Yritysten kehittämispalvelut: Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutus ELY-keskus

Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutuksessa tunnistetaan yrityksen kehittämistä vaativia talouteen tai tuottavuuteen liittyviä osa-alueita.

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.

Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutuksen kohderyhmänä ovat muutostilanteessa olevat pk-yritykset, jotka haluavat kehittää yritystään talouden ja tuottavuuden näkökulmasta. Koulutukseen voivat osallistua yrityksen johto ja avainhenkilöt. Toimialapainotus tai tarkennettu kohderyhmän mukainen painotus on mahdollinen.

Koulutuksen tavoitteena on tarkentaa käsitystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja talouden merkityksestä liiketoiminnan suunnittelun ja johtamisen työkaluna. Koulutuksen aikana käydään läpi talousinformaation merkitys liiketoiminnassa, talouden ja tuottavuuden välinen suhde (ml. henkilöstöasiat) sekä yritysjuridiikkaa ja –verotusta. Koulutuksen ja konsultointipäivien aikana osallistujat tunnistavat kehittämistä vaativia talouteen tai tuottavuuteen liittyviä osa-alueita yrityksessä ja saavat tukea niiden kehittämiseen.

Koulutus sisältää 10 lähipäivää ja kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää.

Koulutuspalvelujen sähköinen hakemus

Koulutuksiin haetaan koulutuskohtaisen hakemuslinkin kautta sähköisellä hakemuksella.

Siirry verkkoasiointiin

Koulutukseen voivat osallistua ilman toimialarajoituksia muutostilanteessa olevat pk-yritykset.

Hae koulutukseen alkavien koulutusten tiedoista löytyvän hakulinkin kautta.

Palveluntuottaja laskuttaa yrityksen oman maksuosuuden yritykseltä.

Lisätietoa koulutuksesta saat ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen yhteyshenkilöiltä ja Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoaa tietoa julkisista yritys- ja työantajapalveluista.

Yhteystiedot

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

ma-pe: 09:00-16:15

Poikkeusaukioloajat

5.11.2021:
ma: 09:00-15:00
23.12.2021:
ma: 09:00-15:00
26.10.2021:
ma: 11:00-16:15

Kielet: suomi ja ruotsi
Toteuttaja:
Valtakunnallisesti kilpailutetut palveluntuottajat
Maksullisuus: maksullinen
Koulutuksen hinta asiakkaalle on 1590 € + alv / osallistuja.

Päivitetty: