Maahanmuuttajan työttömyysturva

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. 

Jotta sinut voidaan rekisteröidä työnhakijaksi, sinun pitää olla EU/ETA-kansalainen, EU/ETA-kansalaisen perheenjäsen tai sinulla pitää olla oleskelulupa. Jos oleskeluluvassa kuitenkin lukee, että saat työskennellä vain yhdellä, tietyllä työnantajalla, sinua ei voida rekisteröidä työnhakijaksi. Muut oleskelulupaan kirjatut rajoitukset, kuten että saat työskennellä vain tietyllä ammattialalla, eivät estä työnhakijaksi rekisteröintiä. 

Jos sinulla on jo työkokemusta Suomessa, ja jäät työttömäksi tai lomautetuksi, voit saada työttömyyspäivärahaa. Jos olet liittynyt työttömyyskassaan, työttömyyspäivärahan maksaa työttömyyskassasi. Jos et kuulu työttömyyskassaan, päivärahan maksaa Kela. Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan eli 300/400/500 päivää, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. 

Jos sinulla ei ole vielä riittävästi työkokemusta Suomesta, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Huomaa kuitenkin että, jos sinulla on tilapäinen B-oleskelulupa, et voi saada työmarkkinatukea. 

Työttömyysturvan saamiseen vaikuttaa myös, onko sinulla oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan päättää Kela. 

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet ollut kuntakokeilun asiakas ja työnhakusi on katkennut, voit olla yhteydessä kotikuntaasi tai TE-toimistoon. Tällöin arvioidaan, voitko rekisteröityä uudelleen työnhakijaksi.

Palvelut

Lue lisää

Aiheesta muualla

Päivitetty: