Toimintaympäristön kehittämisavustus ELY-keskus

Toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnetään pk-yritysten toimintaympäristöä edistäviin kehittämishankkeisiin.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää voittoa tavoittelemattomille julkisille ja yksityisille yhteisöille sekä säätiöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on aikaansaada välittömiä vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön tai yritystoiminnan kehittymisedellytyksiin. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hakijan perustoiminnasta erilliseen kehittämishankkeeseen, jolla arvioidaan edistettävän merkittävästi alueen pienten ja keskisuurten yritysten käynnistämistä, kasvua tai kehittämistä.

Avustusta voidaan myöntää

  • yritystoiminnan kannalta tarpeellisiin selvityksiin
  • yritysten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen
  • yritysten yhteistyön edistämiseen sekä
  • muihin yritysten toimintaympäristöä ja kehittymisedellytyksiä parantaviin hankkeisiin.

Yritystukien sähköinen asiointi

ELY-keskusten yritystukien sähköisessä asiointipalvelussa haetaan ELY-keskusten yritystukia ja niiden maksatusta.

Siirry verkkoasiointiin

Hakijan tulee olla voittoa tavoittelematon julkinen tai yksityinen yhteisö/säätiö.

Kehittämistoimenpiteitä voidaan tukea enintään 80 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista. Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea enintään 45 %:lla avustuksen perusteena olevista menoista.

Avustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu taikka muu hankkeen toteuttamisesta peruuttamattoman tekevä sitoumus merkitsee hankkeen aloittamista. Hankkeen aloittamiseksi ei katsota hankkeen valmisteluun liittyviä toimenpiteitä kuten suunnittelutyötä, lupien hankintaa ja toteutettavuustutkimuksia. Avustus pienille ja keskisuurille yrityksille tarjottavan palvelun kehittämiseen myönnetään de minimis -tukena.

  1. Ennen hakemuksen jättöä kehittämishankkeen sisältöä on hyvä hahmotella etukäteen sekä selvittää myös muun hankkeeseen vaadittavan omarahoituksen saatavuus ja riittävyys. Ennen hakemuksen jättämistä on aina suositeltavaa olla yhteydessä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan ja keskustella hankkeen rahoituskelpoisuudesta.
  2. Hae toimintaympäristön kehittämisavustusta Lomake.fi-asiointipalvelussa.
  3. Hae toimintaympäristön kehittämisavustuksen maksatusta Yritystukien sähköisessä asioinnissa.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoaa tietoa julkisista yritys- ja työantajapalveluista.

Yhteystiedot

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

ma-pe: 09:00-16:15

Poikkeusaukioloajat

5.11.2021:
ma: 09:00-15:00
23.12.2021:
ma: 09:00-15:00
26.10.2021:
ma: 11:00-16:15

Kielet: suomi ja ruotsi
Toteuttaja: ELY-keskus
Maksullisuus: ei määritelty

Päivitetty: