Työn keston vaikutus työttömyysturvaan

Tekemäsi työn kesto ja päättymisen syy voivat vaikuttaa työttömyysturvaasi. 

Enintään kaksi viikkoa kestävä työsuhde  

 • sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, jos työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön tai osa-aikatyöhön.  

Yli kaksi viikkoa kestävä työsuhde  

 • Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, jos työllistyt osa-aikatyöhön.
 • Sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan, jos työllistyt yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön.  

 • Työsuhteen kestosta riippumatta työsuhteesi päättymisen syyllä voi olla merkitystä työttömyysturvan saamisen näkökulmasta. 
 • Jos työsuhde on ollut määräaikainen ja olet työskennellyt sen päättymiseen saakka, sinulla on oikeus työttömyysturvaan työn päättymisen jälkeen, mikäli edellytykset muuten täyttyvät. 
 • Esimerkiksi jos työsuhteesi päättyy omasta pyynnöstäsi, TE-toimisto selvittää irtisanoutumisen vaikutuksen työttömyysturvan saamiseen.  

Enintään 2 viikkoa kestävä yritystoiminta  

 • Jos työllistymisesi yrittäjänä kestää yhdenjaksoisesti enintään kaksi viikkoa, säilytät lähtökohtaisesti oikeutesi työttömyysturvaan. 
 • TE-toimisto ei selvitä lyhytkestoisen yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteesi saada työttömyysturvaa.
 • Sinun tulee ilmoittaa työllistymisestäsi työttömyysturvan maksajalle. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysturvasi kanssa.
 • Jos työllistyt yrittäjänä yli kaksi viikkoa ja jos kyseessä on uusi, työttömänä ollessa aloitettu yritystoiminta, niin pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Muussa tapauksessa pää- tai sivutoimisuus selvitetään.  

Yli kaksi viikkoa kestävä yritystoiminta

 • TE-toimisto selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä.  
 • Jos sinua pidetään yrittäjänä, TE-toimisto ratkaisee, onko työllistymisesi yritystoiminnassa pää- vai sivutoimista. Arvioitaessa yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ratkaisevaa on toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta saamasi tulot tai voitto. Työllistyminen on päätoimista, jos yritystoimintasi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi vastaanottaa kokoaikatyötä.  
 • Jos olet päätoiminen yrittäjä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan.  
 • Jos yritystoimintasi on sivutoimista, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan

Yli kaksi viikkoa kestävän uuden yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana  

 • TE-toimisto selvittää työttömyytesi ja yritystoiminnan aloittamisajankohdan.  
 • Pääsääntöisesti TE-toimisto ei arvioi yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta.  
 • Sinun tulee ilmoittaa yritystoiminnasta saatavat tulot työttömyysturvan maksajalle. Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.  
 • Jos haet työttömyysturvaa yritystoiminnan ajalta, sinun tulee pitää työnhakusi voimassa ja hakea kokoaikatyötä. Yritystoiminta ei ole pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävistä palveluista.  
 • Yritystoimintasi pää- ja sivutoimisuus arvioidaan TE-toimistossa neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.  Jos yritystoiminnan arvioidaan silloin olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysturvaan päättyy.  Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.  TE-toimiston ratkaisu koskee vain neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä ole takautuvaa vaikutusta.

 • Enintään kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan osalta työttömyysturvan maksaja toteaa työjakson keston ja selvittää sovitellun työttömyysturvan maksamisen edellytykset.
 • Jos olet työllistynyt yrittäjänä päätoimisesti yli kahden viikon ajan, työttömyysturvan saaminen edellyttää joko koko yritystoiminnan lopettamista tai joissain tilanteissa oman työskentelysi päättymistä.
 • Jos on aloittanut uuden yritystoiminnan työttömänä ollessa, TE-toimisto ei selvitä pää- tai sivutoimisuutta neljän ensimmäisen kuukauden aikana, vaan vasta sen jälkeen. Näiden neljän kuukauden ajalta sinun on mahdollisuus saada työttömyysturvaa. Jos yritystoimintasi katsotaan neljän kuukauden jälkeen päätoimiseksi, niin työttömyysturvan saaminen edellyttää joko koko yritystoiminnan lopettamista tai joissain tilanteissa oman työskentelysi päättymistä. Yritystoiminnan voi lopettaa myös neljän kuukauden aikana, jolloin oikeus työttömyysturvaan jatkuu ennallaan.
 • Yritystoiminnan lopettamista ei edellytetä työttömyysturvan saamisen näkökulmasta, jos TE-toimisto on katsonut yritystoimintasi sivutoimiseksi, eikä tilanne ole muuttunut.  

Lue lisää

Palvelut

Päivitetty: