Työkyvyn tueksi

Työkyvyllä tarkoitetaan jokaisen yksilöllistä kykyä pärjätä työssä. Siihen vaikuttavat muun muassa fyysiset ja psyykkiset voimavarat, asenteet ja osaaminen.

Joskus työkyvyn arvioimiseksi ja esiin tuomiseksi tarvitaan tukea ja apua. Tukea voi saada sekä työnantaja että työtä tekevä. Tärkeintä on, että tuki ajoitetaan ja mitoitetaan sopivalla tavalla. Apua tilanteesi tunnistamiseen voit saada myös työterveyshuollosta tai työttömien terveystarkastuksesta sekä TE-toimistojen työkykykoordinaattoreilta.  

Tukia ja apukeinoja on monia. Palkkatukea voidaan maksaa työnantajalle silloin, kun tulevan työn tehtävät ovat sinulle uusia ja auttavat muuten työllistymistäsi myös jatkossa. Palkkatukea voidaan maksaa myös työnantajalle, joka palkkaa vamman tai sairauden perusteella osatyökykyisen työntekijän. Työkokeilulla voidaan puolestaan lähteä selvittämään uuden työn kuormittavuutta ja soveltuvuutta juuri sinun työkyvyllesi. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi työolosuhteiden järjestelyyn vaikkapa niin, että työpaikka tehdään esteettömäksi ympäristöksi kulkea esimerkiksi pyörätuolilla 

Työkyvyn selvittäminen voidaan aloittaa myös kuntouttavan työtoiminnan tai työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) kautta.  

Ammatinvalinta ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta osaavat antaa suuntaa silloin, kun nykyinen työ tai ammatti ei enää onnistu tai on aika vaihtaa uran suuntaa muusta syystä.  

Jos olet nuori, käynti Ohjaamossa auttaa alkuun työkyvyn tunnistamisessa.  

Työmarkkinatorille olemme koonneet nämä sekä muita palveluita, joista toivottavasti löydät parhaiten tarpeeseesi sopivimman.  

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tästä lähtien 25 eri alueella osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi ohjaa sinut tarvittaessa työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). Monialaisessa yhteispalvelussa kotikuntasi laatii kanssasi monialaisen työllistymissuunnitelman.

Palvelut

Aiheesta muualla

Päivitetty: