Controller

Ammatti

Controllereiden tehtävät liittyvät taloushallintoon ja laskentatoimeen. Controllerit mm. tuottavat taloudellista tietoa, osallistuvat budjetointiin, seuraavat liiketoiminnan ja markkinoiden kehittymistä sekä toimivat johdon neuvonantajina. Työssä on tunnettava yrityksen liiketoiminta sekä hallittava monet taloushallintoon liittyvät asiat. Controllereja työskentelee myös valtion ja kuntien organisaatioissa sekä tilitoimistoissa.

Suvi 5

Eri toimialojen yritykset. Tilitoimistot. Kunnat. Valtio.

Selaa työpaikkoja: Controller

Controllerilta edellytetään taloushallinnon ja laskentatoimen laaja-alaista hallintaa.

Työnantajayrityksen liiketoiminta tai työnantajaorganisaation toiminta on tunnettava hyvin.

Controllerin on ymmärrettävä yrityksen toiminnan ja taloudellisten lukujen välinen yhteys.

Työssä on osattava löytää olennainen tieto suuresta tietomäärästä.

Taito esittää taloudellinen tieto selkeästi sekä tulkita se oikein on työssä tarpeen.

Ammatissa tarvitaan analyyttista ajattelutapaa, kriittisyyttä ja avoimuutta.

Työssä on osattava työskennellä itsenäisesti sekä tiimin osana.

Tietotekniikan käyttötaito on tarpeen.

Kielitaitoa tarvitaan erityisesti kansainvälisissä tehtävissä sekä oman alan, talouden ja markkinoiden kehityksen seuraamisessa.

Hyvä paineensietokyky on tarpeen, koska suuret taloudelliset ym. päätökset ja ajoittainen kiire voivat tuottaa stressiä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Tutkinnon voi suorittaa mm. taloushallintoon suuntautuen.

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon kauppatieteiden maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi taloushallintoon ja laskentatoimeen suuntautuen.

Controllerien erikoistumisopintoja järjestetään joissakin yliopistoissa täydennyskoulutuksena.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)

Eri toimialojen yrityksissä työskentelevien ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan työsopimuksella työnantajan ja työntekijän välillä. Palkkaan vaikuttavat työn vaativuus, henkilön pätevyys (koulutus ja kokemus) ja henkilökohtainen työsuoritus.

Eri toimialojen yrityksissä työskentelevien toimihenkilöiden palkka määräytyy kullakin toimialalla voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu toimen vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta osuudesta sekä työsuoritus- ja pätevyystekijöiden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta osuudesta.

Kunnissa palkkaus määräytyy Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan. Palkkausjärjestelmä perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta, työaikakorvauksista ja mahdollisista tulospalkkioista.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Hyödyllisiä linkkejä