Alle 25-vuotias ilman tutkintoa

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammattikoulutusta? Sinua koskevat osittain muista työnhakijoista poikkeavat ehdot työttömyysturvaan liittyen. Tilanteesi muuttuu, kun hankit ammatillisen koulutuksen tai osallistut TE-toimistojen tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömyysturva 17- ja 18-vuotiaille  

Jos sinulla on oikeus Kelan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan ansiopäivärahaan, sitä voidaan maksaa sinulle sekä työttömyyden että työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, kun olet täyttänyt 17 vuotta.  

Alle 17-vuotiaana et ole oikeutettu työmarkkinatukeen ajalta, jolloin olet työtön tai osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin.  

Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada työmarkkinatukea ajalta, jolloin osallistut työllistymistä edistävään palveluun, mutta et työttömyysajalta muutoin.  

18-vuotiaana voit saada työmarkkinatukea myös työttömyysajalta, jos muut edellytykset työmarkkinatukeen täyttyvät.  

Alle 25-vuotiaana on velvollisuus hakea koulutukseen  

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta? Jotta saat työttömyysturvaa, sinun pitää hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät.  

Hae aina keväällä seuraavana syksynä alkavaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.  

 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Voit hakea myös esimerkiksi yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.  
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea myös opiskelupaikkoja nuorille tarkoitetuista lukioista, joiden opetuksen laajuus on vähintään 75 kurssia.  
 • Sinun pitää hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden opiskelijaksi ottamisen edellytykset täytät.  
 • Jos saat kutsun pääsykokeisiin, sinun on osallistuttava niihin sekä muihin koulutuksen hakemiseen kuuluviin tilaisuuksiin.  
 • Jos saat opiskelupaikan, ota se vastaan ja aloita opinnot.  

Jos esimerkiksi terveydentilaasi tai kielitaitoosi liittyvät syyt estävät sinua hakemasta koulutukseen, keskustele asiasta TE-toimiston asiantuntijan kanssa. Hakuvelvollisuuden täyttäminen voidaan tällöin sopia korvattavaksi jollain muulla tavalla, kuin edellä on kerrottu.  

Aiheesta muualla

Varmista, ettet menetä työttömyysturvaasi 

Jos olet syyslukukauden alussa eli 1.9. edelleen työtön, TE-toimiston asiantuntija tiedustelee sinulta, mihin koulutuksiin olet hakenut.  

Jos olet ilman pätevää syytä jättänyt hakematta vähintään kahteen koulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysturvaan 1.9. alkaen toistaiseksi. 

Menetät työttömyysturvan toistaiseksi myös, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt koulutuksesta tai et aloita koulutusta tai keskeytät tutkintoon johtavan, ammatillisia valmiuksia antavan koulutuksen tai nuorten lukio-opinnot.  

Työttömyysturvan saaminen ei edellytä, että syksyllä haet keväällä alkavaan koulutukseen. Jos kuitenkin haet koulutukseen syksyllä ja saat opiskelupaikan, mutta ilman pätevää syytä jätät aloittamatta koulutuksessa keväällä, menetät oikeuden työttömyysturvaan toistaiseksi.  

Oikeutesi työttömyysturvaan palautuu, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy:  

 • Olet suorittanut ammatillisen tai korkeakoulututkinnon.  
 • Olet ollut yhteensä vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä eli työskennellyt vähintään 18 h/vko, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.  
 • Täytät 25 vuotta.  

Kela voi määrätä sinulle työmarkkinatuen odotusajan, jota ennen et saa työmarkkinatukea. Odotusajan kesto on enintään 21 viikkoa. Odotusajan ratkaisee Kela.  

Aiheesta muualla

Työllistymistä edistävät palvelut 

Jos et saa työttömyysturvaa koulutukseen hakeutumatta jättämisen takia, voit kuitenkin saada työttömyysturvaa työllistymistä edistävän palvelun aikana.  

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:  

 • työnhaku- ja uravalmennus  
 • koulutus- ja työkokeilu  
 • työvoimakoulutus  
 • työttömyysetuudella tuettu maahanmuuttajan omaehtoinen opiskelu  
 • omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna  
 • kuntouttava työtoiminta.  

Huom! Voit aloittaa työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun aikaisintaan 25-vuotiaana.  

Hae koulutukseen – turvaat myös työttömyysturvasi

Oletko alle 25-vuotias, eikä sinulla ole peruskoulun tai lukion jälkeistä ammattikoulutusta? Jotta saat työttömyysturvaa, pitää sinun hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät.  

 • Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun. Se voi olla myös muuta tutkintoon johtavaa koulutusta, joka antaa ammatillisia valmiuksia, kuten yliopisto-opintoja.  
 • Jos olet suorittanut vain peruskoulun, voit hakea opiskelupaikkoja myös nuorille tarkoitetuista lukioista, joissa tutkinnon laajuus on vähintään 75 kurssia.  
 • Jos olet kevään abiturientti, sinun täytyy hakea abikeväänä koulutukseen, joka alkaa syksyllä ja antaa ammatillisia valmiuksia. Näin myös, jos aikomuksenasi on suorittaa ase- tai siviilipalvelus heti lukion jälkeen. 

Menetät oikeuden työttömyysturvaan syyslukukauden alusta eli 1.9. alkaen, jos  

 • jätät ilman pätevää syytä hakematta koulutukseen  
 • omalla menettelylläsi aiheutat sen, ettei sinua valita koulutukseen  
 • kieltäydyt koulutuksesta.  

Jos keskeytät opinnot ilman pätevää syytä, menetät oikeuden työttömyysturvaan keskeyttämispäivästä alkaen.  

Opinnot ja työttömyysturva 

Päätoimisena opiskelijana ensisijainen tukesi on opintotuki. Opintotuesta vastaa Kela.  

Et voi saada opintotukea ja työttömyysturvaa samaan aikaan.    

Opiskelu työttömyysturvalla

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opinnot, kannattaa sinun tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella (ei alle 25-vuotiaille).  

Ne ovat tapoja, joilla voi olla mahdollista opiskella työttömyysturvaa saaden.  

Päätoimiset opinnot  

Päätoimisena opiskelijana et yleensä ole oikeutettu työttömyysturvaan – et myöskään opiskelun loma-ajalla.    

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa  

 • ammattikorkeakoulututkinto  
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa 
 • lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.  

Päätoimisia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opinnot, joiden tavoitteena on  

 • ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan  
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai  
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen.  

Päätoimisia ovat myös muut opinnot, kun  

 • opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa  
 • opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.  

TE-toimisto selvittää opintojesi pää- tai sivutoimisuuden.   

Opintojen päättyminen  

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti.  

Voit tarvittaessa osoittaa, että opintosi ovat päättyneet esimerkiksi  

 • tutkintotodistuksella  
 • erotodistuksella  
 • selvityksellä, että näyttökokeeseen valmistava koulutus on päättynyt.  

Opintojesi päättymistä osoittaa myös se, että opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyneenä olo tarkoittaa sitä, ettei sinulla ole opintosuorituksia etkä ole osallistunut opetukseen tai valmistellut ohjatusti esimerkiksi lopputyötäsi.  

Päivitetty: