Copywriter

Ammatti

Copywriter ideoi ja kirjoittaa mainostekstejä lehtiin, televisioon, radioon sekä netti- ja mobiilipalveluihin. Työ voi kohdistua myös kampanjoiden suunnitteluun. Copywriterit työskentelevät mainostoimistoissa ja digimediatoimistoissa. Ammatissa tarvitaan luovuutta, kirjallista ilmaisukykyä, markkinointiviestinnän tuntemusta ja yhteistyötaitoja.

Mainostoimistot. Digimediatoimistot. Uusmediatoimistot.

Selaa työpaikkoja: Copywriter

Copywriterin ammatti edellyttää luovuutta sekä kirjallista ja suullista ilmaisukykyä.

Ideat on kyettävä toteuttamaan konkreettisiksi mainoksiksi ja tuoreiksi ilmaisuiksi asiakkaan haluamalla tavalla. Asiakkaan tarpeet on ymmärrettävä.

Työssä tarvitaan markkinointiviestinnän tuntemusta, liike-elämän ja trendien tuntemusta sekä psykologista silmää tuotteille ja niiden kohderyhmille.

Yhteistyötaidot ovat tärkeitä mainosalalle tyypillisessä tiimityössä.

Esiintymistaidoista ja kielitaidosta on hyötyä.

Tietotekniikka on hallittava. Varsinkin netti- ja mobiilipalveluiden parissa työskenneltäessä on tärkeää kyetä hahmottamaan myös palvelun loppukäyttäjän näkökulma.

Ammatissa on kestettävä luovaan työhön kohdistuvaa kritiikkiä.

Näyttöpäätetyöskentely saattaa aiheuttaa esimerkiksi silmä- ja rannevaivoja. Kiire voi tuottaa stressiä.

Copywriterina työskennellään eri koulutusalojen tutkinnoilla. Monilla on kaupallisen tai viestintäalan koulutus. Työpaikoilla voidaan myös järjestää koulutusta työntekijöille. Itseoppineita copywritereita löytyy myös.

Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi kauppatieteiden maisterin tutkinto, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK), liiketoiminnan perustutkinto (merkonomi) sekä viestintäalan tutkinnot valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri sekä esimerkiksi suomen kieleen tai kirjallisuuteen painottuvat filosofian maisterin opinnot tai taiteen maisterin tutkinto.

Markkinointi-instituutissa on mahdollista suorittaa tekstisuunnittelijan tutkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuukausi- tai projektipalkka. Palkkaus perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen ja vaihtelee suuresti mm. työntekijän ammattitaidon ja työkokemuksen mukaan.