Monimuotoinen työyhteisö

Työnantajana tehtäväsi on tukea monimuotoista työyhteisöäsi ja erilaisia työntekijöitäsi.

Tee monimuotoisuudesta työyhteisösi voimavara ja kilpailutekijä. Jokainen työyhteisö on monimuotoinen, ja henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu työnantajana on ensisijaisen tärkeää. Varmista, että tasa-arvoisuus ja kunnioittava kohtelu toteutuu työntekijöiden välillä, ja puutu tarvittaessa ristiriitatilanteisiin. Keskustele tasa-arvoisuudesta ja mahdollisesta syrjinnästä työntekijöittesi kanssa yhdessä ja erikseen. Esimerkiksi kehityskeskustelut ovat hyvä mahdollisuus selvittää, onko työpaikalla tasa-arvoon liittyviä ongelmia.  

Muista yhdenvertaisuus kaikissa tilanteissa: kun rekrytoit, perehdytät, jaat työtehtäviä, ylennät tai joudut irtisanomaan työntekijöitä. Voit myös varmistaa, että laissa kielletyt syrjintäperusteet ovat tuttuja koko työyhteisölle.  Laadi myös tasa-arvosuunnitelma, pidä se päivitettynä ja tutustuta työntekijäsi siihen.  

Päivitetty: