Haluan kehittää henkilöstön osaamista

Hyvinvoiva työyhteisö on kehittyvän ja markkinoilla pärjäävän yrityksen tukipilari. Lue, miten voit auttaa työyhteisöäsi kehittymään ja voimaan entistä paremmin.

Osaava henkilöstö on listan kärkipäässä, kun mietitään yrityksen kasvuun ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Joskus eteen voi tulla tilanne, jossa henkilöstön osaamista on kehitettävä toiminnan jatkumiseksi.

Osaamisen kehittäminen voi olla esimerkiksi kielikouluttautumista, opiskelun tukemista, työtehtävien muutosta, ammattitaidon testausta tai avainhenkilöiden valmennusta. Esimiehillä ja organisaatiokulttuurilla on iso rooli, kun osaamisen jatkuvasta parantamisesta halutaan kilpailuvaltti.  

Apua henkilöstön osaamiseen voi löytyä esimerkiksi erilaisista valmennuksista ja koulutuksista. Näitä järjestetään kasvokkain tai verkossa, osa-aikaisesti tai intensiivikurssina. Olisiko sinulle ja työyhteisöllesi hyötyä koulutuksesta tai kansainvälisestä valmennuksesta? 

Palvelut

Aiheesta muualla

Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu kaikille työpaikalla. Työkykyinen ja motivoitunut henkilöstö on myös työnantajalle suuri etu.

kuvituskuva

Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Yrityksen arvot, yksilön hyvinvointi ja liiketoiminta voivat vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin. Miten teidän työyhteisössänne voidaan?   

Työturvallisuudesta ja työterveydestä huolehtiminen ovat työnantajan vastuulla. Samoin on työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen ja hyvä johtaminen.

Kun nämä puitteet ovat kunnossa, on jokaisella työntekijällä ja esihenkilöllä mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointiin työyhteisössänne.

Työnantaja - mitä voit tehdä?

  • Ole joustava siellä missä pystyt    
  • Sovi työntekijöiden kanssa selkeät tavoitteet, resurssit ja roolit   
  • Tarjoa tilaisuuksia oman osaamisen kehittämiseen   
  • Huolehdi työturvallisuudesta   
  • Kohtele kaikkia tasa-arvoisesti   

Palvelut

Aiheesta muualla