Business Finlandin rahoituspalvelut Business Finland Oy

Rahoitusta liiketoiminnan eri vaiheisiin

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa.

Tarjoamme rahoitusta, kun yritys tähtää kasvuun kansainvälisillä markkinoilla ja haluaa kehittää liiketoimintaa innovaatioiden avulla. Näin jaamme riskiä, joka liittyy uuden liiketoiminnan luomiseen ja kasvuun. Neuvomme ja sparraamme myös eurooppalaisen ja muun kansainvälisen rahoituksen hakemisessa.

Valitsemme asiakkaiksi kansainväliseen kasvuun tähtääviä yrityksiä, joilla on loistava tiimi, osaamista ja intoa kansainväliseen kasvuun, riskinottokykyä sekä riittävästi omarahoitusta ja resursseja.

Rahoitus on avustusta tai lainaa, ja rahoitus kattaa osan kehitysprojektin kustannuksista. Yrityksen pitää pystyä rahoittamaan itse osa projektista.

Kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön väyliä ovat esimerkiksi Euroopan komission rahoittamat ohjelmat, Euroopan maiden yhteiset ohjelmat, eurooppalaiset yhteistyöverkostot ja yhteistyö maailmanlaajuisesti. Business Finland voi rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksella suomalaisia yrityksiä kansainvälisissä ohjelmissa.

Asiakkaitamme ovat yritykset, joilla on kilpailuedun tuova liikeidea sekä kykyä ja halua kasvaa. Rahoituksemme pääkohderyhmää ovat kansainväliseen kasvuun tähtäävät pk-yritykset. Pääsääntöisesti yritysten pitää pystyä panostamaan kehitysprojektiin myös omaa rahaa, joten omarahoitusosuuden on oltava olla kunnossa.

Palvelu on maksuton.

Ennen kuin täytät sähköisen hakemuksen, ole yhteydessä Business Finlandin tunnustelupalveluun tai asiantuntijoihin.

Kielet: suomi, englanti ja ruotsi
Toteuttaja: Business Finland Oy
Maksullisuus: maksuton

Päivitetty: