Aktiivimalli

Vuoden 2018 alusta lukien on ollut voimassa niin kutsuttu aktiivimalli, mikä on tuonut muutoksia työttömyysetuuden saamiseen.

Aktiivimallista luovutaan

Aktiivimallista luovutaan vuodenvaihteessa ja 1.1.2020 alkaen työttömän aktiivisuutta ei seurata eikä aktiivimalli leikkaa työttömyysetuutta. Aktiivimalli vaikuttaa vielä vuoden 2019 puolella kertyneisiin työttömyysetuuksiin, vaikka ne maksetaan vuoden 2020 puolella.

Aktiivimalli lyhyesti

Aktiivimalli edellyttää, että noin kolmen kuukauden jakson aikana olet työssä 18 tuntia, ansaitset yritystoiminnassa noin 250 euroa tai olet viiden päivän ajan palvelussa tai koulutuksessa. Muutoin päiväraha laskee noin 5 %. Kela tai työttömyyskassasi tarkistaa, täyttyykö aktiivisuusehto kohdallasi ja maksaa etuuden sen mukaisesti. Saat tästä lisätietoja työttömyyskassasta tai Kelalta. 

Aktiivisuusehdon täyttäminen

Aktiivisuuttasi työnhakijana tarkastellaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa. Saadaksesi työttömyysetuuden täysimääräisenä sinun on jokaisen 65 päivän tarkastelujakson aikana oltava riittävästi työssä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa. 

Jos et ole ollut riittävästi työssä tai työllisyyttä edistävissä palveluissa, maksetaan työttömyysetuus seuraavalta 65 maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna. Tämä vastaa yhtä omavastuupäivää kuukauden aikana.

Säilyttääksesi työttömyysetuuden ennallaan, sinun on täytettävä aktiivisuusehto.  

Se tarkoittaa sitä, että sinun on tarkastelujakson aikana esimerkiksi:

  • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä. Palkan on oltava TES:n mukainen.
  • ansaittava yritystoiminnassa yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta yhteensä vähintään 23 prosenttia, joka vuonna 2019 on noin 246 euroa.
  • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä tai tukevassa palvelussa, esimerkiksi työnhakuvalmennus, ammatinvalintaohjaus, työhönvalmennus
  • opiskeltava viisi päivää TE-toimiston kanssa sovittuja opintoja, myös sivutoimiset ja lyhytkestoiset opinnot kelpaavat (31.12.2018 alkaen)
  • osallistuttava viisi päivää palveluntarjoajien järjestämään työllistymistä tukevaan palveluun. Aktiivisuusehto täyttyy vain, jos aktiivisuutesi seurantajakso alkaa 1.4.2019 jälkeen. 

Kuinka pitkä on tarkastelujakso?

Aktiivimallin tarkastelujakso on 65 työttömyysetuuden maksupäivää, mikä vastaa noin kolmen kuukauden yhdenjaksoista työttömyyttä.

Kun täytät aktiivisuusehdon, ei työttömyysetuuden määrä muutu.  

Jos et täytä aktiivisuuden ehtoa, työttömyysetuus on seuraavana tarkastelujaksona 4,65 % alkuperäistä pienempi. Leikkaus vastaa yhtä maksupäivää kuukaudessa.  

Työttömyysetuus ei tästä enää pienene uudestaan, vaikka aktiivisuus ei täyttyisikään tarkastelujaksossa.

Keitä aktiivimalli ei koske

Aktiivimalli ei koske sinua, jos

  • saat työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta.
  • olet omais- tai perhehoitaja
  • sinulla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä eläkeyhtiössä
  • sinulle maksetaan työttömyysetuutta kokoaikaisen lomautuksen perusteella alle 65 maksupäivää.

Palvelun järjestäjät voivat itse ilmoittaa palvelunsa suomi.fi:hin. Samalla palvelun järjestäjä vahvistaa, että palvelu täyttää aktiivimallin edellytykset 1.4.2019 alkaen. 

Työttömyysetuuden maksaja, eli työttömyyskassasi tai Kela, ratkaisee aktiivisuusehdon täyttymisen. Maksajaan kannattaa olla suoraan yhteydessä, jos sinulla on etuuteesi liittyviä kysymyksiä. 

Toimi näin

Ilmoita aktiivisuudestasi työttömyysetuuden maksajalle, kun haet työttömyysetuutta. 

Voit olla yhteydessä Kelaan tai työttömyyskassaasi,  kun sinulla on kysyttävää aktiivimallista.

Päivitetty: