Tietoa Työmarkkinatorista

Työmarkkinatori on KEHA-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama uudenlainen työelämäpalvelu, joka rakentuu vaiheittain. Työmarkkinatori tarjoaa julkisille, yksityisille ja kolmannen sektorin työelämä- ja koulutuspalveluiden tarjoajille sekä eri työnvälitysalustojen työpaikoille yhteisen palvelun.

Työnhakijalle Työmarkkinatori tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet löytää juuri omaa osaamista vastaavaa työtä sekä keinoja oman osaamisen parantamiseen. Työnantaja saa entistä kätevämmät välineet uusien, sopivien työntekijöiden löytämiseen. 

Työmarkkinatorilla tullaan hyödyntämään uusimpia teknologioita ja tekoälyä palveluiden räätälöimiseen. 

Työmarkkinatoria rakennetaan yhdessä 

Työmarkkinatoria kehitetään laajassa yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiskehittäminen tapahtuu vuorovaikutteisesti tapaamisissa, verkkotyötiloissa ja palautetta hyödyntämällä. 

Lue lisää, miten pääset vaikuttamaan

Julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat liittyä yhteistyökumppaneiksi Työmarkkinatorille ja tuoda sinne työelämän ja osaamisen kehittämisen palveluitaan. He hyötyvät saamalla laajemman asiakaskunnan sekä tulevaisuudessa tarjolle tulevaa tilastotietoa ja muuta dataa, jonka avulla mahdollistuu jo olemassa olevien ja uusien palvelujen kehittäminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen. 

Lue lisää

Mitä on tarjolla jo nyt 

Työmarkkinatorin uudistettu versio julkaistiin syyskuussa 2019. Työmarkkinatorilla työnhakijana voit kirjautua ja julkaista työnhakuprofiilin, jonka perusteella saat ehdotuksia työpaikoista, jotka vastaavat omaa osaamistasi ja toiveitasi. Voit myös selata kaikkia palvelussa olevia työpaikkoja ilman kirjautumista.

Työnantajana voit tehdä työpaikkailmoituksen, tarkastella osaamiseltaan parhaiten ilmoitukseesi osuvia työnhakijoita sekä lähettää heille viestejä. Voit myös etsiä hakusanoilla osaajaa ilman työpaikkailmoituksen julkaisemista. Myös TE-palveluiden Avoimet työpaikat -palveluun ilmoitetut työpaikat siirtyvät automaattisesti Työmarkkinatorille. 

Työelämän ja osaamisen kehittämisen palveluita tarjoavat voivat tutustua yhteistyökumppaniksi liittymisen ehtoihin..

Näiden lisäksi kaikille käyttäjille on tarjolla valmiiksi koottua tietoa ja palveluita työelämän eri tilanteisiin. Ammatinvalintaan apua tarjoavat ammattien ja ammattialojen kuvaukset sekä eri alojen ammattilaisten haastattelut.

TE-digin tarkoitus on parantaa työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista, digitalisoida työvoimapalveluita sekä muodostaa palvelu, joka perustuu eri toimijoiden kumppanuuteen, tiiviiseen vuorovaikutukseen ja tiedon hyödyntämiseen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa TE-palvelujen digitalisaatio -hankkeen strategisesta ohjauksesta ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) vastaa hankkeen toteuttamisesta. 

Uudet asiointipalvelut 

Myös työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden sähköiset palvelut tullaan uudistamaan. Uudistuksessa painottuvat sähköinen asiointi ja henkilökohtaisesti personoitu verkkopalvelu. Tulevaisuudessa sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaat voivat hoitaa asiointinsa nykyistä helpommin sähköisesti Työmarkkinatorilla.  

TE-digi-hanke 

TE-digi on hanke, jossa uudistetaan valtion työ- ja elinkeinopalveluita. 

Hallitusohjelman kärkihankkeen "Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi" toimenpiteenä on digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen työ- ja elinkeinopalveluissa. Digitalisaation avulla tähdätään uusiin tehokkaisiin palveluihin, toimintatapoihin ja mahdollistetaan rakenteelliset uudistukset.