Ilmoita muutoksista työttömyystilanteissasi

Työnhakijaksi ilmoittautuessasi sinulta on kysytty työttömyysturvan saamiseen vaikuttavista seikoista. Työttömyysturvan saajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle tilanteesi muuttumisesta. Kätevimmin ilmoitat muutoksista verkossa Oma asiointi -palvelussa. 

Ilmoita TE-toimistolle:  

  • työhön menosta, työn päättymisestä ja työajan muutoksista,  
  • yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta: yritystoimintana voidaan pitää oman yritystoimintasi lisäksi työskentelyä perheyrityksessä,  
  • työn tekemisestä muuten kuin palkansaajana tai yrittäjänä, esimerkiksi omaishoitajana,  
  • opiskelun aloittamisesta,  
  • kansalaisuuden muuttumisesta ja oleskeluluvan muutoksista,  
  • työllistymistä edistävän palvelun keskeytymisestä (yksittäisistä poissaoloista ilmoitetaan vain työttömyyskassalle tai Kelalle päiväraha- tai työmarkkinatukihakemuksessa) ja  
  • muutoksista yhteystiedoissasi.  

Edellä olevat ovat tyypillisimpiä ilmoitettavia muutoksia. Jos olet epävarma muutoksen vaikutuksesta oikeuteesi saada työttömyysturvaa, kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon tai työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalveluun. Saat myös tarkemmat ohjeet työn alkamisesta ja päättymisestä ilmoittamiseen, jos teet esimerkiksi säännöllistä keikkatyötä.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ilmoita muutoksista kotikuntaasi tai tarvittaessa TE-toimistoon. Kotikuntasi antaa sinulle ne työvoimapoliittiset lausunnot, jotka kuuluvat sen tehtäviin kuntakokeilusta säädetyn lain mukaan. Kotikuntasi kertoo sinulle, mihin kunnan antamat työvoimapoliittiset lausunnot perustuvat.

Palvelut

Lue lisää

Päivitetty: