Palvelut

Suodata palveluita

Löytyi 80 osumaa

 • Abesti ja tekniset purkutyöt

  Olemme erikoistuneet haastaviin asbestin ja muiden haitta-aineiden purkuihin. Suoritamme myös rakennus purkuja ja rakennus siivouksia.

 • Alueellinen kuljetustuki

  Harvaan asuttujen alueiden pk-yrityksille tuotteiden kuljetuskustannusten alentamiseen tarkoitettu avustus.

 • Ammatinvalinta ja uraohjaus

  Ammatinvalinta- ja uraohjaus on TE-palvelujen psykologien tarjoamaa ohjausta ammatti-, koulutus- tai työvaihtoehtojen arviointiin ja valintoihin.

 • Ansiopäiväraha

  Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille.

 • CAD Rekrykoulutus, Etelä-Savo

  Koulutukseen osallistujat pääsevät päivittämään CAD-osaamisensa ja saavat tilaisuuden näyttää taitonsa...

 • CV-labra

  CV-labra auttaa sinua saattamaan CV:si tähän päivään ja varmistaa, ettei työnhakusi jää ainakaan CV:stä kiinni.

 • EURES-verkoston jäseneksi hakeutuminen

  Eures-verkostoon voivat hakea jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi kaikki yritykset ja kolmannen sektorin organisaatiot.

 • Kotoutujan alkukartoitus

  Kotoutujan alkukartoituksen tavoitteena on selvittää, millä palveluilla parhaiten edistetään sinun kotoutumistasi ja työllistymistäsi.

 • Kotoutujan omaehtoinen opiskelu

  Omaehtoinen opiskelu on vaihtoehto TE-toimiston kotoutumiskoulutuksille. Se voi myös nopeuttaa kotoutumistasi.

 • Kotoutumiskoulutus

  Kotoutumiskoulutuksessa saat kielitaidon opetuksen lisäksi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä.

 • Kotoutumissuunnitelma

  Kotoutumissuunnitelman tarkoituksena on tukea kotoutumistasi ja tavoitteittesi toteutumista.

 • Koulutuskokeilu

  Oppilaitoksessa suoritettavassa koulutuskokeilussa voit käydä tutustumassa ammatillisiin opintoihin sekä selvittää soveltuvuuttasi kyseiselle alalle.

 • Koulutusneuvonta

  TE-palvelujen koulutusneuvonta vastaa kysymyksiin koulutukseen hakeutumisesta, opintojen sisällöistä, opintoetuuksista ja ammateista.

 • Liikkuvuusavustus

  Liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja silloin, kun vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi.

 • Maaseudun yritystuet: investointituki

  Investointituki on harkinnanvarainen tuki, jota voi hakea yrityksen aloittamisessa tai laajentamisessa tarvittaviin investointeihin.

 • Maatalouden investointituki

  Maatalouden investointituki on harkinnanvarainen avustus, jonka avulla voit kehittää maatilasi toimintaa.

 • Merimiesten matkakustannusten korvaus

  Valtio korvaa merimiehen työnantajalle tämän maksamia työntekijän matkakustannuksia alukselta kotiin ja kotoa alukselle.

 • MuutosKoulutus

  MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta.

 • Nuoret kohti työtä!

  Oletko alle 30-vuotias, perustutkinnon suorittanut ja ollut pitkään työttömänä? Löydä polkusi kohti omaa tavoitetta.

 • Nuoret töihin!

  Oletko alle 30-vuotias työtön työnhakija? Voit saada henkilökohtaista tukea työllistymiseen tai yrityksen perustamiseen.

 • Oikeat osaajat palveluna

  Työnantajalle mahdollisuus saada osaajia joustavalla b2b -sopimuksella. Työnhakijalle mahdollisuus saada mielenkiintoisia töitä projektien, IT:n, HR:n...

 • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

  TE-toimiston asiakkaana voit saada työttömyysetuutta päätoimista tai lyhytkestoista opiskelua varten, jos tarvitset osaamisen kehittämistä.

 • Osaamisen kehittäminen

  Valmennusohjelmia rekrytoinnin, johtamisen, muutoksen jalkauttamisen ja urakehityksen tueksi. Satojen organisaatioiden ja tuhansien johtajien kokemukse...

 • Palkkatuki työnhaun apuna

  Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

 • Palveluiden markkinapaikka

  Etsitkö lastenvahtia tai yrityskonsulttia? Löydät heidät yhdestä paikasta. Palveluita tarjoavat ovat itsenäisiä yrittäjiä,...

 • RekryKoulutus

  RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

 • Tuotekehitys

  Tarjoamme asiakkaillemme tuotesuunnittelua. Monialaisella projektitiimillä (teollinen muotoilu, elektroniikkasuunnittelu, ohjelmistosuunnittelu, mekaniikkasuunnittelu...

 • Työllistä taidolla

  TE-toimiston ja ELY-keskuksen yrittäjille tarjoama maksuton asiantuntijapalvelu, jossa saat Arffmanin ammattilaisilta avun ensimmäisen työntekijän...

 • Työnohjauspalvelu

  Työnohjauspalvelua yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Työnohjaus perustuu dialogisuuteen.

 • Työhönvalmennus

  Työhönvalmentaja ohjaa ja tukee henkilökohtaisesti työllistymisessä.

 • Työkokeilu

  Työkokeilu mahdollistaa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämisen oikeissa käytännön työtehtävissä.

 • Työkokeilun järjestäminen työpaikalla

  Työnantaja voi tarjota ammatti- ja uravaihtoehtoja miettivälle henkilölle mahdollisuuden kokeilla työn tekemistä aidossa työympäristössä.

 • Työllistä taidolla

  Työllistä taidolla on maksuton palvelu, jossa yrittäjä saa neuvontaa työvoiman hankkimisesta ja työnantajuudesta.

 • Työllisyyspoliittinen avustus

  Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto hankkii hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen.

 • Työnhakuvalmennus

  Työnhakutaitoja voi opiskella TE-toimistojen työnhakuvalmennuksissa tai valtakunnallisissa työnhaun verkkoryhmissä.

 • Työnhaun tietopalvelut

  Työnhaun tietopalvelut kokoavat tietoa työstä ja työn hakemisesta.

 • Työolosuhteiden järjestelytuki

  Työllistymistä tai työn säilyttämistä voidaan tukea, kun henkilön vamma tai sairaus vaikuttaa työllistymiseen tai työn säilyttämiseen.

 • Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto

  Työhyvinvointiverkosto on alueellisesti toimiva, kaikille avoin, maksuton verkosto ja työhyvinvointiasioihin liittyvä eri toimijoiden kohtaamispaikka.

 • Työsuojeluviranomaisten neuvontapalvelu

  Työsuojeluviranomaisten neuvonta tarjoaa tietoa ja vastauksia työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

 • Työttömyysturvaneuvonta

  TE-toimisto neuvoo työnhakijoita työttömyysetuuden hakemisessa ja kertoo sen saamisen yleisistä ehdoista.

 • Työvoimakoulutus

  Työvoimakoulutuksella kehität ja täydennät osaamistasi työmarkkinoiden tarpeisiin.

 • TäsmäKoulutus

  TäsmäKoulutus on yrityksesi ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta.

 • Unelmien työ -verkkokoulutus

  Unelmien työ -verkkokoulutuksen avulla löydät unelmien työsi. Koulutuksen jälkeen ymmärrät, mistä oma unelmien...

 • Uravalmennus

  Uravalmennus tarjoaa TE-toimiston työnhakija-asiakkaille ohjausta ja tukea uravaihtoehtojen selvittämiseen sekä työelämävalmiuksien kehittämiseen.

 • Uravalmennus

  Uravalmennus auttaa sinua selkeyttämään urasi suunnan. Voit olla työurasi aivan alussa tai jo työuralla edennyt. Jo yksi tunnin...

 • Vuorottelukorvaus

  Vuorottelukorvaus on vuorotteluvapaan ajalta maksettava etuus. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen vuorottelukorvauksen.

 • Vuorotteluvapaalle jääminen

  Työntekijänä vuorotteluvapaalle jääminen lisää vapaa-aikaa ja antaa vuorotteluvapaasijaiselle mahdollisuuden tehdä työtä.

 • WorkPilots

  WorkPilots on mobiilipalvelu ja matalan kynnyksen mahdollisuus keikkatöiden teettämiselle ja tekemiselle. Palvelumme kautta voit helposti tilata ja tehdä...

 • Yrityksen perustamisneuvonta

  Valtakunnallinen Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia yrittäjiä tyypillisimmissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.