Olen työurani loppupuolella

Kun lähestyt eläkeikää, saatat pohtia, jatkatko työelämässä vai jäätkö eläkkeelle. Työmarkkinatorilta löydät tietoa ratkaisusi tueksi.

Eläkeiän lähestyessä voit tehdä oman näköisesi ratkaisun: voit jatkaa työskentelyä, jäädä osa-aikaeläkkeelle tai jäädä nauttimaan eläkepäivistä. Kerromme myös mitä tehdä, jos sinun tarvitsee jäädä työkyvyttömyys- tai työuraeläkkeelle tai jäät työttömäksi juuri eläkeiän kynnyksellä. Eläkkeeltä voit myös palata työelämään.

Työskentely eläkeiässä  

Työnteon jatkaminen alimman eläkeiän jälkeen  

Työnteko voi motivoida sinua edelleen, vaikka olet saavuttamassa eläkeiän. Saat sitä suuremman eläkkeen, mitä vanhempana päätät työurasi. Sinun tulee kuitenkin solmia uusi työsopimus, vaikka jatkaisitkin samassa työssä.  

Työpaikalla tehtävät työjärjestelyt, ammatillinen kuntoutus tai osatyökyvyttömyyseläke voivat auttaa sinua jatkamaan työssäsi, jos sinulla on esimerkiksi työkykyä heikentävä sairaus tai elämäntilanne. Myös silloin, kun et pysty jatkamaan nykyistä työtäsi, sinulla voi olla vielä paljon työkykyä jäljellä johonkin muuhun tehtävään tai työn jatkamiseen osa-aikaisena. 

Lue lisää

Aiheesta muualla

Osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke 

Eläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistui vuoden 2017 alussa. Jo alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin eläkeuudistus ei vaikuttanut, vaan osa-aikaeläkkeesi jatkuu normaalisti, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle. Uudistuksen myötä osa-aikaeläkkeen tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke. 

Aiheesta muualla

Työttömäksi työuran loppupuolella 

Jos joudut työttömäksi työurasi loppupuolella, voit olla oikeutettu työttömyysturvaan. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluiden Oma asioinnin kautta viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. 

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Eläkkeelle työurasi päätyttyä 

Kun olet jäämässä eläkkeelle, muista päättää työsuhteesi ja täyttää eläkehakemus. Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. 

Aiheesta muualla

Vanhuuseläke 

Voit hakea vanhuuseläkettä aikaisintaan oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Samalla hakemuksella voit hakea eläkettä sekä Kelasta että työeläkelaitoksesta. 

Aiheesta muualla

Työuraeläke 

Jos työkykysi on heikentynyt pysyvästi ja olet syntynyt vuonna 1955 tai myöhemmin, voit hakea työuraeläkettä. Se on eläkeuudistuksen uusi vaihtoehto, joka on tarkoitettu pitkän ja raskaan työuran tehneille. 

Aiheesta muualla

Työkyvyttömyyseläke 

Työkyvyttömyyseläkettä eli sairauseläkettä voit saada, jos et ole vielä vanhuuseläkeiässä ja työkykysi on heikentynyt esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan.  

Aiheesta muualla

Eläke ulkomailta 

Jos asut Suomessa ja haet eläkettä EU- ja ETA-maista tai Sveitsistä, ilmoita eläkehakemuksessasi Kelalle, työeläkelaitokselle tai Eläketurvakeskukselle, että haet eläkettä myös ulkomailta. Muihin maihin, joiden kanssa Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus, tarvitset erillisen hakemuslomakkeen. Eläketurvakeskus (ETK) toimittaa hakemuksesi ulkomaille. 

Sinun tulee itse selvittää eläkeoikeutesi niin sanotuista sopimuksettomista maista. 

Aiheesta muualla

Töihin eläkkeen aikana 

Vaikka olisit jo eläkkeellä, voit halutessasi palata tekemään töitä. Vanhuuseläkkeen, eli iän myötä alkavan eläkkeen aikana voit työskennellä ilman tulorajoja. Edellytyksenä kuitenkin on, että ennen eläkettä ollut työsuhteesi on päättynyt. Voit työskennellä myös osa-aikaeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen aikana. Niissä on tiettyjä rajoituksia, muun muassa tulorajat. Työkyvyttömyyseläkkeellä voit kokeilla työhön paluuta siten, että jätät eläkkeesi lepäämään tietyin ehdoin. 

Aiheesta muualla

Eläkkeellä voit valita elämäntilanteesi mukaan, teetkö töitä vai haluatko mukaan vapaaehtoistoimintaan.  

Aiheesta muualla

Työnsaanti ei ole aina kiinni pelkästään omasta aktiivisuudesta. Työllistymiskynnys voi olla korkea eri syistä – olet ehkä ollut kotona pienten lasten kanssa, työttömyys on pitkittynyt tai työllistymistä hankaloittaa vamma tai sairaus.

Työnhakuvalmennus 

Työnhakuvalmennuksessa opit hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti. 

Valmennuksessa opit 

 • arvioimaan omaa osaamistasi ja muotoilemaan sen työhakemukseksi ja CV:ksi,
 • miten yritykset rekrytoivat henkilöstöä,
 • käyttämään sinulle parhaiten soveltuvia työnhakukanavia.

Valmennuksessa kerrotaan myös, mistä löydät tietoa työmarkkinoista, yrityksistä ja työpaikoista. 

Työnhakuvalmennus voi sisältää 

 • itsenäistä tiedonhankintaa ja ohjausta tiedon lähteille, 
 • keskusteluja omasta osaamisesta ohjaajan kanssa,
 • työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamista ohjatusti.

Työnhakuvalmennukset kestävät yleensä 1-10 päivää. 

Palvelu

Uravalmennus

Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Valmennuksen aikana laadit itsellesi toteuttamiskelpoisen ura- ja työllistymissuunnitelman.

Palvelu

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja auttaa henkilökohtaisesti, kun etsit sinulle sopivaa työpaikkaa. Hänen ohjauksellaan saat tuotua esille osaamisesi ja vahvuutesi työmarkkinoilla. Työhönvalmennusta voit saada 50 tuntia vuodessa. Työhönvalmennuksesta sovitaan henkilökohtaisesti eikä valmennus ole sähköisessä haussa. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi työhönvalmennukseen, kun olet yhteydessä TE-toimiston asiantuntijaan. 

Työhönvalmentajalta saat tukea, kun 

 • etsit työpaikkaa, 
 • laadit työpaikkahakemuksen, 
 • valmistaudut haastatteluun, 
 • solmit työsuhteen.

Jos yhteydenotto tai hakemus ei johda työpaikkaan, valmentaja analysoi kanssasi hakutilannetta. 
Työhönvalmentaja ohjaa, jos työhön liittyy koulutusta ja auttaa, kun haet ja suoritat ammattitaitoasi vahvistavaa koulutusta. 

Valmentajasi on tukena, jos 

 • saat oppisopimuspaikan, jonka ajalta työnantajasi saa palkkatukea, 
 • opiskelet TOPPIS-mallin mukaisesti, 
 • TOPPIS-mallissa teet palkkatuettua työtä, ja työsuhteen aikana osallistut TE-toimiston järjestämään työvoimakoulutukseen. 

Kun sopiva työpaikka on löytynyt, työhönvalmentaja voi auttaa sinua alkuun työpaikalla. 
Työhönvalmennuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Siitä lähtien 25 kokeilualueella osa asiakkaista on siirtynyt TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä kotikuntaasi, mikäli olet kiinnostunut työhönvalmennuksesta. Kotikuntasi asiantuntija ohjaa sinut sopivaan palveluun.

Palvelu

Työkokeilun kautta uusille urille 

Työpaikalla toteutettavan työkokeilun avulla voit saada jalkasi työpaikan oven väliin, kun palaat työmarkkinoille. Kokeilupaikkaa kannattaa hakea itse, mutta myös TE-toimistoista saat tietoa työnantajista, jotka voivat ottaa sinut työkokeiluun. 

Työkokeilussa voit näyttää työnantajalle osaamistasi ja motivaatiotasi. Kun kokeilet työtehtäviä, voit myös yhdessä työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston kanssa selvittää, mitä muuta tukea tarvitset palataksesi työelämään. 

Mitä työkokeilun jälkeen?  

Oma arviosi työkokeilun sujumisesta on tärkeä jatkon suunnittelussa TE-toimiston kanssa. Myös työkokeilun järjestäjä antaa palautetta työkokeilusta ja suosittelee jatkotoimia.   

Työmarkkinoille paluuta voidaan työkokeilun jälkeen tukea esimerkiksi palkkatuetulla työllä, koulutuksella tai työhönvalmentajan palvelulla. 

Toimeentulo ja kustannusten korvaukset 

Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.  Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. 

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.  Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, sovit työkokeiluun osallistumisesta kotikuntasi kanssa. Saat kotikunnastasi tietoa työnantajista, jotka voisivat ottaa sinut työkokeiluun, jos et löydä työkokeilupaikkaa itse. Kotikuntasi sopii kanssasi myös työkokeilun jälkeisistä suunnitelmista. Jos et saa kulukorvausta työkokeilun osallistumispäiviltä maksajalta, kotikuntasi voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Palvelu

Osatyökykyisyys

Vamma tai sairaus ei usein vaikuta työnsaantiin tai ammattialan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Kun valitset ammattia tai koulutusta, sinun täytyy kiinnostuksen ja taipumusten lisäksi ottaa huomioon mahdolliset vammasi tai sairautesi aiheuttamat rajoitukset.  

Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä työkyvyttömyyttä. Mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla parantavat  

 • oikein valittu ja mitoitettu työ,  
 • työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti,  
 • riittävä osaaminen ja koulutus,  
 • TE-toimiston tuki työllistymiseen. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä kotikuntaasi, kun haluat selvittää vamman tai sairauden vaikutuksen työllistymiseesi. Kotikuntasi tekee arvion työ- ja toimintakyvystäsi ja sen vaikutuksista tarjottaviin työllistymistä edistäviin palveluihin. Kotikuntasi kertoo sinulle myös kuntoutusmahdollisuuksista.

Lue lisää

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta.

Palkkatukea on mahdollisuus saada sellaisestakin työstä, johon ammatillinen osaamisessasi ei ihan riitä tai jos sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiisi, jos  

 • se auttaa työllistymistäsi  
 • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi  
 • olet työtön työnhakija
 • työnhakusi on voimassa
 • työnantaja ja työsuhteesi täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset  
 • TE-toimistolla on käytettävissään tarvittavat määrärahat.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, keskustele mahdollisuudestasi palkkatukeen kotikuntasi kanssa. Palkkatukimahdollisuus kirjataan suunnitelmaasi, jos kotikuntasi arvioi, että tarvitset palkkatukea työllistymiseen.Kun sovit työnantajan kanssa palkkatukityöstä, kerro työnantajalle, että olet kuntakokeilun asiakas kotikunnassasi. Työnantaja tarvitsee tiedon tehdessään palkkatukihakemuksen, koska päätöksen palkkatuen myöntämisestä tekee kotikuntasi.

Jos kuitenkin olet työllistymässä palkkatukityöhön kotikuntaasi eli kunta on palkkatuen hakijana tai palkkatuki rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, palkkatuen myöntää silloin TE-toimisto.
Palkkatukea tulee hakea hyvissä ajoin ennen työn alkamista eikä palkkatukityötä saa aloittaa ennen myönteistä palkkatukipäätöstä.

Palvelu

Kykyviisari

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Työn tekemisen tavat muuttuvat ja avaavat sinulle uusia mahdollisuuksia työllistyä. Perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden lisäksi voit työllistää itsesi esimerkiksi kevytyrittäjänä, apurahalla, freelancerina, työosuuskunnassa, omaishoitajana, ammattiurheilijana tai vaikkapa vapaaehtoistyössä. Eri tavat tarjoavat myös vaihtoehtoja varautuessasi työelämän muutoksiin.

kuvituskuva

Itsensä voi työllistää monin eri tavoin. Voit kerätä toimeentulosi samanaikaisesti tai vuorotellen useasta eri lähteestä. Voit esimerkiksi työskennellä palkkatyön tai opiskelun ohella osa-aikaisesti yrittäjänä tai työsi voi koostua myös monista lyhytaikaisista työtilaisuuksista. Entä oletko tullut ajatelleeksi, että myös harrastuksestasi voisit saada tuloja?   

Työllistäessäsi itsesi voit mahdollisesti vaikuttaa siihen, missä ja milloin työtäsi teet. Joustavuus voi lisääntyä ja voit tehdä valintoja oman elämäntilanteesi mukaan.  

Monia meistä saattaa askarruttaa työttömyysturvaan liittyvä asiat, sillä mitään yksiselitteistä mallia niihin ei ole. Oikeuteesi saada työttömyysturvaa vaikuttaa se, työskenteletkö palkansaajana vai yrittäjänä vai työllistytkö omassa työssä (esimerkiksi omaishoitajana tai urheilijana). Myös työllistymisesi vaatimalla työmäärällä ja kestolla on merkitystä.  

Lue lisää

Onko sinulla ammattiosaamista, jota haluat kehittää? Nykyisen osaamisesi hyödyntäminen ja sen kehittäminen voi auttaa sinua urallasi tai ammatissasi haluamasi suuntaan. 

Työmarkkinatorilta löydät vinkkejä, joilla voit kehittää nykyisiä tietojasi ja taitojasi.

Tunnista osaamisesi

Tiedätkö jo kaiken mitä osaat? Osaamiskartoituksen avulla voit oppia lisää itsestäsi ja taidoista, joita sinun kannattaisi kehittää.   

Opintojen ja tutkintojen täydentäminen

Korkeakoulujen kautta on myös mahdollista suorittaa aiempia korkeakoulututkintoja täydentäen ja aiempaan osaamiseen pohjautuen. Nämä opinnot sujuvat usein myös työn ohessa.

Aiheesta muualla

Työssä oppiminen

Opitko paremmin tekemällä? Työssä oppiminen voi olla vaihtoehto sinulle. On erilaisia tapoja oppia ja opiskella työssä.

Oppisopimus

Oppisopimus on työpaikalla tapahtuvaa kouluttautumista. Saat siis tutkinnon työtä tekemällä. Oppisopimukseen kuuluu myös teoriapäiviä oppilaitoksessa. 

Työkokeilu

Jos haluat kokeilla, sopiiko jokin ala sinulle tai millaisia työtehtäviä johonkin ammattiin kuuluu, voit hakeutua työkokeiluun TE-toimiston kautta. Työkokeilu on tarkoitettu työttömille ja osa-aikatyössä oleville.

Työharjoittelu

Työharjoittelu on tärkeä osa myös useimpia ammatillisia- ja korkeakouluopintoja, jolloin pääset ehkä ensimmäistä kertaa viemään teorian käytäntöön. Paikan valintaan kannattaakin käyttää aikaa, sillä saat kenties jalkasi oven väliin.

Trainee-ohjelma

Jos haluaisit edetä omassa organisaatiossasi, selvitä, onko työpaikallasi mahdollisuutta trainee-ohjelmaan.

Palkkatuki

Jos työllistyminen on ollut sinulle haastavaa osaamisessa olevien puutteiden takia, voit mahdollisesti työllistyä palkkatuen avulla ja kehittää ammatillista osaamistasi työtä tekemällä. Voit hakea palkkatukikorttia TE-toimistosta ja kertoa potentiaalisille työnantajille, että tuot osan palkasta mukanasi.

Palvelut

Lue lisää

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksena järjestettävän yrittäjyyskurssin kautta voit aloittaa oman yritystoiminnan matalalla kynnyksellä. Työvoimakoulutuksena voi suorittaa myös ammatillisen tutkinnon tai sen osan.  Työvoimakoulutuksia ovat myös suositut F.E.C.-koulutusohjelmat. Työvoimakoulutukset ovat ensisijaisesti työttömille.

Palvelut

Osaamisen kehittäminen työttömänä

Jos haluat hyödyntää mahdollisuuden kehittää osaamistasi työttömyysaikana, tutustu omaehtoiseen opiskeluun. Tai jos sinulla puuttuu vain pieni pala tutkintoa tai mielessäsi on jokin lyhyt täydentävä kurssi, kuten vaikka taksikurssi, tutustu lyhytkestoisiin opintoihin työttömyysetuudella.

Palvelut

Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiden palveluita

Työkyvyllä tarkoitetaan jokaisen yksilöllistä kykyä pärjätä työssä. Siihen vaikuttavat muun muassa fyysiset ja psyykkiset voimavarat, asenteet ja osaaminen.

Joskus työkyvyn arvioimiseksi ja esiin tuomiseksi tarvitaan tukea ja apua. Tukea voi saada sekä työnantaja että työtä tekevä. Tärkeintä on, että tuki ajoitetaan ja mitoitetaan sopivalla tavalla. Apua tilanteesi tunnistamiseen voit saada myös työterveyshuollosta tai työttömien terveystarkastuksesta sekä TE-toimistojen työkykykoordinaattoreilta.  

Tukia ja apukeinoja on monia. Palkkatukea voidaan maksaa työnantajalle silloin, kun tulevan työn tehtävät ovat sinulle uusia ja auttavat muuten työllistymistäsi myös jatkossa. Palkkatukea voidaan maksaa myös työnantajalle, joka palkkaa vamman tai sairauden perusteella osatyökykyisen työntekijän. Työkokeilulla voidaan puolestaan lähteä selvittämään uuden työn kuormittavuutta ja soveltuvuutta juuri sinun työkyvyllesi. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi työolosuhteiden järjestelyyn vaikkapa niin, että työpaikka tehdään esteettömäksi ympäristöksi kulkea esimerkiksi pyörätuolilla 

Työkyvyn selvittäminen voidaan aloittaa myös kuntouttavan työtoiminnan tai työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta.  

Ammatinvalinta ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta osaavat antaa suuntaa silloin, kun nykyinen työ tai ammatti ei enää onnistu tai on aika vaihtaa uran suuntaa muusta syystä.  

Jos olet nuori, käynti Ohjaamossa auttaa alkuun työkyvyn tunnistamisessa.  

Työmarkkinatorille olemme koonneet nämä sekä muita palveluita, joista toivottavasti löydät parhaiten tarpeeseesi sopivimman.  

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tästä lähtien 25 eri alueella osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi ohjaa sinut tarvittaessa työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Monialaisessa yhteispalvelussa kotikuntasi laatii kanssasi monialaisen työllistymissuunnitelman.

Palvelut

Aiheesta muualla