YT-neuvottelut

Yhteistoimintaneuvottelut eli yt-neuvottelut koskevat työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistä toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työolosuhteisiin.

Käytännössä yt-neuvottelut yhdistetään kuitenkin usein tilanteisiin, jossa henkilöstöä on vähennettävä.

Työnantaja: jos säännöllisessä palveluksessasi on vähintään 20 työntekijää ja edessäsi on henkilöstöön ja töiden järjestelyihin vaikuttavia muutoksia, liiketoiminnan luovutus tai työntekijöiden irtisanomisiin tai lomauttamiseen mahdollisesti johtavia toimia, sinua koskee lain mukainen neuvotteluvelvoite.   

Yt-neuvottelut ovat työnantajan ja henkilöstön välisiä, ja usein kummallakin osapuolella on erillinen edustaja. Neuvotteluihin kuuluu tarkkojakin määräaikoja, joiden rikkominen voi johtaa hyvitysmaksuihin tai sakkoihin. Tutustu tarkkaan yt-neuvottelutilanteeseen koskevaan ohjeistukseen. 

Jos olet alle 20 henkilön työnantaja, ei yt-neuvottelulainsäädäntö koske sinua, mutta työnantajan pitää ennen irtisanomista antaa työntekijöille selvitys irtisanomisen syistä ja vaihtoehdoista, sekä kerrottava heille saatavilla olevista TE-toimistojen työvoimapalveluista.  

Aiheesta muualla

Palvelut

Päivitetty: