Työn muodon vaikutus työttömyysturvaan

Tekemäsi työn muoto vaikuttaa mahdollisuuteesi saada työttömyysturvaa.

Palkansaajat

Palkansaajana teet työtä työ- tai virkasuhteessa ja voit työttömäksi joutuessasi saada työttömyysturvaa.  

Yrittäjät ja omassa työssä työllistyvät 

Yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä työttömyysturvan saaminen riippuu toimintasi vaatimasta työmäärästä.   

Sivutoimisena yrittäjänä tai omassa työssä työllistyvänä sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan. Tulosi huomioidaan ja työttömyysturva sovitellaan niiden mukaan.  

Päätoimisena yrittäjänä tai omassa työssäsi työllistyvänä voit saada työttömyysturvaa, jos työllistymisesi on kestänyt yhdenjaksoisesti enintään 2 viikkoa. 

Jos aloitat uuden yritystoiminnan ollessasi työttömänä tai työllistyt omassa työssäsi, niin sen pää- tai sivutoimisuutta ei selvitetä neljän ensimmäisen kuukauden aikana, vaan vasta sen jälkeen. Voit saada näiden neljän kuukauden ajalta työttömyysturvaa, jossa otetaan huomioon yritystoiminnasta saamasi tulo. Työttömyysturvaa voi saada, jos kaikki muut työttömyysturvan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset täyttyvät, mm. tulee hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja pitää työnhaku voimassa TE-toimiston kanssa sovitusti. 

Omassa työssä työllistyviä ovat esimerkiksi apurahan saajat, freelancerit, omaishoitajat, työosuuskunnan jäsenet, urheilijat sekä vapaaehtois- ja talkootyötä tekevät.

Freelancerina voit ottaa vastaan vähäisiä määriä toimeksiantopohjaisia keikkoja menettämättä työttömyysturvaa, niistä on kerrottava etukäteen TE-toimistolle.

Työosuuskunnan jäsenenä voit saada työttömyysturvaa, jos työosuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä ja joiden omistusosuus on alle 15 %. Jos omistusosuus on suurempi, jäsen katsotaan työttömyysturvan osalta yrittäjäksi.

Vapaaehtois- ja talkootyö

Vapaaehtois- ja talkootyö ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos se on palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä. Työttömyysturvaa ei voi saada, jos et vapaaehtoistyön tai talkootyön takia voi vastaanottaa kokoaikatyötä.

Palvelut

Päivitetty: