Lomautan tai irtisanon henkilöstöä

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt voivat johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin. Työsuhde voi päättyä myös muista syistä. Lue YT-neuvotteluista, lomautuksesta, irtisanomisesta sekä niiden vaihtoehdoista.

Jos yrityksesi taloudellinen tilanne on ajautumassa huonoon jamaan, on irtisanominen tai lomauttaminen varmasti ensimmäisiä mieleen tulevia ratkaisuja. Vaihtoehtoihin kannattaa kuitenkin aina tutustua, etenkin jos ahdinko näyttää vain väliaikaiselta.

Työaikajärjestelyillä, kuten työaikapankilla, voit säännöstellä työaikaa ja luoda joustavuutta kausiluonteiseen työhön. Tällöin kiireisinä aikoina voit työllistää työntekijöitäsi enemmän ja tätä kautta kerryttää heille palkallista vapaata hiljaisempaa kautta varten. Kiireisinä aikoina työntekijöiden jaksamisesta on pidettävä erityistä huolta.   

Vuosiloman siirrolla voit myös mahdollisesti välttää irtisanomisen tai lomauttamisen. Muista kuitenkin neuvotella tilanteesta ensin työntekijän kanssa.   

Täydentävällä koulutuksella voit taas kehittää työntekijöitäsi ja antaa mahdollisuuksia vastaamaan muuttuvaa työympäristöä. Keskustele työntekijän kanssa hänen kiinnostuksesta koulutukseen ja sen mahdollisesti tuomiin työtehtävämuutoksiin ennen kuin teet koulutuspäätöksiä.   

Muun työn tarjoaminen on laissakin määritelty velvoite ennen irtisanomista. Työnantajana sinun tulee aina selvittää, olisiko yrityksessäsi toista avointa tehtävää irtisanottavalle tekijälle. Olet myös velvoitettu järjestämään mahdollista lisäkoulutusta uuteen tehtävään, jos tämä on kohtuullista sekä sinun että työntekijän näkökulmasta.   

  

Yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut koskevat työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistä toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työolosuhteisiin.

Käytännössä yt-neuvottelut yhdistetään kuitenkin usein tilanteisiin, jossa henkilöstöä on vähennettävä.

Työnantaja: jos säännöllisessä palveluksessasi on vähintään 20 työntekijää ja edessäsi on henkilöstöön ja töiden järjestelyihin vaikuttavia muutoksia, liiketoiminnan luovutus tai työntekijöiden irtisanomisiin tai lomauttamiseen mahdollisesti johtavia toimia, sinua koskee lain mukainen neuvotteluvelvoite.   

Yt-neuvottelut ovat työnantajan ja henkilöstön välisiä, ja usein kummallakin osapuolella on erillinen edustaja. Neuvotteluihin kuuluu tarkkojakin määräaikoja, joiden rikkominen voi johtaa hyvitysmaksuihin tai sakkoihin. Tutustu tarkkaan yt-neuvottelutilanteeseen koskevaan ohjeistukseen. 

Jos olet alle 20 henkilön työnantaja, ei yt-neuvottelulainsäädäntö koske sinua, mutta työnantajan pitää ennen irtisanomista antaa työntekijöille selvitys irtisanomisen syistä ja vaihtoehdoista, sekä kerrottava heille saatavilla olevista TE-toimistojen työvoimapalveluista.  

Aiheesta muualla

Palvelut

Jos työaikajärjestelyt tai lisäkoulutukset eivät ratkaise yrityksesi haastavaa tilannetta, voit välttää pysyvät irtisanomiset lomauttamalla henkilökuntaa. Tällöin työntekijän työnteko sekä palkanmaksu päättyvät, mutta työsuhde ei.

Lomauttaminen on väliaikaista ja tarvitset siihen pätevän syyn, joka voi olla joko 

  • taloudellinen tai tuotannollinen tilanne  
  • mahdollisuus tarjota työtä on huonontunut väliaikaisesti eikä työntekijää voi kouluttaa  

Voit lomauttaa vain vakituisia työntekijöitä tai näiden sijaisina toimivia määräaikaisia.  Jos mahdollisuus tarjota työtä on heikentynyt väliaikaisesti, lomautus saa kestää enintään 90 päivää. Huomaa kuitenkin, ettei lomautuksen tarvitse olla kokoaikaista: myös päivittäistä tai viikottaista työaikaa voi lyhentää.   

Työnantajana sinun on ilmoitettava lomautuksesta sitä koskevalle henkilöstölle vähintään kaksi viikko aikaisemmin. Lisäksi sinun tulee tehdä kirjallinen selvitys lomautuksen syistä ja kestosta.  Lue lisää lomauttamista koskevista velvollisuuksista ja katso valmis lomake Työsuojelun verkkosivuilta.

Lue lisää

Aiheesta muualla

Muutosturva astuu kuvioihin siinä vaiheessa, kun sinua ollaan irtisanomassa tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Muutosturva on palvelu, jonka tavoitteena on antaa sinulle tukea työnhakuun ja auttaa työllistymään uudelleen mahdollisimman nopeasti.

Irtisanomistilanteessa TE-toimisto tekee yhteistyötä työnantajasi sekä henkilöstön edustajien kanssa ja järjestää muun muassa infotilaisuuksia TE-toimiston asiakkuudesta sekä palveluista. Irtisanottuna sinulla on oikeus palkalliseen vapaaseen, kun laadit työllistymissuunnitelmaa tai osallistut suunnitelmassa sovittuun työvoimakoulutukseen, työnhakuun tai uudelleensijoittumisvalmennukseen.

Sinulla on myös oikeus työllistymissuunnitelmaan jo irtisanomisaikanasi. Työllistymissuunnitelmassa sovitaan toimista ja palveluista, jotka parhaiten edistävät työllistymistäsi.

Pidä huolta oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi työsuhteen poikkeuksellisissa tilanteissa.

Kysy neuvoja TE-palveluista  

TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä muutosturva-asiantuntijoita, jotka auttavat sekä työnantajia että työntekijöitä muutosturvaan liittyvissä asioissa.

Palvelut

Aiheesta muualla

Työsuhteen päättymiseen liittyvät käytännöt riippuvat siitä, onko työsuhde jatkuva vai määräaikainen ja onko irtisanova osapuoli työntekijä vai työnantaja.

Työnantaja - jos sinun tulee irtisanoa vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä, sinulla tulee olla perusteltu syy irtisanomiseen. Muista myös irtisanomisaika, joka määräytyy irtisanottavan työsuhteen pituudesta. Sinun on myös kuultava työntekijää ennen kuin päätät työsuhteen. 

Määräaikainen työsuhde päättyy lähtökohtaisesti ennalta sovittuna ajankohtana tai kun työsopimuksen kattavat työt on saatu tehtyä. Irtisanominen kesken työsuhteen on mahdollista myös määräaikaisessa työsuhteessa, jos olette sopineet siitä työntekijän kanssa joko työsopimuksessa tai työsuhteen aikana. 

Työsuhteen purkaminen voi tulla kyseeseen, jos työntekijä on rikkonut velvoitteitaan vakavasti. Purun yhteydessä työsuhde loppuu välittömästi ilman irtisanomisaikoja. Koeaikana tehtävään työsuhteen purkuun et tarvitse erillistä syytä. Lue kattavat ohjeet työsuhteen päättymistilanteisiin Työsuojelun verkkosivuilta ja tutustu myös tarkemmin velvollisuuksiisi työnantajana.

Lue lisää

Työntekijä - et tarvitse erillistä syytä irtisanoaksesi itsesi vakituisesta työsuhteesta. Muista kuitenkin, että sinun tulee noudattaa työsopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa, joka on oltava vähintään lainsäädännön mukainen. On kohteliasta ilmoittaa työnantajalle tulevasta irtisanoutumisesta hyvissä ajoin, jos mahdollista. 

Irtisanoutuminen kesken määräaikaisuuden onnistuu, jos olette sopineet siitä työnantajan kanssa joko työsopimuksessa tai työsuhteen aikana. 

Erityistapauksessa voit myös purkaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa, jos työnantaja on rikkonut velvoitteitaan vakavasti. Työsuhteen alussa mahdollisesti olevana koeaikana voit taas purkaa työsuhteen ilman erillistä syytä.  Lue kattavat ohjeet työsuhteen päättymistilanteisiin Työsuojelun verkkosivuilta:

Aiheesta muualla