Kulukorvaus TE-toimiston järjestämiin palveluihin osallistumisen ajalta TE-toimisto

Palvelu

TE-toimisto korvaa matka- ja ylläpitokustannuksia kulukorvauksena osallistuessasi työllistymistä edistävään palveluun.

TE-toimisto maksaa harkinnanvaraisesti kulukorvausta työtä vailla oleville henkilöasiakkaille, jotka osallistuvat

  • työvoimakoulutukseen
  • työnhaku- ja uravalmennukseen
  • työ- tai koulutuskokeiluun

Kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa päivässä enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Kulukorvaus on 18 euroa päivässä, jos palvelu toteutetaan työssäkäyntialueesi ulkopuolella. Kulukorvaus on 18 euroa myös silloin, kun palvelu järjestetään työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu kustannuksia majoituksesta.

Kulukorvausta maksetaan vain palveluun osallistumispäiviltä. Loma- ja poissaolopäiviltä kulukorvausta ei makseta.

TE-toimisto voi maksaa harkinnan mukaan kulukorvausta, jos et ole oikeutettu saamaan sitä Kelasta tai työttömyyskassasta tai minkään muun lain nojalla. TE-toimisto ei voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta, jos sinulla on mahdollisuus saada työttömyysetuutta ilmoittautumalla TE-toimistossa työttömäksi työnhakijaksi.

Toimi näin

Jos saat työttömyysetuutta, Kela tai työttömyyskassa myöntää kulukorvauksen työttömyysetuuden maksamisen yhteydessä ja sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Jos sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, keskustele TE-toimistossa mahdollisuudestasi saada TE-toimiston maksamaan harkinnanvaraista kulukorvausta. Hae TE-toimiston maksamaa harkinnanvaraista kulukorvausta täyttämällä lomake Työ- ja elinkeinotoimistolta haettava kulukorvaus (TEM 612) ja palauta lomake TE-toimistoon. Kulukorvausta on haettava kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä. Korvaus maksetaan jälkikäteen.

TE-palveluiden henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

Puhelinpalvelusta saat apua kaikissa TE-palveluissa asiointiin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa ja verkkopalvelujen käytössä.

Yhteystiedot

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

Puhelinpalvelu
ma-pe: 09:00-16:15

Miten palvelu toteutetaan

Palvelun kielet

Suomi ja ruotsi

Palvelun maksullisuus

Maksuton

Palvelun toteuttaa

TE-toimisto

Hyödyllisiä linkkejä