Työntekijäni jää eläkkeelle

Miten menettelen, kun työntekijäni on jäämässä eläkkeelle tai on työuransa loppupuolella? Muista ainakin nämä.

Työntekijä haluaa vuorotteluvapaalle 

Vuorotteluvapaa on työnantajan kanssa sovittava järjestely pidemmästä vapaasta. Työnantajana sitoudut palkkaamaan vapaata vastaavaksi ajaksi TE-toimistoon ilmoittautuneen työttömän työnhakijan.  

Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on hänen vanhuuseläkkeensä alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. 

Palvelut

Työntekijä jää vanhuuseläkkeelle 

Sopikaa yhdessä työntekijän kanssa, mikä on hänen viimeinen työpäivänsä, ja päättäkää työsuhde. Työsuhde kannattaa päättää kuukauden viimeiseen päivään, sillä eläkkeen maksu alkaa kuukauden alusta.  

Muistuta työntekijää, että hän pitää hakea eläkettä hyvissä ajoin, noin kuukautta ennen työsuhteen päättymistä. Ilmoita työsuhteen päättymisestä ja loppupalkan maksamisesta Tulorekisteriin hyvissä ajoin. 

Työntekijäsi voi siirtyä myös muulle kuin vanhuuseläkkeelle, esimerkiksi osittaiselle vanhuuseläkkeelle tai työuraeläkkeelle. Ole näihin liittyvissä kysymyksissä yhteydessä työnantajan eläkevakuutusyhtiöön. 

Kannusta työuran jatkamiseen  

Jos työntekijäsi työkyky on muuttunut, ei hänen eläkkeelle jäämisensä ole ainoa vaihtoehto. Työntekijän alentunut työkyky voi estää häntä tekemästä nykyistä työtä, mutta hänellä voi olla vielä työkykyä johonkin muuhun tehtävään tai työn jatkamiseen osa-aikaisena.  

Työntekijääsi voivat auttaa jatkamaan työelämässä mm. työpaikalla tehtävät työjärjestelyt, tehtävien kevennykset, osa-aikaeläke, ammatillinen kuntoutus tai osatyökyvyttömyyseläke. 

Palvelut

Henkilökunnan muistamiset

Yksi työnantajan tavoista kertoa henkilöstölle, että heidän työpanoksensa on tärkeä, on muistaa heitä esimerkiksi syntymäpäivinä, joulun alla ja pyöreiden palvelusvuosien täyttyessä. Lahjat ja edut kiinnostavat kuitenkin myös verottajaa, joten tutustu myös verottajan ohjeisiin henkilökunnan muistamisesta. 

Aiheesta muualla

Päivitetty: