Haluan kehittää henkilöstön osaamista

Hyvinvoiva työyhteisö on kehittyvän ja markkinoilla pärjäävän yrityksen tukipilari. Lue, miten voit auttaa työyhteisöäsi kehittymään ja voimaan entistä paremmin.

Osaava henkilöstö on listan kärkipäässä, kun mietitään yrityksen kasvuun ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Joskus eteen voi myös tulla tilanne, jolloin henkilöstön osaamista on kehitettävä toiminnan jatkumiseksi.

Osaamisen kehittäminen voi olla esimerkiksi kielikouluttautumista, opiskelun tukemista, työtehtävien muutosta, ammattitaidon testausta tai avainhenkilöiden valmennusta. Esimiehillä ja organisaatiokulttuurilla on iso rooli, kun osaamisen jatkuvasta parantamisesta halutaan kilpailuvaltti.  

Apua henkilöstön osaamiseen voi löytyä esimerkiksi erilaisista valmennuksista ja koulutuksista. Näitä järjestetään kasvokkain tai verkossa, osa-aikaisesti tai intensiivikurssina. Olisiko sinulle ja työyhteisöllesi hyötyä koulutuksesta tai kansainvälisestä valmennuksesta? 

Palvelut

Aiheesta muualla

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu kaikille työpaikalla. Työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö on myös työnantajalle suuri etu.

kuvituskuva

Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Yrityksen arvot, yksilön hyvinvointi ja liiketoiminta voivat vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Miten teidän työyhteisössänne voidaan?   

Työturvallisuudesta ja työterveydestä huolehtiminen ovat työnantajan vastuulla. Samoin on työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen ja hyvä johtaminen.

Kun nämä puitteet ovat kunnossa, on jokaisella työntekijällä ja esihenkilöllä mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointiin työyhteisössänne.

Työnantaja - mitä voit tehdä?

  • Ole joustava siellä missä pystyt    
  • Sovi työntekijöiden kanssa selkeät tavoitteet, resurssit ja roolit   
  • Tarjoa tilaisuuksia oman osaamisen kehittämiseen   
  • Huolehdi työturvallisuudesta   
  • Kohtele kaikkia tasa-arvoisesti   

Palvelut

Aiheesta muualla

Onko aika kasvaa tai muuttua? Voit saada rahoitusapua eri tilanteisiin - olet sitten aloittava yrittäjä tai jo konkari, kehittelet uutta bisnesideaa tai olet sopeutumassa muuttuviin markkinoihin.   

Muutoksia voi tapahtua tuotannossa tai työyhteisössä, jolloin voidaan esimerkiksi järjestellä työolosuhteita tai kehittää toimintaympäristöä. Paikalliset yritysverkostosikin voivat tukea sinua kasvun ja muutoksen tiellä. Investoinnit tai laina voivat myös tulla tarpeeseen kasvun yhteydessä.    

Palvelut työnantajalle

Palvelut yrittäjälle

Aiheesta muualla

Haluatko päästä eteenpäin työnantajana tai yrittäjänä, mutta sinulla ei ole tietoa, miten edetä käytännössä?

Olemme listanneet tilanteita ja palveluita, joista voi olla hyötyä, kun tarvitset tukea työnantajuuteen tai yrittäjyyteen. Ne voivat auttaa sinua esimerkiksi löytämään hyvän työntekijän, johtamaan paremmin tai toimimaan rakentavasti konfliktitilanteissa.

Onko sinun yrityksesi kasvamassa tai haluatko kehittää sitä uuteen suuntaan? Ohjaamme eteenpäin analyysi- ja konsultointipalveluihin, tietopalveluihin ja muihin tilanteisiin, joista toivomme sinulle olevan hyötyä yrityksesi tiellä.  Löydät tietoa myös mahdollisuuksista hallittuun omistajanvaihdokseen.

Kannattaa tutustua myös oman alueesi kunnallisiin yrityspalveluihin.

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityskumppanin tai yritystoiminnan jatkajan hakeminen

Yrityksen kehittämispalvelut: Analyysi

Yritysten kehittämispalvelut: Kasvuun johtaminen -koulutus

Yritysten kehittämispalvelut: Konsultointi

Yritysten kehittämispalvelut: Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen -koulutus

Yritysten kehittämispalvelut: Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutus

 

Onko työyhteisössäsi tarve kehittää toimintaa uuteen suuntaan? Osaamisen kehittäminen voi olla moniulotteista: se voi olla uuden taidon opettelua, kommunikaation tai toimintatapojen parantamista tai vaikkapa työyhteisön ilmapiirin kehittämistä. Tee monimuotoisuudesta työyhteisösi voimavara. 

Henkilöstön osaaminen

Hyvinvoiva työyhteisö

Hyvä työntekijä on työnantajalle suuri investointi ja arvon tuoja. Voit hakea sopivia työntekijöitä kirjautumalla sisään Työmarkkinatorille ja luomalla työpaikkailmoituksen tai selaamalla työnhakijoiden profiileja. Olemme koonneet sivuille myös listauksen erilaisista palveluissa, joita on saatavilla rekrytoinnin tueksi.

Mistä löydän tekijän

Apua rekrytointiin

Onko sinulla tarjolla työtehtävä, joihin tarvittava osaaminen on melko harvinaista tai muuten erityislaatuista? Voit etsiä sopivan osaamisen omaavia työnhakijoita kirjautumalla palveluumme ja hakemalla profiileja erilaisilla kriteereillä.

Työtehtävän mukaan sinun voi olla mahdollista myös kouluttaa siihen tekijä tai ostaa työsuoritus yrittäjältä. Neuvomme sinua myös rekrytoinnissa ulkomailta, jos sopivia osaajia löytyisi kansainvälisesti. 

Apua rekrytointiin

Työntekijä ulkomailta

Hyvän henkilöstöhallinnon tavoitteena on löytää oikeat ihmiset oikealle paikalle ja tehdä työyhteisöstä mahdollisimman hyvinvoiva. Jos sinulla on ongelmia työnantajana tai henkilöstöhallinnossa, voit löytää neuvoja ja apua alle listatuista sisällöistä ja palveluista.

Hyvinvoiva työyhteisö

Tukea työnantajalle

Joskus työntekijän, tehtävän ja työnantajan yhteensopivuuden huomaa vasta rekrytoinnin jälkeen. Irtisanomiselle on olemassa erilaisia vaihtoehtoja tai työntekijän osaamista voi olla mahdollista kehittää haluttuun suuntaan. Joskus työsuhteen päättyminen taas on selkein ratkaisu tilanteeseen.

Osaamisen kehittäminen

Tukea työnantajalle

Työsuhteen päätösvaihe

Jos työsuhde päättyy työnantajan aloitteesta, kyseessä on joko irtisanominen tai työsuhteen purku. Joskus irtisanomisia voi edeltää esimerkiksi yhteistoimintaneuvottelut eli YT-neuvottelut.

Työsuhteen päätösvaihe

Irtisanomisen ja lomauttamisen vaihtoehdot

YT-neuvottelut

Harva työyhteisö säästyy ilman ristiriitatilanteita. Työnantajana sinulla on keskeinen rooli tunnistaa ja yrittää ratkaista ongelmia työyhteisössä. Tehtäväsi on myös tukea monimuotoista työyhteisöäsi ja erilaisia työntekijöitäsi.

Erimielisyyttä työpaikalla  

Erimielisyyksiä voi syntyä, kun työntekijöilläsi on erilaisia näkemyksiä. Tätä ei kannata ajatella huonona asiana, jos taustalla ovat eri ajatukset toiminnan tai työn kehittämisestä. Parhaimmillaan eri näkökulmat voivat kehittää liiketoimintaa tai työn tehokkuutta. Pyri luomaan työyhteisöstä paikka, jossa eri näkemyksistä on helppoa ja rakentavaa keskustella.  

Jos ristiriidat pohjautuvat esimerkiksi syrjintään tai muuhun asiattomuuteen, on tärkeä puuttua asiaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vaikka työntekijäsi voivat tunnistaa työpaikkakiusaamisen, sinulla on työnantajana vastuu konkreettisesti puuttua siihen:  

  • kannusta työyhteisöä kertomaan avoimesti, jos he kohtaavat syrjintää, kiusaamista tai väkivaltaa 
  • ristiriitatilanteissa selvitä asiaa kuuntelemalla kaikkia osapuolia 
  • etsikää yhdessä kaikkia tyydyttävä ratkaisu 
  • selvitä, miksi ristiriita alun perin syntyi, ja pohdi voiko työyhteisössä tai työssä muuttaa jotakin, jottei ongelma toistuisi 
  • sovi työyhteisösi kanssa toimintamalli ristiriitatilanteisiin, jos sellaista ei jo ole 

Työturvallisuuskeskus tarjoaa kattavat oppaat työyhteisön ristiriitatilanteisiin: 

Jokainen työyhteisö on monimuotoinen 

Tee monimuotoisuudesta työyhteisösi voimavara ja kilpailutekijä. Jokainen työyhteisö on monimuotoinen, ja henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu työnantajana on ensisijaisen tärkeää. Varmista, että tasa-arvoisuus ja kunnioittava kohtelu toteutuu työntekijöiden välillä, ja puutu tarvittaessa ristiriitatilanteisiin. Keskustele tasa-arvoisuudesta ja mahdollisesta syrjinnästä työntekijöittesi kanssa yhdessä ja erikseen. Esimerkiksi kehityskeskustelut ovat hyvä mahdollisuus selvittää, onko työpaikalla tasa-arvoon liittyviä ongelmia.  

Muista yhdenvertaisuus kaikissa tilanteissa: kun rekrytoit, perehdytät, jaat työtehtäviä, ylennät tai joudut irtisanomaan työntekijöitä. Voit myös varmistaa, että laissa kielletyt syrjintäperusteet ovat tuttuja koko työyhteisölle.  Laadi myös tasa-arvosuunnitelma, pidä se päivitettynä ja tutustuta työntekijäsi siihen.