Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella TE-toimisto

Alle 6 kk kestävä opiskelu työttömyysetuudella on yleensä mahdollista silloin, kun olet yli 25-vuotias ja opinnot edistävät työllistymistä.

Voit opiskella lyhytkestoisesti niin, että sinulle maksetaan samalla työttömyysetuutta. Sinun on täytettävä tietyt ehdot, jotta opiskeleminen on mahdollista. Asiaa koskeva laki lyhytkestoisesta opiskelusta työttömyysetuudella tuli voimaan 31.12.2018.

Voit yleensä opiskella työttömyysetuudella jos täytät alla olevat ehdot:

  • Olet TE-toimistossa työnhakijana.
  • Olet yli 25-vuotias.
  • Opintojen kokonaiskesto on alle kuusi kuukautta
  • Opinnot antavat sinulle ammatillisia valmiuksia tai edistävät yrittäjäsuunnitelmiasi.
  • Jos haluat jatkaa sellaisia opintoja, jotka ovat aiemmin keskeytyneet, pitää tuosta keskeytyksestä olla kulunut vähintään vuosi.

Oma asiointi henkilöasiakkaille

Oma asiointi henkilöasiakkaille on TE-palveluiden verkkoasiointikanava.

Siirry verkkoasiointiin

Saadaksesi työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee olla TE-toimiston asiakas ja vähintään 25-vuotias.

Opintojesi tulee edistää työllistämistä, eikä lakia voi soveltaa esimerkiksi selkeästi harrasteluonteisiin opintoihin.

Jos opintojen kokonaiskesto on yli kuusi kuukautta, eivät ne ole lyhytkestoisia. Tässä tilanteessa kannattaa selvittää mahdollisuus työttömyystuella tuettuihin omaehtoisiin opintoihin tai sivutoimisiin opintoihin.

Jos kyse on aiemmin keskeytyneistä opinnoista joita haluat nyt jatkaa, pitää aiempien opintojen keskeytymisestä olla kulunut vähintään vuosi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opinnot tutkinnon loppuun tekemistä varten.

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. Opinnot eivät ole hyväksyttävä syy kieltäytyä työpaikasta. Opintojen perusteella ei makseta korotettua etuutta.

Huomioi, että haluat aloittaa lyhytkestoiset opinnot, olethan yhteydessä TE-toimistoosi ennen opintojen alkua. TE-toimisto tekee yleensä selvityksen opinnoistasi ja antaa aina lausunnon opintojen aloittamisesta maksajalle (Kela / työttömyyskassa).

Oikeus lyhytkestoiseen päätoimiseen opiskeluun työttömyysetuudella on kertaluontoinen ja syntyy uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta.

Laki on tullut voimaan 31.12.2018 ja koskee vain tämän jälkeen alkaneita opintoja. Samalla tuli voimaan laki, jonka mukaan lyhytkestoiset opinnot kerryttävät aktiivimallin täyttymistä. Ehtona on, että opiskelet riittävästi aktiivimallin seurantajakson aikana. Yhdet lyhytkestoiset opinnot voivat kerryttää aktiivisuutta enintään kuuden kuukauden ajalta.

Lyhytkestoisissa opinnoissa TE-toimisto ei selvitä ovatko opinnot pää- vai sivutoimisia. Pää- ja sivutoimisuuden arvioiminen tehdään vain tarvittaessa silloin, kun opinnoilla halutaan kerryttää työssäolovelvoitetta tai silloin kun statuksella on väliä esimerkiksi vuorotteluvapaata tai julkisia työvoima- ja yrityspalveluja pohdittaessa. Opintojen kesto pitää kuitenkin aina selvittää, jotta opinnot voidaan todeta lyhytkestoisiksi.

Lyhytkestoisten opintojen tekeminen ajallisesti jaksotettuna voi olla mahdollista, kunhan olet tarpeeksi ajoissa yhteydessä TE-toimistoon asiasta.

Lyhytkestoisten opintojen aikana kulutat ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa normaalisti.

Kaikista opinnoista tulee ilmoittaa TE-toimistolle.

Jos suunnittelet opiskelua TE-toimiston asiakkaana, ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi hyvissä ajoin. Älä ilmoita lyhytkestoisista opinnoista muutosilmoituksella Oma asioinnissa, vaan ota yhteyttä TE-toimistoon ennen opintojen alkamista yhteydenottopyynnöllä tai puhelinpalveluun soittamalla.

TE-toimisto selvittää tarvittaessa opintosi ja antaa niistä aina lausunnon maksajalle eli Kelalle tai työttömyyskassalle.

Koulutusneuvonnan puhelinpalvelu

TE-palvelujen koulutusneuvonnasta saat tietoa ja apua mm. koulutukseen hakeutumisesta, opintojen sisällöistä sekä eri ammateista ja ammattialoista.

Yhteystiedot

+358 295020702
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

ma-pe: 09:00-16:15

TE-palveluiden henkilöasiakkaan puhelinpalvelu

Puhelinpalvelusta saat apua kaikissa TE-palveluissa asiointiin ja työllistymiseen liittyvissä asioissa ja verkkopalvelujen käytössä.

Yhteystiedot

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

Aukioloajat

Puhelinpalvelu
ma-pe: 09:00-16:15

Kielet: suomi ja ruotsi
Toteuttaja: TE-toimisto
Maksullisuus: ei määritelty

Päivitetty: