Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Koska työttömyysturva on vastikkeellista, sinulla on oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia.

Työttömän työnhakijan oikeudet  

Kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi, sinulla on oikeus  

 • TE-toimiston tarjoamiin palveluihin  
 • työttömyysturvaan, jos täytät sen saamisen edellytykset  
 • saada apua työllistymiseen.  

Teet yhteistyössä TE-toimiston kanssa suunnitelman, johon kirjataan työnhaun tavoitteesi ja tehtävät, joiden avulla pääset tavoitteeseesi. Suunnitelmaa ja sen toteutumista arvioidaan kolmen kuukauden välein TE-toimiston asiantuntijan kanssa sopimallasi tavalla.    

Oikeuteesi saada työttömyysturvaa vaikuttaa se, työskenteletkö palkansaajana vai yrittäjänä vai työllistytkö omassa työssä (esimerkiksi omaishoitajana tai urheilijana). Myös työllistymisesi vaatimalla työmäärällä ja kestolla on merkitystä.  

TE-toimisto arvioi aina tapauskohtaisesti toimintasi vaatiman työmäärän, jolla on vaikutusta työttömyysturvaan. Ratkaisevaa päätoimisuutesi arvioinnissa on toiminnan vaatima työmäärä, ei saamasi tulot tai voitto. TE-toimiston arviointi ei välttämättä ole yhdenmukainen työttömyysturvan maksajien (KELA tai työttömyyskassa) tai verotuksessa tehtyjen ratkaisujen kanssa.  

Jos saat työttömyysturvaa, voit  

 • opiskella sivutoimisesti  
 • tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä, joka on palkatonta, tavanomaista ja yleishyödyllistä  
 • tehdä osa-aikatyötä  
 • toimia sivutoimisena yrittäjänä tai työskennellä lyhytkestoisesti toimeksiantosuhteessa  
 • aloittaa yritystoiminnan. Yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta, jos yritystoiminta on aloitettu työttömänä ollessa.  

Työttömän työnhakijan velvollisuudet  

Jos haet tai saat työttömyysturvaa, sinun pitää hakea kokoaikatyötä. Työttömyysturvan ehdoton edellytys on, että työnhakusi on voimassa. Työnhakusi pysyy voimassa, kun asioit TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovittuna ajankohtana sekä noudatat TE-toimiston sinulle Oma asiointi -palvelussa tai muun asioinnin yhteydessä antamia ohjeita ja määräaikoja.  

Sen lisäksi sinun pitää huolehtia seuraavista velvollisuuksista  

 • ole TE-toimiston tavoitettavissa, pidä yhteystietosi ajan tasalla ilmoittamalla muutokset Oma asiointi -palvelussa tai soittamalla puhelinpalveluun  
 • ota vastaan työtä, jota TE-toimisto tai työnantaja tarjoaa - TE-toimiston tekemät työtarjoukset velvoittavat, että otat yhteyttä työnantajaan ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa yhteydenotostasi  
 • ota vastaan koulutusta, jota TE-toimisto tarjoaa - TE-toimiston tarjoamat koulutustarjoukset velvoittavat, että haet työvoimakoulutukseen ja ilmoitat TE-toimistolle määräajassa hakemisestasi  
 • osallistu haastatteluihin sekä työllistymis-, aktivointi- tai kotoutumissuunnitelman tekemiseen ja tarkistamiseen  
 • hakeudu ja osallistu kaikkiin TE-toimiston kanssa tekemässäsi suunnitelmassa sovittuihin tai TE-toimiston muuten tarjoamiin työllistymistä edistäviin palveluihin sekä tee kaikki suunnitelmassa sovitut tehtävät ja ilmoita niiden toteutumisesta  
 • jos olet alle 25-vuotias ilman peruskoulun tai lukion jälkeistä koulutusta, joka johtaa tutkintoon ja antaa ammatillisia valmiuksia, niin työttömyysturvaa saadaksesi hae keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa, joiden edellytykset täytät - lisätietoja ja apua saat lähimmästä Ohjaamosta.  

Huomaathan, että työttömyysetuutesi määrään vaikuttaa aktiivisuutesi työnhakijana. Jos laiminlyöt velvollisuuksiasi, saatat menettää oikeutesi työttömyysturvaan määräajaksi tai toistaiseksi.   

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021. Tästä lähtien 25 eri alueella osa asiakkaista siirtyy TE-toimistosta kuntakokeilun asiakkaaksi. Työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet koskevat myös työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita. Jos olet kuntakokeilun asiakas, työllistymissuunnitelma laaditaan kanssasi kotikunnassasi, joka tarjoaa sinulle myös työllistymistä edistäviä palveluja. Asioithan kunnan edellyttämällä tavalla kotikunnassasi TE-toimiston sijasta.

Päivitetty: