Vuorotteluvapaalle jääminen TE-toimisto

Työntekijänä vuorotteluvapaalle jääminen lisää vapaa-aikaa ja antaa vuorotteluvapaasijaiselle mahdollisuuden tehdä työtä.

Vuorotteluvapaa on työnantajan kanssa sovittava järjestely pidemmästä vapaasta, jossa vapaudut määräajaksi palvelussuhteeseesi kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Työnantajasi sitoutuu palkkaamaan vapaatasi vastaavaksi ajaksi TE-toimistoon ilmoittautuneen työttömän työnhakijan.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteri-päivää.

Vuorotteluvapaa tarjoaa

  • vuorottelijalle mahdollisuuden pitempiaikaiseen vapaaseen, jonka hän voi käyttää haluamallaan tavalla, esimerkiksi opiskeluun, lasten ja muiden omaisten hoitoon taikka lepoon ja harrastuksiin,
  • työttömälle (sijaiselle) mahdollisuuden määräaikaisen palvelussuhteen avulla ylläpitää ja kehittää työtaitojaan sekä parantaa mahdollisuuksiaan sijoittua työmarkkinoille
  • työnantajalle uusien työntekijöiden rekrytointikanavan sekä mahdollisuuden saada joustavuutta ja uutta osaamista työyhteisöön.

Vuorotteluvapaalle jäävän on oltava työsuhteessa tai virkasuhteessa tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa. Vuorottelijan täytyy olla kokoaikatyöntekijä tai hänen työaikansa on oltava yli 75 % alan kokoaikaisen työntekijän työajasta. Päätoiminen yrittäjä ei voi jäädä vuorotteluvapaalle.

Vuorotteluvapaalta ei voi jäädä suoraan eläkkeelle. Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on hänen vanhuuseläkkeensä alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaata voi saada, jos ennen vuorotteluvapaata on ollut 20 vuotta työssä. Tästä ajasta enintään neljännes voi olla työntekoon rinnastettavaa aikaa eli aikaa, jolta on maksettu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa. Myös hoitovapaalla sekä varusmies- ja siviilipalveluksessa oloaika on työntekoon rinnastettavaa aikaa.

Uudelle vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että on kerryttänyt uutta työhistoriaa viisi vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voi palkata henkilön, joka on ollut työtön yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijainen voi olla myös alle 30-vuotias henkilö, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi sekä henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaessa alle on 25-vuotias tai yli 55- vuotias. Sijaisen on oltava työttömänä työnhakijana TE-toimistossa välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Selvitä hyvissä ajoin ennen vuorottelusopimuksen tekemistä työttömyysetuutesi maksajan kanssa, riittääkö työhistoriasi vuorotteluvapaalle jäämiseen. Ota myös yhteyttä TE-toimistoon vuorotteluvapaan edellytysten selvittämiseksi.

Sovi vapaasta kirjallisesti työnantajasi kanssa (Vuorotteluvapaasopimus). Toimita kolmena kappaleena täytetystä ja molempien allekirjoittamasta sopimuksesta yksi kappale TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Lähetä TE-toimistoon myös sijaisesi työsopimus, määräyskirja tai muu luotettava selvitys hänen palkkaamisestaan vuorotteluvapaasi ajaksi ennen vuorotteluvapaan alkamista tai viipymättä vuorotteluvapaan alkamisen jälkeen.

TE-palveluiden henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

Puhelinpalvelusta saat apua kaikissa TE-palveluissa asiointiin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa ja verkkopalvelujen käytössä.

Yhteystiedot

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

Aukioloajat

Puhelinpalvelu
ma-pe: 09:00-16:15

Kielet: suomi ja ruotsi
Toteuttaja: TE-toimisto
Maksullisuus: maksuton

Päivitetty: