Palvelut

Suodata palveluita

Löytyi 63 osumaa

 1. Alueellinen kuljetustuki

  Harvaan asuttujen alueiden pk-yrityksille tuotteiden kuljetuskustannusten alentamiseen tarkoitettu avustus.

 2. Ammatinvalinta ja uraohjaus

  Ammatinvalinta- ja uraohjaus on TE-palvelujen psykologien tarjoamaa ohjausta ammatti-, koulutus- tai työvaihtoehtojen arviointiin ja valintoihin.

 3. EURES-verkoston jäseneksi hakeutuminen

  Eures-verkostoon voivat hakeutua jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi kaikki yritykset ja kolmannen sektorin organisaatiot.

 4. Kotoutujan alkukartoitus

  Kotoutujan alkukartoituksen tavoitteena on selvittää, millä palveluilla parhaiten edistetään sinun kotoutumistasi ja työllistymistäsi.

 5. Kotoutujan omaehtoinen opiskelu

  Omaehtoinen opiskelu on vaihtoehto TE-toimiston kotoutumiskoulutuksille. Se voi myös nopeuttaa kotoutumistasi.

 6. Kotoutumiskoulutus

  Kotoutumiskoulutuksessa saat kielitaidon opetuksen lisäksi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä.

 7. Kotoutumissuunnitelma

  Kotoutumissuunnitelman tarkoituksena on tukea kotoutumistasi ja tavoitteittesi toteutumista.

 8. Koulutuskokeilu

  Oppilaitoksessa suoritettavassa koulutuskokeilussa voit käydä tutustumassa ammatillisiin opintoihin sekä selvittää soveltuvuuttasi kyseiselle alalle.

 9. Koulutusneuvonta

  TE-palvelujen koulutusneuvonta vastaa kysymyksiin koulutukseen hakeutumisesta, opintojen sisällöistä, opintoetuuksista ja ammateista.

 10. Maaseudun yritystuet: investointituki

  Investointituki on harkinnanvarainen tuki, jota voi hakea yrityksen aloittamisessa tai laajentamisessa tarvittaviin investointeihin.

 11. Maatalouden investointituki

  Maatalouden investointituki on harkinnanvarainen avustus, jonka avulla voit kehittää maatilasi toimintaa.

 12. Merimiesten matkakustannusten korvaus

  Valtio korvaa merimiehen työnantajalle tämän maksamia työntekijän matkakustannuksia alukselta kotiin ja kotoa alukselle.

 13. MuutosKoulutus

  MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta.

 14. Nuoret kohti työtä!

  Oletko alle 30-vuotias, perustutkinnon suorittanut ja ollut pitkään työttömänä? Löydä polkusi kohti omaa tavoitetta.

 15. Nuoret töihin!

  Oletko alle 30-vuotias työtön työnhakija? Voit saada henkilökohtaista tukea työllistymiseen tai yrityksen perustamiseen.

 16. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

  TE-toimiston asiakkaana voit saada työttömyysetuutta päätoimista tai lyhytkestoista opiskelua varten, jos tarvitset osaamisen kehittämistä.

 17. Palkkatuki työnhaun apuna

  Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin.

 18. RekryKoulutus

  RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.

 19. Työhönvalmennus

  Työhönvalmentaja ohjaa ja tukee henkilökohtaisesti työllistymisessä.

 20. Työkokeilu

  Työkokeilu mahdollistaa ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämisen oikeissa käytännön työtehtävissä.

 21. Työkokeilun järjestäminen työpaikalla

  Työnantaja voi tarjota ammatti- ja uravaihtoehtoja miettivälle henkilölle mahdollisuuden kokeilla työn tekemistä aidossa työympäristössä.

 22. Työllistä taidolla

  Työllistä taidolla on maksuton palvelu, jossa yrittäjä saa neuvontaa työvoiman hankkimisesta ja työnantajuudesta.

 23. Työllistämispalkkio

  Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle, jolle on myönnetty palkkatukea aikaisintaan 1.9.2018, voidaan myöntää 4000 € työllistämispalkkio.

 24. Työllisyyspoliittinen avustus

  Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimisto hankkii hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen.

 25. Työnhakuvalmennus

  Työnhakutaitoja voi opiskella TE-toimistojen työnhakuvalmennuksissa tai valtakunnallisissa työnhaun verkkoryhmissä.

 26. Työnhaun tietopalvelut

  Työnhaun tietopalvelut kokoavat tietoa työstä ja työn hakemisesta.

 27. Työolosuhteiden järjestelytuki

  Työllistymistä tai työn säilyttämistä voidaan tukea, kun henkilön vamma tai sairaus vaikuttaa työllistymiseen tai työn säilyttämiseen.

 28. Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto

  Työhyvinvointiverkosto on alueellisesti toimiva, kaikille avoin, maksuton verkosto ja työhyvinvointiasioihin liittyvä eri toimijoiden kohtaamispaikka.

 29. Työsuojeluviranomaisten neuvontapalvelu

  Työsuojeluviranomaisten neuvonta tarjoaa tietoa ja vastauksia työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

 30. Työttömyysturvaneuvonta

  TE-toimisto neuvoo työnhakijoita työttömyysetuuden hakemisessa ja kertoo sen saamisen yleisistä ehdoista.

 31. Työvoimakoulutus

  Työvoimakoulutuksella kehität ja täydennät osaamistasi työmarkkinoiden tarpeisiin.

 32. TäsmäKoulutus

  TäsmäKoulutus on yrityksesi ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta.

 33. Uravalmennus

  Uravalmennus tarjoaa TE-toimiston työnhakija-asiakkaille ohjausta ja tukea uravaihtoehtojen selvittämiseen sekä työelämävalmiuksien kehittämiseen.

 34. Vuorotteluvapaalle jääminen

  Työntekijänä vuorotteluvapaalle jääminen lisää vapaa-aikaa ja antaa vuorotteluvapaasijaiselle mahdollisuuden tehdä työtä.

 35. Yrityksen perustamisneuvonta

  Valtakunnallinen Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia yrittäjiä tyypillisimmissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.