Muutosturva irtisanomistilanteissa

Muutosturva astuu kuvioihin siinä vaiheessa, kun työntekijöitä ollaan irtisanomassa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Muutosturva on palvelu, joka tarjoaa tukea irtisanomistilanteessa olevalle.  

Muutosturvaan liittyvää neuvontaa saat puhelinpalvelusta ja TE-toimiston muutosturva-asiantuntijoilta.

Työntekijä - Muutosturvan tavoitteena on auttaa sinua eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Muutosturvaan voi sisältyä mm. palkallista vapaata työnhakuun, koulutusta irtisanomisaikana ja toimintasuunnitelman laadintaa yhdessä TE-toimiston kanssa. 
 
Työnantajalle - Muutosturvan tavoite on auttaa irtisanottua työntekijää eteenpäin ja tehdä muutostilanteesta sinullekin helpompi. Toimintamalliin sisältyy tehostunutta tiedostusta, yhdessä henkilöstön kanssa tehty toimintasuunnitelma ja mahdollisuus auttaa irtisanottua eteenpäin.  

Työnantajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa YT-neuvotteluiden käynnistämisestä TE-toimistoon. Muutosturvaan sisältyy myös muita velvollisuuksia sinulle työnantajana. Velvollisuudet riippuvat siitä, paljonko irtisanottavia on ja montako henkilöä sinulla on palveluksessasi. 

Henkilöstön määrän vaikutus 

Jos palveluksessasi on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, irtisanotuille on tarjottava tilaisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa. Tämä koskee yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessasi olleita. 

Irtisanottavien määrän vaikutus  

Kun irtisanottavia on yli kymmenen, sinun on valmisteltava työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma yhdessä henkilöstön kanssa.   

Kun irtisanottavia on alle kymmenen, YT- menettelyssä on esitettävä tavat, jotka tukevat työntekijöitä irtisanomisaikana hakeutumaan muuhun työhön, koulutukseen sekä TE-palveluihin. 

Palvelut

Aiheesta muualla

Päivitetty: