Ristiriitatilanteet työpaikalla

Harva työyhteisö säästyy ilman ristiriitatilanteita. Työnantajana sinulla on keskeinen rooli tunnistaa ja yrittää ratkaista ongelmia työyhteisössä.

Erimielisyyksiä voi syntyä, kun työntekijöilläsi on erilaisia näkemyksiä. Tätä ei kannata ajatella huonona asiana, jos taustalla ovat eri ajatukset toiminnan tai työn kehittämisestä. Parhaimmillaan eri näkökulmat voivat kehittää liiketoimintaa tai työn tehokkuutta. Pyri luomaan työyhteisöstä paikka, jossa eri näkemyksistä on helppoa ja rakentavaa keskustella.  

Jos ristiriidat pohjautuvat esimerkiksi syrjintään tai muuhun asiattomuuteen, on tärkeä puuttua asiaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Vaikka työntekijäsi voivat tunnistaa työpaikkakiusaamisen, sinulla on työnantajana vastuu konkreettisesti puuttua siihen:  

  • kannusta työyhteisöä kertomaan avoimesti, jos he kohtaavat syrjintää, kiusaamista tai väkivaltaa 
  • ristiriitatilanteissa selvitä asiaa kuuntelemalla kaikkia osapuolia 
  • etsikää yhdessä kaikkia tyydyttävä ratkaisu 
  • selvitä, miksi ristiriita alun perin syntyi, ja pohdi voiko työyhteisössä tai työssä muuttaa jotakin, jottei ongelma toistuisi 
  • sovi työyhteisösi kanssa toimintamalli ristiriitatilanteisiin, jos sellaista ei jo ole 

Työturvallisuuskeskus tarjoaa kattavat oppaat työyhteisön ristiriitatilanteisiin: 

Päivitetty: