EURES-verkoston jäseneksi hakeutuminen Työ- ja elinkeinoministeriö

Eures-verkostoon voivat hakea jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi kaikki yritykset ja kolmannen sektorin organisaatiot.

Eures-verkostoon voivat hakeutua jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi kaikki yritykset ja kolmannen sektorin organisaatiot. Verkoston jäsenet hyväksyy hakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriö.

Eures on EU- ja ETA-maat kattava rekrytointi- ja työnvälityspalvelu, jonka tavoitteena on lisätä työvoiman liikkuvuutta ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta. Eures-verkoston jäseniä ja yhteistyökumppaneita voivat olla kaikki yritykset ja kolmannen sektorin organisaatiot, jotka hakevat ja hyväksytään mukaan Eures-verkostoon.

Eures-verkoston jäsenten ja yhteistyökumppanien palvelut työhakijoille voivat sisältää esimerkiksi tietoa kohdemaan elin- ja työoloista tai tukea sopivien työpaikkojen löytämiseen ja työhakemusten laatimiseen. Työnantajille suunnatut palvelut voivat sisältää muun muassa tietoa ja neuvontaa rekrytoinnista toisista EU- tai ETA-maista, apua kansainvälisten osaajien löytämiseen sekä muita palveluja kuten koulutusta ja asettautumisen palveluja.

Verkoston jäseneksi tai kumppaniksi tulevalla on oltava tuloverolain (1535/1992) 13 a §:n mukainen kiinteä toimipaikka Suomessa.

Hakeudu EURES-verkoston palvelun tarjoajaksi täyttämällä palvelukuvaukseen liitetty lomake. Toimita täytetty lomake työ- ja elinkeinoministeriöön. Haku on jatkuva sekä maksuton. Hakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 2 viikkoa.

Kielet: suomi, ruotsi, englanti ja saksa
Toteuttaja: TE-toimisto
Maksullisuus: maksuton

Päivitetty: