Lisätukea työnhakuun

Työnsaanti ei ole aina kiinni pelkästään omasta aktiivisuudesta. Työllistymiskynnys voi olla korkea eri syistä – olet ehkä ollut kotona pienten lasten kanssa, työttömyys on pitkittynyt tai työllistymistä hankaloittaa vamma tai sairaus.

Työnhakuvalmennus 

Työnhakuvalmennuksessa opit hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti. 

Valmennuksessa opit 

 • arvioimaan omaa osaamistasi ja muotoilemaan sen työhakemukseksi ja CV:ksi,
 • miten yritykset rekrytoivat henkilöstöä,
 • käyttämään sinulle parhaiten soveltuvia työnhakukanavia.

Valmennuksessa kerrotaan myös, mistä löydät tietoa työmarkkinoista, yrityksistä ja työpaikoista. 

Työnhakuvalmennus voi sisältää 

 • itsenäistä tiedonhankintaa ja ohjausta tiedon lähteille, 
 • keskusteluja omasta osaamisesta ohjaajan kanssa,
 • työhakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamista ohjatusti.

Työnhakuvalmennukset kestävät yleensä 1-10 päivää. 

Palvelu

Uravalmennus

Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Valmennuksen aikana laadit itsellesi toteuttamiskelpoisen ura- ja työllistymissuunnitelman.

Palvelu

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja auttaa henkilökohtaisesti, kun etsit sinulle sopivaa työpaikkaa. Hänen ohjauksellaan saat tuotua esille osaamisesi ja vahvuutesi työmarkkinoilla. Työhönvalmennusta voit saada 50 tuntia vuodessa. Työhönvalmennuksesta sovitaan henkilökohtaisesti eikä valmennus ole sähköisessä haussa. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi työhönvalmennukseen, kun olet yhteydessä TE-toimiston asiantuntijaan. 

Työhönvalmentajalta saat tukea, kun 

 • etsit työpaikkaa, 
 • laadit työpaikkahakemuksen, 
 • valmistaudut haastatteluun, 
 • solmit työsuhteen.

Jos yhteydenotto tai hakemus ei johda työpaikkaan, valmentaja analysoi kanssasi hakutilannetta. 
Työhönvalmentaja ohjaa, jos työhön liittyy koulutusta ja auttaa, kun haet ja suoritat ammattitaitoasi vahvistavaa koulutusta. 

Valmentajasi on tukena, jos 

 • saat oppisopimuspaikan, jonka ajalta työnantajasi saa palkkatukea, 
 • opiskelet TOPPIS-mallin mukaisesti, 
 • TOPPIS-mallissa teet palkkatuettua työtä, ja työsuhteen aikana osallistut TE-toimiston järjestämään työvoimakoulutukseen. 

Kun sopiva työpaikka on löytynyt, työhönvalmentaja voi auttaa sinua alkuun työpaikalla. 
Työhönvalmennuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Siitä lähtien 25 kokeilualueella osa asiakkaista on siirtynyt TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä kotikuntaasi, mikäli olet kiinnostunut työhönvalmennuksesta. Kotikuntasi asiantuntija ohjaa sinut sopivaan palveluun.

Palvelu

Työkokeilun kautta uusille urille 

Työpaikalla toteutettavan työkokeilun avulla voit saada jalkasi työpaikan oven väliin, kun palaat työmarkkinoille. Kokeilupaikkaa kannattaa hakea itse, mutta myös TE-toimistoista saat tietoa työnantajista, jotka voivat ottaa sinut työkokeiluun. 

Työkokeilussa voit näyttää työnantajalle osaamistasi ja motivaatiotasi. Kun kokeilet työtehtäviä, voit myös yhdessä työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston kanssa selvittää, mitä muuta tukea tarvitset palataksesi työelämään. 

Mitä työkokeilun jälkeen?  

Oma arviosi työkokeilun sujumisesta on tärkeä jatkon suunnittelussa TE-toimiston kanssa. Myös työkokeilun järjestäjä antaa palautetta työkokeilusta ja suosittelee jatkotoimia.   

Työmarkkinoille paluuta voidaan työkokeilun jälkeen tukea esimerkiksi palkkatuetulla työllä, koulutuksella tai työhönvalmentajan palvelulla. 

Toimeentulo ja kustannusten korvaukset 

Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.  Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. 

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.  Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, sovit työkokeiluun osallistumisesta kotikuntasi kanssa. Saat kotikunnastasi tietoa työnantajista, jotka voisivat ottaa sinut työkokeiluun, jos et löydä työkokeilupaikkaa itse. Kotikuntasi sopii kanssasi myös työkokeilun jälkeisistä suunnitelmista. Jos et saa kulukorvausta työkokeilun osallistumispäiviltä maksajalta, kotikuntasi voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Palvelu

Osatyökykyisyys

Vamma tai sairaus ei usein vaikuta työnsaantiin tai ammattialan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Kun valitset ammattia tai koulutusta, sinun täytyy kiinnostuksen ja taipumusten lisäksi ottaa huomioon mahdolliset vammasi tai sairautesi aiheuttamat rajoitukset.  

Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä työkyvyttömyyttä. Mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla parantavat  

 • oikein valittu ja mitoitettu työ,  
 • työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti,  
 • riittävä osaaminen ja koulutus,  
 • TE-toimiston tuki työllistymiseen. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ole yhteydessä kotikuntaasi, kun haluat selvittää vamman tai sairauden vaikutuksen työllistymiseesi. Kotikuntasi tekee arvion työ- ja toimintakyvystäsi ja sen vaikutuksista tarjottaviin työllistymistä edistäviin palveluihin. Kotikuntasi kertoo sinulle myös kuntoutusmahdollisuuksista.

Lue lisää

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta.

Palkkatukea on mahdollisuus saada sellaisestakin työstä, johon ammatillinen osaamisessasi ei ihan riitä tai jos sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

TE-toimisto voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiisi, jos  

 • se auttaa työllistymistäsi  
 • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi  
 • olet työtön työnhakija
 • työnhakusi on voimassa
 • työnantaja ja työsuhteesi täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset  
 • TE-toimistolla on käytettävissään tarvittavat määrärahat.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, keskustele mahdollisuudestasi palkkatukeen kotikuntasi kanssa. Palkkatukimahdollisuus kirjataan suunnitelmaasi, jos kotikuntasi arvioi, että tarvitset palkkatukea työllistymiseen.Kun sovit työnantajan kanssa palkkatukityöstä, kerro työnantajalle, että olet kuntakokeilun asiakas kotikunnassasi. Työnantaja tarvitsee tiedon tehdessään palkkatukihakemuksen, koska päätöksen palkkatuen myöntämisestä tekee kotikuntasi.

Jos kuitenkin olet työllistymässä palkkatukityöhön kotikuntaasi eli kunta on palkkatuen hakijana tai palkkatuki rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, palkkatuen myöntää silloin TE-toimisto.
Palkkatukea tulee hakea hyvissä ajoin ennen työn alkamista eikä palkkatukityötä saa aloittaa ennen myönteistä palkkatukipäätöstä.

Palvelu

Kykyviisari

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

Päivitetty: