Yhteistyökumppaniverkoston rakentuminen

Työmarkkinatorille rakentuu yhteistyökumppaniverkosto, joka koostuu yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin toimijoista. Näitä toimijoita yhdistää halu tuoda työelämään, yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä palveluja ja tietosisältöjä helposti asiakkaiden löydettäväksi ja hyödynnettäväksi. Ensivaiheessa mukaan voivat liittyä yritykset.

Työmarkkinatoria kehitetään ja ylläpidetään julkisin varoin, joten sen käyttö on kaikille osapuolille maksutonta.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus käynnistivät syksyllä 2016 työ- ja elinkeinopalvelujen uudistamishanke TE-digin. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kaikille työelämästä kiinnostuneille kokoava, selkeä ja helppokäyttöinen palvelu. Työmarkkinatori on asiakkaille näkyvä osa TE-digi-hanketta.

Työmarkkinatorin yhteystyökumppaniverkosto avattiin joulukuussa 2019. Työmarkkinatorin yhteistyökumppaneiksi ovat tervetulleita kaikki työelämän, yrittäjyyden ja osaamisen kehittämisen palveluja tarjoavat toimijat. Verkoston jäsenenä jaat Työmarkkinatorin tavoitteet ja sitoudut toimimaan yhteistyössä palvelun kehittämiseksi.

Liittyminen on maksutonta. Liityttyäsi voit tuoda omat palvelusi asiakkaiden ja sidosryhmien löydettäväksi Työmarkkinatorille kohdennetusti ja tilannelähtöisesti. Tulevaisuudessa saat myös tilastotietoa, jonka avulla voit kehittää olemassa olevia palvelujasi sekä löytää uusia mahdollisuuksia liiketoiminnallesi.

Voit hyötyä yhteistyöstä, jos olet esimerkiksi: 

  • Rekrytointi- ja työnvälitysalustan tai alan toimija, joka tuottaa tietoa työllistymiseen ja rekrytointiin liittyvistä palveluista sekä työmahdollisuuksista
  • Valmennus- ja koulutustoimija, joka tuottaa tietoa palveluista, joilla yksityishenkilö tai työyhteisö voi lisätä osaamistaan ja siten parantaa työllistymismahdollisuuksiaan, työmarkkina-arvoaan tai yrityksen kilpailukykyä
  • Muita työelämään liittyviä palveluja tarjoava toimija

Onko sinulla ideaa, miten verkosto voisi toimia vielä paremmin? Tule mukaan kehittämään!

Liity Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniksi ja tuo palvelusi käyttäjien löydettäväksi