Hoiva-avustaja

Ammatti

Hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa. Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen kuten esimerkiksi peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin. Hoiva-avustajat eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä eivätkä itsenäisessä terveydenhuoltoalan koulutusta vaativassa hoitotyössä.

Hoiva 5

Sosiaalipalvelualan yritykset. Järjestöt. Kunnat.

Työpaikkana voi olla esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitettu palvelutalo, hoivakoti tai asumispalveluyksikkö.

Selaa työpaikkoja: Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajan koulutukseen sisältyy kasvun tukemisen ja ohjauksen sekä kuntoutumisen tukemisen opintoja, joita on osattava hyödyntää työskentelyssä.

Ammatissa on hallittava käytännölliset avustavat tehtävät, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

Ihmisläheinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja.

Ammatissa tarvitaan kiinnostusta erityisesti vanhus- ja vammaistyötä kohtaan.

Työssä tarvitaan myös oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Hoiva-avustaja ei kuitenkaan voi osallistua lääkehoitoon eikä olla yksin työvuorossa.

Työ edellyttää vastuullisuutta, luottamuksellisuutta ja täsmällisyyttä.

Riittävä suomen kielen taito on tarpeen ammatissa toimimiseksi.

Tietotekniikan käyttötaidoista on ammatissa hyötyä.

Hoiva-avustajan on sopeuduttava vuorotyöhön.

Ammatti edellyttää hyvää terveyttä.

Hoiva-avustajien koulutusta järjestetään aikuiskoulutuksena ja työvoimakoulutuksena sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Koulutus ei johda tutkintoon, mutta antaa valmiuksia sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

Koulutuksen kesto on noin kahdeksan kuukautta.

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu kahdesta tutkinnon osasta, jotka ovat kasvun ja osallisuuden edistäminen (sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta) ja avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta).

Osatutkinnot suoritetaan osoittamalla ammattitaito työpaikalla aidoissa työtehtävissä.

Lisäksi koulutettava voi valita tutkinnon osan muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Hoiva-avustajien palkka perustuu yksityisellä sosiaalipalvelualalla yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen, jossa palkka määräytyy työn vaativuuden mukaan. Lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista pätevyyslisää erityisestä ammattitaidosta, työtehosta tai työpanoksesta.

Kunta-alalla palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta, työaikakorvauksista ja mahdollisista tulospalkkioista. Tehtäväkohtainen palkka on peruspalkka, joka määräytyy virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoittelun mukaan ja perustuu työn vaativuuden arviointiin. Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat työkokemus, henkilökohtainen osaaminen ja työsuoritus.