Työttömyysturva tukenasi

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä.

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi, jotta voit saada työttömyysturvaa. Kun olet ilmoittautunut, saat työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi etuuteen, tai lisäselvityspyynnön lausunnon antamista varten, mikäli haet työttömyysturvaa. 

Palvelu

Hae työttömyysturvaa

Selvitä, saatko työttömyysturvaa työttömyyskassasta vai Kelasta. Eri työttömyysturvan muotoja ovat ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

  • Jos kuulut suoraan tai ammattiliitton kautta työttömyyskassaan, hae ansiopäivärahaa kassastasi.
  • Jos et kuulu kassaan, hae peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.  

Hae työttömyysturvaa ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien.

Voit saada korotusosan, jos osallistut työllistymistä edistäviin palveluihin. Palveluun osallistumisesta on sovittava TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa.  

Aiheesta muualla

Palvelu

Maahanmuuttajan työttömyysturva

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. 

Jotta sinut voidaan rekisteröidä työnhakijaksi, sinun pitää olla EU/ETA-kansalainen, EU/ETA-kansalaisen perheenjäsen tai sinulla pitää olla oleskelulupa. Jos oleskeluluvassa kuitenkin lukee, että saat työskennellä vain yhdellä, tietyllä työnantajalla, sinua ei voida rekisteröidä työnhakijaksi. Muut oleskelulupaan kirjatut rajoitukset, kuten että saat työskennellä vain tietyllä ammattialalla, eivät estä työnhakijaksi rekisteröintiä. 

Jos sinulla on jo työkokemusta Suomessa, ja jäät työttömäksi tai lomautetuksi, voit saada työttömyyspäivärahaa. Jos olet liittynyt työttömyyskassaan, työttömyyspäivärahan maksaa työttömyyskassasi. Jos et kuulu työttömyyskassaan, päivärahan maksaa Kela. Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan eli 300/400/500 päivää, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. 

Jos sinulla ei ole vielä riittävästi työkokemusta Suomesta, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Huomaa kuitenkin että, jos sinulla on tilapäinen B-oleskelulupa, et voi saada työmarkkinatukea. 

Työttömyysturvan saamiseen vaikuttaa myös, onko sinulla oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan päättää Kela. 

Lomautetun työttömyysturva

Voit saada työttömyysturvaa lomautuksen ajalta. Ilmoittaudu TE-palveluihin työnhakijaksi, jotta TE-palvelut voivat tehdä työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan. Tämän jälkeen voit hakea työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelalta.

Lue lisää

Työttömyysturva alle 25-vuotiaille

Alle 25-vuotiailla on hieman muista poikkeavat työttömyysturvasäännökset, sillä heillä on velvollisuus hakea koulutukseen. Jos siis ole alle 25-vuotias ja sinulla ei ole peruskoulun tai lukion jälkeen ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta, tutustuthan alla olevaan ohjeeseemme.

Lue lisää

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjällä on hieman erilaiset työttömyysturvasäännökset kuin palkansaajilla. Lue siis alta lisää työn tekemisen muodon vaikutuksesta työttömyysturvaan. Myös yrittäjänä toimimisen kestolla on merkitystä.

Lue lisää

Päivitetty: