Palkansaajan työttömyysturva

Palkansaajana teet työtä työ- tai virkasuhteessa ja voit työttömäksi joutuessasi saada työttömyysturvaa.  

Työttömyysturvan saaminen edellyttää, että

  • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi  
  • työnhakusi on voimassa  
  • haet kokoaikatyötä. 

Työttömyysturva on vastikkeellista. Se tarkoittaa, että olet valmis

  • ottamaan vastaan työtä tai koulutusta, jota sinulle tarjotaan
  • osallistumaan palveluihin, jotka edistävät työllistymistäsi.

Työn keston vaikutus työttömyysturvaan

Tekemäsi työn kesto ja päättymisen syy voivat vaikuttaa työttömyysturvaasi. 

Enintään kaksi viikkoa kestävä työsuhde  

Ilmoita työllistymisen päättymisestä työttömyysturvan maksajalle.  

Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, jos työllistyt enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön tai osa-aikatyöhön.  

Yli kaksi viikkoa kestävä työsuhde  

Ilmoita työllistymisestäsi TE-toimistoon Oma asiointi -palvelun kautta tai puhelimitse henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.

Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, jos työllistyt osa-aikatyöhön.

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan, jos työllistyt yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön.  

Voit halutessasi jatkaa työnhakijana TE-toimistossa tai päättää työnhaun kokonaan

Jos päätät työnhaun, sinulla ei ole oikeutta työttömyysturvaan.  

Jos jatkat työnhakijana, TE-toimisto selvittää oikeutesi saada työttömyysturvaa. Työttömyysturvan saaminen edellyttää muun muassa, että pidät työnhakusi voimassa ja haet työkykysi mukaista kokoaikatyötä.   

Työnhakijalla voi olla oikeus työttömyysturvaan yritystoiminnan ja omassa työssä työllistymisen estämättä neljän kuukauden ajalta, jos uusi toiminta alkaa työttömänä ollessa. Työnhakijalla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, jos kyseessä on yli kaksi viikkoa kestävä osa-aikainen työsuhde.  

Työsuhteen päättyminen

Työsuhteen kestosta riippumatta työsuhteesi päättymisen syyllä voi olla merkitystä työttömyysturvan saamisen näkökulmasta. 

Jos työsuhde on ollut määräaikainen ja olet työskennellyt sen päättymiseen saakka, sinulla on oikeus työttömyysturvaan työn päättymisen jälkeen, mikäli edellytykset muuten täyttyvät

Jos työsuhteesi päättyy omasta pyynnöstäsi, TE-toimisto selvittää irtisanoutumisen vaikutuksen työttömyysturvan saamiseen. 

Toimintaohjeet työn alkaessa ja päättyessä

Ollessasi TE-toimiston asiakkaana ilmoita aina muutoksista työtilanteessasi TE-toimistolle. Sen voi tehdä helpoiten verkossa Oma asiointi-palvelussa.

Ilmoita TE-toimistolle myös aiotko hakea työttömyysturvaa muutoksen jälkeen. TE-toimisto tekee tällöin tarvittaessa uuden työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan.

Huomaa, että työttömyysturvaa voidaan maksaa sinulle vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-toimistossa ja haet kokoaikatyötä. Työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä saavan työnhakijan ei tarvitse hakea kokoaikatyötä.  

Vapaaehtois- ja talkootyö

Vapaaehtois- ja talkootyö ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos se on palkatonta ja tavanomaista yleishyödyllistä työtä. Työttömyysturvaa ei voi saada, jos et vapaaehtoistyön tai talkootyön takia voi vastaanottaa kokoaikatyötä.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyysetuuden maksajalle silloin, kun sen antaminen kuuluu kunnan tehtäviin kuntakokeilusta säädetyn lain mukaan. Myös kunta voi tehdä sinulle tarvittaessa selvityspyynnön, johon voit helpoiten vastata Oma asioinnissa.

Palvelut

Lue lisää

Päivitetty: