Yritystuki maaseutualueelle Ruokavirasto

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa aloittamiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea yritysrahoitusta toimintansa aloittamiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Yritystukimuotoja ovat:

Perustamistuki

Voit saada tukea perustamissuunnitelmassa oleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi • Liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostamiseen • Tuotekehityshankkeisiin • Tuotannon pilotointiin • Markkinointisuunnitelman laatimiseen • Koemarkkinointiin • Kansainvälistymisselvitykseen. Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa. Laadi liiketoimintasuunnitelma – voit hakea perustamistukea, kun liiketoimintasuunnitelmasi on valmis. Voit käyttää pohjana yleisesti käytössä olevia liiketoimintasuunnitelmamalleja, esimerkiksi Suomi.fi-palvelun netissä laadittavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Suomi.fi:ssä on lisäksi runsaasti tietoa uuden yrityksen perustamisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Voit saada perustamistukea 5 000–35 000 euroa ja se maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä. Kokeiluun tukea voidaan myöntää 2 000–10 000 euroa.

Investointituki

Aloittavat ja laajentavat yritykset voivat saada investointitukea muun muassa • Tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen • Koneiden ja muun käyttöomaisuuden hankintaan • Aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Tukitasot vaihtelevat toimialan ja tukivyöhykkeen mukaan 20–40%

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää. Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden ja olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä. Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis-tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Yrittäjät voivat myös yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella.

Hyrrä – maaseudun tukien sähköinen asiointipalvelu

Maaseudun yritys- ja hanketukien, maatalouden investointi- ja aloitustukien, neuvontakorvausten sekä kalataloustukien sähköinen asiointipalvelu.

Siirry verkkoasiointiin

Tukea voi hakea: • Vähintään 18-vuotias luonnollinen henkilö • Osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta • Pieni tai keskisuuri yritys • Maatila Tuettavaa yritystä koskevat ehdot: • Yrityksesi sijaitsee maaseudulla • Yritykselläsi on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan • Työntekijöillä on riittävä ammattitaito

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Tästä syystä paikallisilla markkinoilla toimivalle yritykselle ei yleensä myönnetä tukea.

ELY-keskuksilla ja Leader-ryhmällä on molemmilla käytössä omat valintaperusteet valitessaan rahoitettavia hankkeita. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö tarkoituksenmukaisimmalla tavalla maaseudun kehittämiseen. Leader-ryhmien valintaperusteilla varmistetaan hankkeiden sopivuus paikalliseen strategiaan.

  1. Ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä oman alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat sinua hakemuksen tekemisessä.
  2. Tarkista, että sinulla on tarvittavat oikeudet kirjautua yrityksesi nimissä Hyrrä-palveluun tai olet antanut toiselle henkilölle riittävät oikeudet toimia yrityksesi nimissä Hyrrä-palvelussa.
  3. Täytä sähköinen hakemus ja liitä tarvittavat liitteet
  4. Allekirjoita ja lähetä hakemus käsittelyyn.

Kielet: suomi ja ruotsi
Toteuttaja:
ELY-keskukset Leader-ryhmät
Maksullisuus: maksuton

Päivitetty: