Vamman tai sairauden vaikutus työkykyyn (osatyökykyisyys)

Kun valitset ammattia tai koulutusta, sinun täytyy kiinnostuksen ja taipumusten lisäksi ottaa huomioon mahdolliset vammasi tai sairautesi aiheuttamat rajoitukset.  

Vamma tai sairaus ei usein vaikuta työnsaantiin tai ammattialan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä työkyvyttömyyttä. Mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla parantavat  

  • oikein valittu ja mitoitettu työ  
  • työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti  
  • riittävä osaaminen ja koulutus  
  • TE-toimiston tuki työllistymiseen  

Selvitä terveydentilasi ja omat tarpeesi  

Selvitä terveydentilasi, jos sitä ei ole pitkään aikaan tarkastettu tai siinä on mielestäsi tapahtunut muutoksia. Tarvitset lääkärinlausunnon saadaksesi työkyvyn tuen palveluita 

  • jos sinulla on työpaikka, työnantajasi on järjestänyt työterveyshuollon, joka vastaa työkykysi tuesta  
  • jos opiskelet, käytössäsi on opiskelijaterveydenhuolto  
  • jos olet työtön, voit hakeutua kuntasi järjestämään työttömien terveystarkastukseen. 

Esimerkiksi työkokeilu, palkkatuki ja terveystarkastuksessa käyminen voivat auttaa sinua selvittämään työkykyäsi ja soveltuvuuttasi eri paikkoihin ja aloille. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi työn olosuhteiden järjestelyyn työpaikalla. Myös ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta voivat osaltaan auttaa selvittämään sinulle sopivia vaihtoehtoja, erityisesti silloin, jos alan vaihtaminen tai lisäkouluttautuminen on sinulle ajankohtaista.  

Jos tilanteesi on haastava ja sisältää esimerkiksi elämänhallinnan ongelmia, kannattaa selvittää mahdollisuuksia myös kuntouttavaan työtoimintaan tai viranomaisten yhteiseen työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun (TYP). 

Vastuu työttömän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin koordinoimisesta on TE-toimistolla. TE-toimisto voi tarvittaessa ohjata sinut kunnan terveyspalveluihin.  

Kuntien järjestämän terveysneuvonnan ja terveystarkastusten on tuettava työttömän työ- ja toimintakykyä, ehkäistävä sairauksia sekä edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Tarvittaessa henkilöt on ohjattava hoitoon tai lääkinnälliseen, ammatilliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen.  

Työttömien työ- ja toimintakykyä täytyy arvioida työttömyyden eri vaiheissa perusterveydenhuollossa ja tarpeen vaatiessa erikoissairaanhoidossa.  

Työnantaja voi saada järjestelytukea muutoksiin työpaikalla  

Työpaikan saanti tai sen säilyttäminen voi edellyttää muutoksia työpaikalla. Saatat myös tarvita apua joissakin työtehtävissä.  

Ennen kuin solmit työsuhteen, keskustele TE-toimiston asiantuntijan kanssa, voiko työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea. Jos sinulla jo on työpaikka, näistä muutostarpeista kannattaa keskustella työterveyshuollossa.  

Työnantajalla on sekä velvollisuus että usein myös halu mukauttaa työtä ja työolosuhteita kohtuullisesti, jos se poistaa vamman tai sairauden aiheuttaman haitan työnteossa. Työolosuhteiden järjestelytuella voi myös auttaa työssä olevia pysymään työssä. Tuen hakee työnantaja.  

Kuntoutus parantaa mahdollisuuksiasi työelämässä  

Vammasta tai sairaudesta johtuva erityinen palvelutarve voidaan ottaa huomioon kaikissa julkisissa työvoimapalveluissa. Yksin ei tarvitse jäädä. Voitte miettiä työllistymisasioita vaikkapa yhdessä työhönvalmentajan kanssa tai pyytää kunnan sosiaalitoimen mukaan pohdintoihin. Yhteystiedot löydät yleensä parhaiten kunnan omilta verkkosivuilta.  

TE-palvelujen lisäksi saatat tarvita myös muuta tukea ja kuntoutusvaihtoehtoja, jotta pääset työelämään, voit pysyä työssä tai työllistyä.  

Liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset, työeläkeyhtiöt ja Kansaneläkelaitos järjestävät lakisääteistä ammatillista kuntoutusta. Siihen pääsy edellyttää, että määrätyt vaatimukset täyttyvät. Laitokset myös turvaavat toimeentulon ajalta, jolloin ne järjestävät tai korvaavat monipuolista kuntoutusta.  

Jos arvelet, että olet oikeutettu ammatilliseen kuntoutukseen, on tärkeää selvittää oikea taho, joka siitä vastaa. Jos olet työssä, ota yhteyttä työterveyshuoltoosi. Voit keskustella kuntoutusmahdollisuuksista myös hoitavan lääkärisi kanssa. TE-toimiston asiantuntija auttaa myös selvittämään mahdollisuuksia kuntoutukseen.  

Todistus osatyökykyiselle työnhakijalle  

TE-toimiston asiakkaana voit pyytää TE-toimistosta todistuksen suurtyönantajalle siitä, että sinut on merkitty TE-toimiston asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Työntekijänä sinun pitää toimittaa todistus työnantajalle.  

Palvelut 

Aiheesta muualla

Päivitetty: