoja ja lomakkeita saat Kelasta sekä työttömyyskassoista. 

Ennen kuin palaat ulkomaantyöstäsi takaisin Suomeen, pyydä tietyt todistukset työttömyysturvaa ja -vakuutusta varten jo paikan päällä. Voi olla työlästä hankkia ne jälkikäteen. 

 • Työtodistukseen on hyvä pyytää työsi alkamis- ja päättymispäivä sekä päättymisen syy mahdollista työttömyysturvahakemusta varten. 
 • U1-todistuksen – tai E301-todistuksen – työskentely- ja vakuutusjaksoista voit pyytää viranomaiselta, joka hoitaa maassa työttömyysvakuutusta. 
 • Pyydä todistukset myös muusta kuin palkkatyöstä, jos olet esimerkiksi opiskellut tai ollut työnhakijana. 
 • Palkkatodistuksetkin voivat joskus olla tarpeellisia työttömyysvakuutusasioissa. 

Työ- ja elinkeinotoimistossa ei ole listoja ulkomailla toimivista suomalaisyrityksistä. TE-toimistosta löydät vain työpaikat, jotka työnantajat ovat ilmoittaneet sillä hetkellä avoimiksi. 

Jos suomalainen yritys ilmoittaa avoimeksi tehtävän, joka sijaitsee ulkomailla, löydät sen Avoimet työpaikat -sivulta. Valitse hakutekijäksi "ulkomaat". 

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka työnantaja on lähettänyt työhön toiseen valtioon. 

 Suomesta ulkomaille lähetetyn työntekijän osalta 

 • Suomen lait ja työehtosopimukset pätevät työsuhteessa, mutta huomioon otetaan myös työntekomaan määräykset 
 • työnantaja maksaa lähetetyn työntekijän matkat ja asunnon. 

Hakeutuva työntekijä tarkoittaa, että työntekijä matkustaa oma-aloitteisesti ulkomaille ja hankkii sieltä työpaikan. 

Tällaisessa tapauksessa 

 • työsuhteessa pätevät työntekomaan työlait, sosiaaliturva ja työehtosopimukset 
 • hakeutuja joutuu yleensä kustantamaan itse matkat ja asunnon, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu. 

Verotuksen, vakuutusten ja sosiaaliturvan kannalta lähetetyn ja hakeutuvan työntekijän tilanteessa on merkittävä ero. Katso esimerkiksi Kelan sivuilta Lähetetyt työntekijät. 

Jos et löydä vastauksia, kysy EURES-portaalin chatistä tai sähköpostilla: eures@te-toimisto.fi

Chattaa EURES-asiantuntijoiden kanssa (ec.europa.eu/eures) 

Ulkomailla työskentelemällä tai opiskelemalla kehität kielitaitoasi ja saat arvokasta kokemusta, josta on varmasti hyötyä myös jatkossa. Jos olet 30-vuotias tai sitä nuorempi, voit hakea myös nuorisovaihtoon. Tältä sivulta löydät tietoa eri vaihtoehdoista.

Opiskelu ulkomailla

Voit opiskella ulkomailla eri elämänvaiheissa. Opiskelusi voi kestää muutamasta viikosta useaan vuoteen.

Jos opiskelet Suomessa, voit hakea opiskelijavaihtoon ulkomaille. Siellä suoritat osan suomalaisen tutkinnon opinnoista. Tietoa vaihto-opiskelusta saat oman oppilaitoksesi kansainvälisten asioiden koordinaattorilta.

Voit suorittaa ulkomailla myös kokonaisen tutkinnon. Opiskelu kestää useamman vuoden, mihin vaikuttaa tutkinnon laajuus.

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu ulkomailla liittyy läheisesti opintoihin ja on mahdollista ensisijaisesti opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Harjoittelu tukee

 • harjoittelijan ammatillista kehittymistä ja kielitaitoa
 • harjoittelijoiden ja heidän työnantajiensa yleisiä valmiuksia kansainvälistyä.

Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta.

Kun olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta välittävät esimerkiksi

 • itsenäisesti ottamalla yhteyttä suoraan työnantajiin. Tarkista omasta korkeakoulustasi, voitko hakea sitä kautta harjoittelutukea. Erasmus+ -tukea voi saada harjoitteluun EU-maissa, Islannissa, Norjassa, Liechtensteinissa, Makedoniassa tai Turkissa. Voit etsiä harjoittelupaikkoja esimerkiksi EURES-portaalin kautta
 • oman korkeakoulusi kontaktien kautta
 • opetushallituksen kautta (EDUFI-harjoittelu) tai
 • kansainväliset opiskelijajärjestöt.

Jos olet vastavalmistunut tai työtön nuori, voit hakea

 • työharjoittelupaikkaa ulkomailta erilaisten ohjelmien ja hankkeiden kautta
 • työelämävalmennukseen ulkomaille.

Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta hiljattain valmistuneet 18-35 -vuotiaat voivat hakea ulkomaille Erasmus+ -tuettuun harjoitteluun Allianssin nuorisovaihdon Ready for Life -hankkeen kautta.
Korkeakouluista vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta EDUFI-harjoittelupaikkoja. Harjoittelun alkaessa valmistumisesta saa olla kulunut enintään vuosi.

Lisätietoja erilaisista mahdollisuuksista kansainvälistyä saat Opetushallituksen Maailmalle.net-palvelusta sekä neuvontapalveluista.

Youth in Action vie Eurooppaan

Euroopan unionin Youth in Action 

 • edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä liikkuvuutta Euroopan unionin maiden välillä osana Erasmus+-ohjelmaa
 • tukee eurooppalaista nuorisoalan yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa
 • on tarkoitettu 13–30-vuotiaille nuorille ja ilman ikärajaa niille, jotka toimivat nuorten parissa.

Ohjelmaan sisältyy useita eri nuorisohankkeita ja toimintoja ryhmätapaamisista Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun.

Työleirille tai vapaaehtoistyöhön

Kansainväliset työleirit ovat hyvä keino tutustua kohdemaan kulttuuriin. Samalla teet vapaaehtoistyötä monikulttuurisessa ryhmässä paikallisen yleishyödyllisen yhteisön hyväksi.

Leirit kestävät yleensä 2–3 viikkoa. Niitä järjestetään eri puolilla maailmaa, pääsääntöisesti kesäisin. Osanottajat ovat yleensä 18–30-vuotiaita, mutta yläikärajaa ei ole. Työstä ei makseta palkkaa, vaan korvaukseksi saat ruoan ja majoituksen.

Kansainvälisille työleireille voit hakea muun muassa Kansainvälisen Vapaaehtoistyö ry:n eli KVT:n ja  Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin kautta.

Pitkäaikainen vapaaehtoistyö on hyvä vaihtoehto esimerkiksi välivuotta pitävälle. Yleensä vapaaehtoistyöjaksosta aiheutuu joitakin kuluja, jotka on hoidettava itse. Eurooppalainen vapaaehtoistyö (EVS) tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden myös EU-tuettuun pitempiaikaiseen vapaaehtoistyöhön 17-30 vuotiaille eurooppalaisille nuorille

Aiheesta muualla