Yritysten kehittämispalvelut: Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen -koulutus ELY-keskus

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen -koulutuksen aikana yritys saa keinoja ja tukea asiakkuusstrategiaa toteuttavaan markkinointiin ja myyntiin.

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen -koulutuksen kohderyhmänä ovat liikevaihdon kasvua aktiivisesti hakevat pk-yritykset. Koulutukseen voivat osallistua yrityksen johto ja avainhenkilöt. Toimialapainotus tai tarkennettu kohderyhmän mukainen painotus on mahdollinen.

Koulutuksen tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamista ja hallintaa yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi sekä linkittää markkinointi ja myynti yrityksen liiketoiminnan kokonaisuuteen. Koulutuksen ja konsultoinnin aikana osallistujan käsitys yrityksen asiakkuuksista, markkinoinnin ja myynnin osaamisesta, kehittämistarpeista ja tavoitteista tarkentuu ja osallistujat saavat keinoja ja tukea asiakkuusstrategiaa toteuttavaan markkinointiin ja myyntiin.

Koulutus sisältää 10 lähipäivää ja kaksi yrityskohtaista konsultointipäivää.

Koulutuspalvelujen sähköinen hakemus

Koulutuksiin haetaan koulutuskohtaisen hakemuslinkin kautta sähköisellä hakemuksella.

Siirry verkkoasiointiin

Koulutukseen voivat osallistua ilman toimialarajoituksia pk-yritykset, joilla on edellytykset ja halu kasvuun.

Hae koulutukseen alkavien koulutusten tiedoista löytyvän hakulinkin kautta.

Palveluntuottaja laskuttaa yrityksen oman maksuosuuden yritykseltä.

Lisätietoa koulutuksesta saat ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen yhteyshenkilöiltä ja Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoaa tietoa julkisista yritys- ja työantajapalveluista.

Yhteystiedot

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

Aukioloajat

ma-pe: 09:00-16:15

Poikkeusaukioloajat

5.11.2021:
ma: 09:00-15:00
23.12.2021:
ma: 09:00-15:00
26.10.2021:
ma: 11:00-16:15

Kielet: suomi ja ruotsi
Toteuttaja:
Valtakunnallisesti kilpailutetut palveluntuottajat
Maksullisuus: maksullinen
Koulutuksen hinta asiakkaalle on 1590 € + alv / osallistuja.

Päivitetty: