Yhteistyökumppanin viestintäohje

Jotta yhteistyö olisi viestinnänkin osalta vaivatonta ja helppoa, tarjoamme tässä muutamia perusohjeita.

Työmarkkinatori yhteistyökumppanin verkkosivuilla

Yhteistyön syvyydestä riippuen Työmarkkinatori voi olla esillä yhteistyökumppanin verkkosivuilla kahdella tavalla:

Ilman verkostoon liittymistä

Voitte mainita omilla verkkosivuillanne yhteistyöstä, kun osallistutte esimerkiksi yhteistyöryhmän toimintaan, järjestätte tilaisuuksia yhteistyössä Työmarkkinatorin kanssa tai teette muulla tavoin epämuodollista yhteistyötä. Tällöin maininta voi olla esimerkiksi: Olemme mukana Työmarkkinatorin yhteistyössä.

Verkostoon liittymisen jälkeen

Voitte kertoa kuuluvanne Työmarkkinatorin yhteistyöverkostoon, kun olette hyväksyneet Työmarkkinatorin liittymisehdot. Sen jälkeen voitte käyttää omilla verkkosivuillanne yhteistyöstä kertovaa kumppanilogoa. Jos haluatte maininnan ilman logoa, se voi olla esimerkiksi: Kuulumme Työmarkkinatorin yhteistyöverkostoon.

Työmarkkinatori yhteistyökumppanin viestinnässä ja markkinoinnissa

Yhteistyökumppanina voitte kertoa sekä asiakkaillenne että omille sidosryhmillenne Työmarkkinatorista, omasta roolistanne siellä sekä palveluista, joita mahdollisesti tarjoatte Työmarkkinatorilla. Myös me Työmarkkinatorilla kerromme omassa viestinnässämme mieluusti yhteistyökumppaneidemme Työmarkkinatoriin liittyvästä tekemisestä.

Yhteistyön luonteesta ja osapuolista on viestittävä selkeästi ja totuudenmukaisesti:

  • Kumppanina olette yhteistyössä Työmarkkinatorin, TE-digi-hankkeen ja KEHA-keskuksen kanssa. Kumppanuus Työmarkkinatorin kanssa ei merkitse yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön tai TE-palvelujen kanssa.
  • Viestinnässä ja markkinoinnissa ei saa syntyä kuvaa, että tarjoaisitte omia palvelujanne Työmarkkinatorin valtuuttamana.

Viestintä sosiaalisessa mediassa

Työmarkkinatorin sosiaalisen median päivityksiä voi tällä hetkellä seurata

Voitte mielellänne jakaa some-kanavien sisältöä eteenpäin ja kertoa Työmarkkinatorista myös omilla some-kanavillanne. Päivityksissä kannattaa käyttää aihetunnistetta #työmarkkinatori. Myös me Työmarkkinatorilla jaamme mielellämme kumppaneidemme aiheeseen liittyvää sisältöä.

Työmarkkinatorin blogissa julkaisemme myös yhteistyökumppanien kirjoittamia tekstejä.

Viestintä- ja markkinointimateriaalit

Työmarkkinatoria ja yhteistyötä koskevan viestinnän tueksi tarjoamme paljon valmista materiaalia, kuten kuvia, esitteitä, valmiita tekstejä ja itse muokattavia taustatekstejä. Myöhemmin tuomme kaikki perusmateriaalit Työmarkkinatorille, josta ne ovat kumppaneiden vapaasti ladattavissa. Jos kiinnostuitte, voitte pyytää materiaaleja osoitteesta viestintapalvelut.keha(at)ely-keskus.fi.