Töihin tai harjoitteluun ulkomaille

Työntekoon tai opiskeluun ulkomailla vaikuttaa, hakeudutko EU- tai ETA-maahan vai niiden ulkopuolelle. Ennen kuin aloitat työnhaun ulkomailta, kartoita kielitaitosi ja osaamisesi sekä oman alasi työllisyystilanne kohdemaassa.

Työskentely EU- tai ETA -maissa ja Sveitsissä 

Suomen kansalaisena sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet työnteossa kuin maan omilla kansalaisilla. 

Kun hakeudut Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan tai sieltä Suomeen, EURES-verkkopalvelusta löydät parhaiten tietoa avoimista työpaikoista, koulutuksesta ja työmarkkinoista. 

Aiheesta muualla

Työskentely EU- ja ETA-alueen ulkopuolisissa maissa 

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tarvitset pääsääntöisesti työluvan, jonka myöntää kunkin maan maahanmuuttoviranomainen. Työnhakijana sinun täytyy itse selvittää työlupiin liittyvät vaatimukset ja menettelyt. Lisätietoja löydät muun muassa maiden edustustoista. 

Harjoittelu ulkomailla 

Harjoittelu tukee ammatillista kehittymistäsi ja kielitaitoasi sekä valmiuksiasi kansainvälistyä. 
Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta. 

Kun olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta välittävät esimerkiksi 

 • oma oppilaitos 
 • EDUFI-harjoittelun osalta Opetushallitus, joka vastaa kansainvälisestä liikkuvuudesta ja yhteistyöstä 
 • kansainväliset opiskelijajärjestöt. 

Työhaastattelu- tai työnhakumatka EU- ja ETA-alueelle ja Sveitsiin 

TE-toimisto voi myöntää korvausta toiseen EU- tai ETA-maahan tehtyjen edestakaisten työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannuksista, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.   

Työnhakumatka työttömyyspäivärahalla 

Työttömänä työnhakijana voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää samalla oikeutesi Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan.   

Työnhakumatkan aikana voit mahdollisesti saada vain ansiopäivärahaa ja peruspäivärahaa. Työmarkkinatukea et voi saada matkan ajalta. 

Työttömyysturvan saanti ulkomaille edellyttää, että olet ennen matkaa ollut työttömänä vähintään neljä viikkoa. TE-toimisto voi harkintansa mukaan lyhentää tätä jaksoa erityisestä syystä, jos olet esimerkiksi sopinut työhaastattelun. Työttömyysajaksi voi lukeutua myös aika, jolloin olet osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin. 

Hae työttömyysetuutta ajoissa 

Ilmoita matkustuspäivä hyvissä ajoin ennen lähtöäsi TE-toimistoon, joka 

 • tutkii, että edellytykset siirtää sen toimivaltaan kuuluvaa työttömyyspäivärahaa täyttyvät 
 • tiedottaa työttömyysetuuden maksajalle, että lähdet työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin. 

Tilaa myös hyvissä ajoin ennen lähtöäsi Kelalta tai työttömyyskassaltasi U2-lomake, jonka viet kohdemaan työvoimatoimistoon. Kela tai työttömyyskassa ratkaisee, täyttyvätkö edellytykset siirtää niiden toimivaltaan kuuluvaa työttömyyspäivärahaa. 

Ilmoittaudu ulkomailla työvoimatoimistoon 

Ilmoittaudu kohdemaassa seitsemän päivän kuluessa työnhakijaksi paikalliseen työvoimatoimistoon. Näin saat päivärahan myös matkan ajalta. Jos ilmoittaudut myöhemmin, maksatus alkaa ilmoittautumispäivästäsi. 

Työnhakusi aikana sinun pitää noudattaa velvoitteita ja valvontamenettelyjä, jotka kohdemaan työvoimaviranomaiset ovat asettaneet. 

Työttömyyspäivärahan maksaa Kela tai työttömyyskassa. Työhakumatkan aikana haet työttömyyspäivärahaa tavalliseen tapaan internetissä tai postittamalla työttömyysajan ilmoituksesi maksajalle. 

Ilmoittaudu TE-toimistoon matkan jälkeen 

Kun palaat Suomeen, ilmoittaudu TE-toimistossa välittömästi. 

Työttömyyspäivärahaasi vaikuttaa, jos et palaa Suomeen etkä ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa viimeistään paluupäivänä, joka on mainittu U2-lomakkeessa. Tällöin et saa työttömyyspäivärahaa ennen kuin olet ollut työssä tai työvoimakoulutuksessa Suomessa neljä viikkoa. Työmarkkinatukeen sinulla voi olla oikeus. 

Saat tarkempia ohjeita TE-toimistosta sekä Kelasta ja työttömyyskassoilta. 

Jos et ole EU- tai ETA-maan etkä Sveitsin kansalainen, ota yhteyttä TE-toimistoon ja työttömyysturvan maksajaan. 

Eka EURES-työpaikka -työnhaun tukiin nuorille 

Eka EURES-työpaikka -hankkeella pyritään auttamaan 18–35-vuotiaita nuoria löytämään työpaikka toisesta EU-maasta. Työnsaantiasi voidaan tukea taloudellisesti.  

Eka Eures työpaikka- hankkeita on kolmella EU-maalla: Ruotsilla, Italialla ja Saksalla. 

Eka EURES-työpaikka voi auttaa sinua, jos haluat  

 • saada oman alan työkokemusta, vaikka olisitkin jo ollut töissä EU-maassa 
 • startin työurasi alkuun  
 • vaihtaa ammatillista suuntautumistasi. 

Voit hakea tukea Eka EURES-työpaikka -hankkeesta, jos olet 

 • 18–35-vuotias 
 • EU-kansalainen, joka asuu virallisesti jossakin EU-maassa. 
Aiheesta muualla

Reactivate-tuki 35 vuotta täyttäneille 

Reactivate -hankkeella pyritään auttamaan vähintään 35-vuotiaita työnhakijoita löytämään työpaikka toisesta EU-maasta. Reactivate -hankkeita on kahdella EU-maalla: Italialla ja Saksalla. Voit hakea tukea Reactivate -hankkeesta, jos olet 

 • vähintään 35-vuotias 
 • EU-kansalainen, joka asuu virallisesti jossakin EU-maassa 
 • työtön työnhakija, osa-aikatyötä tekevä työnhakija, alanvaihtaja tai työnvaihtaja. 
Aiheesta muualla

Maastamuuttajan muistilista 

Ota hyvissä ajoin selvää asioista ja perehdy kohdemaan työelämään ja tapoihin, kun harkitset lähtöä tai olet lähdössä ulkomaille. Monet asiat täytyy hoitaa jo kotimaassa. Kun valmistaudut hyvin ennakkoon, saat hoidettua asioita ulkomailla mahdollisimman helposti ja sopeudut nopeammin uuteen maahan ja kulttuuriin. 

Työttömyysturvaa työnhakuun ulkomaille 

Varmista, voitko saada Suomesta työttömyysturvaa ajalta, jolloin haet työtä Euroopassa. 
Voit siirtää oman työttömyysturvasi enintään kolmen kuukauden työnhakumatkan ajaksi toiseen EU- tai ETA-maahan, jos olet 

 • oikeutettu peruspäivärahaan tai ansiosidonnaiseen päivärahaan 
 • ollut työttömänä työnhakijana vähintään neljä viikkoa ennen ulkomaille lähtöäsi. 

Tilaa siirtoa varten U2-lomake maksajalta eli Kelalta tai työttömyyskassalta. Niiden lisäksi saat tarkempia tietoja myös TE-toimistosta. 

Siirrä työhistoriasi maasta toiseen U1-lomakkeella, jonka saat Suomessa työttömyysturvasi maksajalta. Muista pyytää U1-lomake myös paikallisilta viranomaisilta, kun lopetat työskentelyn toisessa maassa. Tarvitset sitä, kun palaat Suomeen. Lisätietoja saat Kelasta tai työttömyyskassoista. 

Tee seuraavat ilmoitukset ennen muuttoa ulkomaille

 • Ilmoita muutosta TE-toimistolle. Käytä sähköistä asiointipalvelua ja päivitä omia työnhakutietojasi. Tämä koskee sinua, jos olet työtön työnhakija. 
 • Tee postiosoite- ja maastamuuttoilmoitus. Se täytyy tehdä aina kirjallisesti. Lomakkeen löydät Väestörekisterikeskuksen sivuilta tai maistraatista, Postista tai Kelan toimistosta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään viikon kuluttua muutosta. Lisätietoa saat väestörekisterikeskuksesta. 
 • Ilmoita muutosta isännöitsijälle tai kiinteistönhoitajalle. 
 • Ilmoita muutosta verotoimistoon. 
 • Ilmoita lähdöstäsi Kelaan, josta saat tarvittaessa eurooppalaisen sairaanhoitokortin. 

Ota mukaan tärkeät asiakirjat 

 • Passi on edelleen kätevin, vaikka virallisen henkilötodistuksen pitäisi riittää Pohjoismaissa ja Schengen-alueella. Ota tarvittaessa mukaan viisumi ja rokotustodistukset. Varmista, tarvitsetko oleskelu- tai työluvan kohdemaahasi. 
 • Varaudu tarvittaessa esittämään syntymätodistus. 
 • Hanki kansainvälinen ajokortti tai selvitä Autoliitosta, onko suomalaisen ajokortin käytölle aikarajoituksia. 
 • Jos muutat lemmikkieläimen kanssa, tarkista maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tarvitsemasi asiakirjat, kuten EU-lemmikkieläinpassi. 

Mieti ja järjestä taloudelliset asiat etukäteen 

 • Selvitä, miten teet veroilmoituksen Suomeen ulkomailta käsin. 
 • Varmista, karttuuko työeläkkeesi ulkomaan työskentelysi aikana. 
 • Solmi mahdolliset maksupalvelusopimukset pankin kanssa. Tarkista samalla, onko pankillasi niin sanottua yhteistyöpankkia kohdemaassasi. 
 • Vakuutusten tarpeeseen vaikuttaa, oletko ulkomailla työssä vai et. EU- ja ETA-maissa olet joka tapauksessa oikeutettu perussairaanhoitoon paikallisilla hinnoilla. Kun muutat EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, mieti tarvitsetko lisävakuutusta. 
 • Anna tarvittaessa valtakirja esimerkiksi pankki- ja vero-asioihin kontaktihenkilöllesi Suomessa. 

Ota ajoissa selvää kohdemaan olosuhteista 

Perehdy ennakkoon ainakin seuraaviin kohdemaasi asioihin: 

 • Suomen ulkomaan edustustojen kotisivut 
 • asunnot ja niiden varustelu, kustannukset ja sähkölaitteiden pistokkeet 
 • lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden taso ja kustannukset sekä vakuutukset 
 • kulttuuri ja elinolot. 

Muista kohdemaassasi 

Tee seuraavat ilmoitukset: 

 • Jos olet ilmoittanut TE-toimistoon, että lähdet EU- tai ETA-maahan työnhakuun enintään kolmeksi kuukaudeksi, muista ilmoittautua myös kohdemaan työnvälitykseen. Ilmoittaudu seitsemän päivän kuluessa lähtöpäivästäsi, jotta saat työttömyyspäivärahaa myös matkapäiviltä. 
 • Tee maahanmuuttoilmoitus ja ilmoita yhteystietosi paikalliseen Suomen edustustoon. Kun muutat toiseen Pohjoismaahan, ilmoittaudu maan rekisteriviranomaiselle. 

Tee seuraavat sopimukset: 

 • Pyydä kirjallinen työsopimus. 
 • Tee kirjallinen vuokrasopimus asunnostasi. 
 • Solmi tarvittavat sähkö-, kaasu- ja vesisopimukset. 
 • Solmi pankkisopimukset. 

Selvitä myös terveyspalveluiden saatavuus ja hätänumerot. 

Kysymyksiä ja vastauksia

EU- ja ETA-maiden avoimet työpaikat löydät Eurooppalaisesta ammatillisen liikkuvuuden EURES-portaalista. Työpaikkailmoitukset tulevat EURESin jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta, erityisesti Euroopan julkisilta työnvälitystoimistoilta. Tunnistat ne lyhenteestä EPES. 

Portaalissa työnantajat ilmoittavat työpaikoista, joihin he ovat erityisen kiinnostuneita palkkaamaan työntekijöitä muista Euroopan maista. Nämä "EURES-työpaikat" tunnistat sinisestä lipusta. 

EURES-portaalista saat apua myös CV:n laadintaan. Portaalin lisäksi löydät vinkkejä ja linkkejä työnhakuun TE-palveluiden sivuilta. Käytä Avoimet paikat -haussa Ulkomaat-hakuvalikkoa. 

Kysy ensin työnantajaltasi, voiko hän auttaa sinua löytämään asunnon. EURES-työpaikkatiedoissa voi olla maininta siitä, onko työnantajalla tarjota asuntoa. 

Usein asunto täytyy kuitenkin etsiä itse yksityisiltä markkinoilta samaan tapaan kuin Suomessa. 

Työnantajasi ratkaisee, mitä kielitaitoa tehtävä edellyttää. Työnhaussa tarvitset pääsääntöisesti vähintään hyvää kohdemaan kielitaitoa. Kansainvälisissä yrityksissä työskentelykieli voi olla esimerkiksi englanti maasta riippumatta. Arkielämässä tarvitset kuitenkin usein paikallista kieltä. 

Työpaikkailmoituksesta useimmiten selviää, millaista hakemusta työnantaja toivoo. Hakukirjeen ja CV:n sisällöt ovat samantyyppiset kuin suomalaisessa hakumenettelyssä. 

Ota kuitenkin huomioon, että eri maiden käytännöissä on eroja. Esimerkiksi Britanniassa hakemukseen liitetään suosittelijoiden yhteystiedot ja Saksassa myös todistusjäljennöksiä. 

EU:ssa on hyväksytty ansioluettelon yhtenäinen eurooppalainen malli. Se sopii sekä ammatillisen että akateemisen tutkinnon suorittaneille. Tämä Europass-ansioluettelo antaa selkeän kuvan pätevyydestäsi ja ammattitaidostasi. 

Merkitse Europass-ansioluetteloosi 

 • henkilötiedot 
 • koulutus 
 • aikaisempi työkokemus 
 • urasi ja elämäsi aikana karttuneet tiedot ja taidot, joista et välttämättä ole saanut todistusta. 

Voit ladata ansioluettelomallin EURES-portaalista kohdasta CV online tai Europassin verkkosivuilta. Se on saatavana usealla eri kielellä. 

Todistusjäljennöksiä ei kannata lähettää, ellei niitä työpaikkailmoituksessa erikseen pyydetä. Ota kuitenkin huomioon, että eri maissa on eri käytäntöjä – esimerkiksi Saksassa niitä voidaan pyytää. Useimmiten aluksi riittää, että lähetät hakukirjeen ja ansioluettelosi eli CV:n. 

Jos sinulla ei ole todistuksia valmiiksi kohdemaan kielellä, harkitse niiden kääntämistä. Itse käännetyistä todistuksista on hyötyä työnhaussa. 

Viralliset käännökset maksavat ja saatat tarvita niitä lähinnä silloin, jos haet säänneltyyn ammattiin. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkärin ja sairaanhoitajan ammatit, joihin maan laki tai muu säädös asettaa tietyt pätevyysvaatimukset. 

Et voi tietää tarkkaan, kuinka kauan työnhakuun kuluu aikaa, kun haet työtä Suomesta tai ulkomailta. Jos alalla on työvoimapulaa, voit löytää paikan nopeasti. Työnantajasi saattaa toivoa, että aloitat työn hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. 

Kun haet työtä ulkomailta, varaa hakuprosessiin enemmän aikaa, esimerkiksi 3–4 kuukautta. Ulkomaille muuttoon liittyy monia käytännön järjestelyjä, jotka vievät aikaa. 

Ulkomailla tekemäsi työn verotukseen vaikuttaa, maksaako palkkasi ulkomainen vai suomalainen työnantaja. 

Jos palkkasi maksaa ulkomainen työnantaja 

 • maksat verot siihen maahan, jossa työskentelet 
 • et tarvitse suomalaista verokorttia ulkomailla 
 • veroprosenttisi määräytyy työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan. 

Palkka on veronalaista tuloa myös Suomessa, mutta käytännössä verosopimukset ehkäisevät kaksinkertaisen verotuksen. Käy heti ensimmäisinä työpäivinä ulkomailla paikallisessa verotoimistossa. 

Selvitä kohdemaan verotuksen perusasioita työnantajasi kanssa jo ennen kuin otat työn vastaan. On myös hyvä, että ennen lähtöäsi otat yhteyttä omaan verotoimistoosi Suomessa. 

TE-toimisto voi myöntää korvausta toiseen EU- tai ETA-maahan tehtyjen edestakaisten työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannuksista, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.   

Työttömänä työnhakijana voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun toiseen EU- tai ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää samalla oikeutesi Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan. 

Voit saada liikkuvuusavustusta kustannuksista, jotka aiheutuvat työn vastaanottamisesta. Korvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kela. 

Lisätietoa työhaastattelu- tai työnhakumatkasta EU- ja ETA-alueelle ja Sveitsiin 
Lisätietoa matka- ja yöpymiskustannusten korvauksista 

Voit hakea tukea Eka EURES-työpaikka -hankkeesta ulkomaille työhaastatteluun tai töihin lähdettäessä, jos 

 • olet 18–35-vuotias 
 • olet EU-kansalainen ja asut virallisesti jossakin EU-maassa, Norjassa tai Islannissa 
 • työpaikkasi sijaitsee EU-maassa, Norjassa tai Islannissa, mutta ei Sveitsissä tai Liechtensteinissa. 

Lisätietoa Eka EURES-työpaikka -tuesta nuorelle 

Voit hakea tukea Reactivate-hankkeesta ulkomaille työhaastatteluun tai töihin lähdettäessä, jos 

 • olet vähintään 35-vuotias 

 • olet EU-kansalainen ja asut virallisesti jossain EU-maassa 

 • haet työtä toisesta EU-maasta 

Lisätietoa Reactivate-tuesta 

Lomakkeiden tietojen avulla määritellään sosiaalietuutesi, kun siirryt maasta toiseen. 

Lomakkeella U2 saat siirrettyä työttömyysturvasi toiseen maahan enintään kolmeksi kuukaudeksi, jolloin haet työtä ulkomailta.  

Lomakkeella U1 todistat vakuutus- ja työskentelykautesi. Jos olet työskennellyt EU-maassa ja jäät työttömäksi ennen kuin työttömyysetuuksiin tarvittava työssäoloaika on tullut täyteen, voit hyödyntää vakuutus- ja työskentelykautesi toisista EU-maista. 

Kun liikut EU-kansalaisena jäsenvaltiosta toiseen, sosiaaliturvasi määrittelee EU:n asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta eli niin sanottu perusasetus. Sitä sovelletaan EU- ja ETA-jäsenmaissa. 

Sosiaaliturva-asetusta sovelletaan edelleen niin sanottuihin kolmansien maiden – eli muiden kuin EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin – kansalaisiin, jos lähtö- tai työnhakumaana on Yhdistynyt kuningaskunta tai Tanska. Tähän asetukseen kuuluvat lomakkeet E303 ja E301, ja ne vastaavat EU-maissa käytettäviä U-lomakkeita. 

Lisätietoja ja lomakkeita saat Kelasta sekä työttömyyskassoista. 

Ennen kuin palaat ulkomaantyöstäsi takaisin Suomeen, pyydä tietyt todistukset työttömyysturvaa ja -vakuutusta varten jo paikan päällä. Voi olla työlästä hankkia ne jälkikäteen. 

 • Työtodistukseen on hyvä pyytää työsi alkamis- ja päättymispäivä sekä päättymisen syy mahdollista työttömyysturvahakemusta varten. 
 • U1-todistuksen – tai E301-todistuksen – työskentely- ja vakuutusjaksoista voit pyytää viranomaiselta, joka hoitaa maassa työttömyysvakuutusta. 
 • Pyydä todistukset myös muusta kuin palkkatyöstä, jos olet esimerkiksi opiskellut tai ollut työnhakijana. 
 • Palkkatodistuksetkin voivat joskus olla tarpeellisia työttömyysvakuutusasioissa. 

Työ- ja elinkeinotoimistossa ei ole listoja ulkomailla toimivista suomalaisyrityksistä. TE-toimistosta löydät vain työpaikat, jotka työnantajat ovat ilmoittaneet sillä hetkellä avoimiksi. 

Jos suomalainen yritys ilmoittaa avoimeksi tehtävän, joka sijaitsee ulkomailla, löydät sen Avoimet työpaikat -sivulta. Valitse hakutekijäksi "ulkomaat". 

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, jonka työnantaja on lähettänyt työhön toiseen valtioon. 

 Suomesta ulkomaille lähetetyn työntekijän osalta 

 • Suomen lait ja työehtosopimukset pätevät työsuhteessa, mutta huomioon otetaan myös työntekomaan määräykset 
 • työnantaja maksaa lähetetyn työntekijän matkat ja asunnon. 

Hakeutuva työntekijä tarkoittaa, että työntekijä matkustaa oma-aloitteisesti ulkomaille ja hankkii sieltä työpaikan. 

Tällaisessa tapauksessa 

 • työsuhteessa pätevät työntekomaan työlait, sosiaaliturva ja työehtosopimukset 
 • hakeutuja joutuu yleensä kustantamaan itse matkat ja asunnon, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu. 

Verotuksen, vakuutusten ja sosiaaliturvan kannalta lähetetyn ja hakeutuvan työntekijän tilanteessa on merkittävä ero. Katso esimerkiksi Kelan sivuilta Lähetetyt työntekijät. 

Jos et löydä vastauksia, kysy EURES-portaalin chatistä tai sähköpostilla: eures@te-toimisto.fi

Chattaa EURES-asiantuntijoiden kanssa (ec.europa.eu/eures) 

Päivitetty: