Opiskelijan työttömyysturva

Opintotuki ja työttömyysturva 

Päätoimisena opiskelijana ensisijainen tukesi on opintotuki. Opintotuesta vastaa Kela.  

Et voi saada opintotukea ja työttömyysturvaa samaan aikaan.    

Opiskelu työttömyysturvalla

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opinnot, kannattaa sinun tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella (ei alle 25-vuotiaille).  Ne ovat tapoja, joilla voi olla mahdollista opiskella työttömyysturvaa saaden.  

Palvelut

Päätoimiset opinnot  

Päätoimisena opiskelijana et yleensä ole oikeutettu työttömyysturvaan – et myöskään opiskelun loma-ajalla.    

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa  

 • ammattikorkeakoulututkinto  
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa 
 • lukio-opinnot, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.  

Päätoimisia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opinnot, joiden tavoitteena on  

 • ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan  
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai  
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen.  

Päätoimisia ovat myös muut opinnot, kun  

 • opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa  
 • opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä.  

TE-toimisto selvittää opintojesi pää- tai sivutoimisuuden.  

Opintojen päättyminen  

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti.  

Voit tarvittaessa osoittaa, että opintosi ovat päättyneet esimerkiksi  

 • tutkintotodistuksella  
 • erotodistuksella  
 • selvityksellä, että näyttökokeeseen valmistava koulutus on päättynyt.  

Opintojesi päättymistä osoittaa myös se, että opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyneenä olo tarkoittaa sitä, ettei sinulla ole opintosuorituksia etkä ole osallistunut opetukseen tai valmistellut ohjatusti esimerkiksi lopputyötäsi.  

Päivitetty: